Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
19 (2/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.einh.9

Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego.

Paweł Hydzik

DOI: 10.7862/rz.2012.einh.9

Streszczenie

W artykule przedstawiono propozycję taksonomicznych mierników tempa rozwoju infrastruktury i potencjału finansowego oraz zastosowanie ich do oceny rozwoju powiatów województwa podkarpackiego. Wykorzystanie miar taksonomicznych zaprezentowano na przykładzie zmian poziomu rozwoju powiatów województwa podkarpackiego w bezpośrednim okresie akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, czyli w latach 2002–2005.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. [2] Biniecki J., Klasik A., Kuźnik F., Konkurencyjność województw Górnego Śląska na tle kraju i regionów Polski południowej, [w:] Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Polski południowej, materiały z konferencji naukowej, red. Klasik A., Kuźnik F., AE, Katowice 1997. [3] Chudy K., Wierzbińska M., Analiza taksonomiczna gmin województwa podkarpackiego ze względu na poziom życia ludności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2003. [4] Fajferek A., Proces transformacji ustrojowej a potrzeby statystyki regionalnej, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, t. 45, GUS, Warszawa 1996. [5] Gazińska M., Prosta metoda klasyfikacji gmin województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem rozwoju demograficznego i ekonomicznego, [w:] Chudy K., Wierzbińska M., Analiza taksonomiczna gmin województwa podkarpackiego ze względu na poziom życia ludności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2003. [6] Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992. [7] Grzebyk M., Kliszczak L., Kryński Z., Szara K., Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych województw, „Wiadomości Statystyczne” 2003/2. [8] Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968/4. [9] Hydzik P., Analiza stanu infrastruktury technicznej i potencjału finansowego województwa podkarpackiego, [w:] Przemiany rynkowe w procesie integracji europejskiej, materiały międzynarodowej konferencji naukowej, red. Adamczyk J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006. [10] Hydzik P., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania strategii rozwoju województwa podkarpackiego w okresie 2002–2005, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2007. 32 P. Hydzik [11] Klimczyk M., Mijakowski A., Nowa metoda oceny rozwoju powiatów, Gospodarka i administracja terenowa, Warszawa 1968. [12] Krukowski K., Wędrowska E., Typologia gmin wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego, „Wiadomości Statystyczne” 2004/4. [13] Kudrycka I., Czynniki determinujące poziom PKB i możliwości rozwoju regionów, [w]: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005. [14] Opałło M., Mierniki rozwoju regionów, „Wiadomości statystyczne” 1997/3. [15] Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. Zeliaś A., PWE, Warszawa 2004. [16] Statystyczne metody analizy danych, red. Ostasiewicz W., Wydawnictwo AE, Wrocław 1999. [17] Stec M., Wierzbińska M., Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Małopolski wschodniej, [w:] Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Polski południowej, materiały z konferencji naukowej, red. Klasik A., Kuźnik F., AE, Katowice 1997. [18] Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny” 1978/2. [19] Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006. [20] Witkowska A., Witkowski M., Klasyfikacja gmin województwa wielkopolskiego według potencjału społeczno-ekonomicznego, [w:] Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. Jajuga K., Walesiak M., Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003. [21] Województwo Podkarpackie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2004, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2004. [22] Województwo Podkarpackie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2005, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2005. [23] Województwo Podkarpackie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2006, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2006. [24] Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 1999–2003, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2004. [25] Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 2004–2006, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego.

AUTORZY:
Paweł Hydzik

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
19 (2/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
Metody taksonomiczne, województwo podkarpackie.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/9

DOI:
10.7862/rz.2012.einh.9

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.einh.9

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności