Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.12

PRZEGLĄD SYSTEMÓW E-GOVERNMENT W WYBRANYCH KRAJACH

Małgorzata BARAN, Mateusz FLANKOWSKI

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.12

Streszczenie

Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz internetu umożliwia
szybszą komunikację i wymianę danych w społeczeństwie. Nowoczesna informatyzacja ma
na celu wzrost efektywności i jakości pracy, przejrzystości i jawności działania oraz
ograniczenie kosztów funkcjonowania. Rozwój informatyzacji ma także wpływ na rozwój
administracji publicznej. Obecnie administracja publiczna musi być gotowa na stawienie
czoła współczesnym problemom, tak aby można było ją określać jako nowoczesną.
Najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi, jest rozwój usług publicznych świadczonych
drogą elektroniczną. Ich udostępnianie powinno służyć realnej poprawie w kontaktach
obywatela z urzędem oraz pomagać w przyspieszeniu procedur związanych z załatwianiem
spraw urzędowych. Za to odpowiedzialne są właśnie systemy e-governement. Celem
artykułu jest ukazanie różnych rozwiązań systemów e-government funkcjonujących w
wybranych krajach na świecie. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu przedstawiono
osiem wybranych krajów cechujących się wysokim wskaźnikiem E-government
Development Index (EGDIE-government Development Index). Są to kolejno: Australia,
Dania, Hiszpania, Holandia, Korea Południowa, Singapur, Stany Zjednoczone i Wielka
Brytania. Dla każdego kraju wskazano dokumenty prawne, na których podstawie możliwy
był rozwój systemów e-government, opisano główny portal e-administracji oraz wskazano
istniejące portale poboczne, a także podano wartości wskaźnika EGDI z lat 2012 i 2014.
Nie wszystkie systemy informacji publicznej są takie same. Występują tu następujące
kategorie: system scentralizowany, zdecentralizowany, sieciowy, nakierowany na euczestnictwo,
nakierowany na e-usługi. I tak na przykład system amerykański jest systemem
zdecentralizowanym, gdzie obok jednego głównego portalu są także inne, skierowane do
różnych grup odbiorców (strony dla obywateli, przedsiębiorców), natomiast e-administracja
w Hiszpanii jest systemem scentralizowanym, a więc istnieją portale skierowane do
wszystkich obywateli hiszpańskich, nie ma podziału na konkretne grupy odbiorców.
Niniejsze opracowanie, przedstawiające różne rozwiązania systemów e-government na
świecie, może stanowić teoretyczną podstawę dla innych, nowo powstających modeli.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Grodzka D., E-Administracja w Polsce,
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/
9BBD52682ADC88EEC1257A30003C8B7F/$file/3_19.pdf
[2] http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Notic
ias/Anio2013/Enero/pae_Noticia_2013-01-08_Plan_Moderniza_70_aytos
_Alicante. html#.U-RvBPl_t_Y
[3] http://denmark.dk/en/
[4] http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto
[5] http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5925.htm
[6] http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articulonoticia.asp@idarticulo=4&r
ev=62.htm
[7] http://trade.gov/foia/
[8] http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012-
Survey/unpan048065.pdf,
[9] http://unpan3.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2014-survey/egov_
complete_survey-2014.pdf , s. 15
[10]http://www.060.es/060_Home/ServiciosLinea.html
[11]http://www.060.es/060_Home/Utilidades/ContactarConLaAdministracion/Qu
ees060.html?votado=0#1
[12]http://www.digst.dk/Servicemenu/English
[13]http://www.ecitizen.gov.sg/
[14]http://www.enterpriseone.gov.sg/
[15]http://www.epractice.eu/files/eGovernmentTheNetherlands.pdf
[16]http://www.epractice.eu/files/eGovernmentUnitedKingdom.pdf
[17]http://www.finance.gov.au/agimo-archive/oiso.html
[18]http://www.gateway.gov.uk/
[19]http://www.gov.sg/
[20]http://www.immigration.go.kr/HP/IMM80/index.do#
[21]http://www.korea.go.kr/eng/
[22]http://www.korea.net/
[23]http://www.libertaddigital.com/suplementos/pdf/planchoque.pdf
[24]http://www.usa.gov/
[25]http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/omb/egov/2003ego
v_strat.pdf,
[26]https://www.gov.uk/
[27]https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/P/PublicRecA02.
pdf
[28]https://www.overheid.nl
[29]https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
[30]Lulewicz E., E-administracja – szanse i zagrożenia, [w:] E-administracja –
szanse i zagrożenia, red. T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
[31]Luterek M., E-government. Systemy informacji publicznej, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
[32]Marciniak M., Rozwój i wykorzystanie rozwiązań e-government w polskiej
administracji publicznej, [w:] Kultura i Administracja w przestrzeni
Przegląd systemów… 23 społecznej internetu, red. J. Kinal, Z. Rykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
[33]The Digital Path to Future Welfare, eGovernment Strategy 2011–2015:
http://www.digst.dk/Servicemenu/English/Policy-and-Strategy/eGOVstrategy

Podsumowanie

TYTUŁ:
PRZEGLĄD SYSTEMÓW E-GOVERNMENT W WYBRANYCH KRAJACH

AUTORZY:
Małgorzata BARAN (1)
Mateusz FLANKOWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Małgorzata Baran, Zakład Ekonomii i Podstaw Zarządzania, Wydział Prawa i
Administracji, Uniwersytet Rzeszowski
(2) student,Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
administracja publiczna, e-government, systemy e-government, usługi
publiczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/92

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.12

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności