Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.1

CSR – ANALIZA PŁASZCZYZNY AKSJONORMATYWNEJ

Sylwia BAZAN, Katarzyna BIELEC, Justyna STECKO,
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.1

Streszczenie

Celem artykułu jest próba analizy wartości oraz wynikających z nich norm dotyczących fundamentalnych relacji między ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu. Moralność jest najmocniejszym przejawem społecznej natury człowieka, dlatego też ma charakter najmniej konwencjonalny – przedstawia pewne wspólne ludziom imperatywy zbiorowego życia. Aksjonormatywny aspekt odpowiedzialności społecznej obrazuje dwa nierozerwalne i kluczowe kategorie wartości. Jest to zbiór cech, na który składają się wartości, jego zasady oraz relacje między nimi, tworzące przy tym określony aksjonormatywny ład. We współczesnym świecie ład aksjonormatywny jest wypracowywany głównie poprzez określenie standardów etycznych. Mają one na celu zarówno regulację jednostkowych i grupowych zachowań w biznesie, jak i kształtowanie pożądanych dyspozycji czy etycznej wrażliwości. Współczesne przedsiębiorstwa wypracowały w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nowe metody reakcji na oczekiwania zarówno otoczenia, jak i pracowników. Społeczna odpowiedzialność to głównie przejrzyste procedury postępowania oraz budowanie relacji z interesariuszami, które oparte są na zaufaniu4. Jest to zobowiązanie biznesu do wspierania zrównoważonego rozwoju przy pomocy pracowników, ich rodzin oraz lokalnych społeczności i całego społeczeństwa. Etyczny aspekt społecznej odpowiedzialności umożliwia ustalenie minimów etycznych, obowiązujących wszystkich tych, którzy angażują się w pracę dla przedsiębiorstwa. Całemu procesowi towarzyszą zmiany wnikające z obecnego procesu globalizacji oraz znpojawienia się symptomów nowej etyki, w której społeczna kontrola zostaje przejmowana przez techniki teleinformatyczne, wspierane wyrafinowanymi technikami wpływu oraz manipulacji społecznej. Można podejrzewać, że proces będzie powodował utowarowienie relacji pomiędzy ludźmi, a także instrumentalizację zarówno podstawowych wartości etycznych, jak i wartości takich jak moralna odpowiedzialność Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na ważność zachodzących współcześnie zjawisk oraz ich oceny.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Aniszewska G., CSR a kultura organizacyjna, „Marketing i rynek” 2010, nr 12
[2] Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu – Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
[3] Biznes, etyka, odpowiedzialność, pod red. W. Gasparski, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
[4] Gitling M., Czlowiek w organizacji ludzie - struktury- organizacje, Difin, Warszawa 2013
[5] Koźmiński A. K., Jemielniak D., Latusek D., Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, „e-montor” 2009, nr. 3.
[6] Limbach J., „Promieniowanie” konstytucji na prawo prywatne, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1991, nr 3.
[7] Pękaty W., Kultura Organizacyjna w aspekcie działalności informacyjnej bibliotek naukowych i technicznych, Instytut Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej – Uniwersytet Śląski, Katowice, 2007, nr 9.
[8] Poganowska B., Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2004.
[9] Rudnicka B., CSR- doskonalenie relacji społecznych w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
[10] Sikorski Cz, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 2002
[11] Sroka R., Whistleblowing, czyli zapobieganie zagrożeniom [w:] Harvard Business Review 2013, dodatek „Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności”.
[12] Stecko J., Zaufanie a społeczna odpowiedzialność biznesu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing z. 19 (2/2012).
[13] Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
[14] Waszczak Ł, Masłowski P., Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, SPLOT, Warszawa 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
CSR – ANALIZA PŁASZCZYZNY AKSJONORMATYWNEJ

AUTORZY:
Sylwia BAZAN (1)
Katarzyna BIELEC (2)
Justyna STECKO (3)
(4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Sylwia BAZAN
studentka Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Katarzyna BIELEC
studentka Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(3) Justyna STECKO
Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
CSR, moralność, etyka, wartości, relacje interpersonalne, zaufanie.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/86

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.1

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.1

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-03-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności