Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.17

WYKORZYSTANIE METODY DEA DO ANALIZY EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W WYBRANYCH BANKACH

Agata GEMZIK-SALWACH, Paweł PERZ

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.17

Streszczenie

Problem oceny i pomiaru efektywności zajmuje wiele miejsca w literaturze ekonomicznej. W
ujęciu ekonomicznym efektywność wiąże się z relacjami pomiędzy uzyskanymi efektami a
nakładami potrzebnymi do ich uzyskania. Im wyższy jest stosunek wypracowanych efektów do
poniesionych nakładów, tym efektywność danego systemu będzie uznawana z wyższą. Stąd
widać, że bardziej efektywne systemy potrzebują mniejszych nakładów do uzyskania danego
efektu lub przy tych samych nakładach uzyskują wyższe efekty. W odniesieniu do systemów
zarządzania ryzykiem finansowym w banku efektywność w ujęciu ekonomicznym będzie mogła
zostać mierzona poprzez zbadanie relacji pomiędzy zyskownością banku a ryzykiem związanym
z jego działalnością. W artykule zaprezentowano, w jaki sposób można ocenić efektywność
zarządzania ryzykiem w banku, wykorzystując metodę DEA (Data Envelopment Analysis). Aby
takiej oceny dokonać, należało odpowiednio zdefiniować nakłady i efekty funkcjonowania
systemu zarządzania ryzykiem. Przyjęto, że efektem funkcjonowania systemu jest wynik
finansowy osiągany przez bank. Poprzez system zarządzania ryzykiem, który jest
wkomponowany w cały proces zarządzania aktywami i pasywami banku, można sterować
wysokością podejmowanego ryzyka oraz wpływać na poziom wyników osiąganych przez bank.
Efektywność systemu będzie się wyrażała poprzez osiąganie danego wyniku przy jak
najmniejszym poziomie podejmowanego ryzyka. Analizie poddano ryzyko podejmowane przez
banki w relacji do osiąganego przez nie wyniku finansowego. Badaniem objęto banki notowane
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, do analizy wykorzystano dane finansowe
banków za lata 2012–2013.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Besis J., Risk management in banking, John Wiley & Sons, New York 1998.
[2] Charnes A., Cooper W.W.,. Lewin A.Y, Seiford L.M., Data Envelopment
Analysis: Theory, Methodology and Aplications, Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht 1995.
[3] Charnes A., Cooper W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decisionmaking
units, European Journal of Operational Research 1978 vol. 2.
[4] https://www.deaos.com.
[5] Kudła J., Struktury organizacyjne banków komercyjnych, Twigger, Warszawa
2001.
[6] Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby
zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w
Poznaniu, Poznań 1998.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYKORZYSTANIE METODY DEA DO ANALIZY EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W WYBRANYCH BANKACH

AUTORZY:
Agata GEMZIK-SALWACH (1)
Paweł PERZ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Finansów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w
Rzeszowie
(2) Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie ryzykiem, efektywność, metoda DEA

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/97

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.17

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności