Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.49

KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁEJ ZATRUDNIALNOŚCI NA ETAPIE EDUKACJI – OD AKTYWNOŚCI DO KREATYWNOŚCI

Agata PIETROŃ-PYSZCZEK
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.49

Streszczenie

Odpowiedzialność za karierę jest obecnie przenoszona z pracodawcy na pracownika. To pracobiorca musi mieć jej wizję i podejmować działania sprzyjające realizacji zaplanowanych zamierzeń. Takie podejście tworzy nowe okoliczności poruszania się po rynku pracy także dla osób kończących edukację i rozpoczynających aktywność zawodową. Utrwala się pogląd, że dyplom szkoły wyższej nie jest gwarancją szybkiego startu w zawodzie. Należy zawczasu – już podczas edukacji – podejmować działania zwiększające przyszłą zatrudnialność. Zatrudnialność to odzwierciedlenie siły przetargowej poszczególnych osób na rynku pracy. Oznacza zestaw cech i czynników, dzięki którym dana osoba może podjąć i utrzymać zatrudnienie oraz rozwijać karierę zawodową. Kanwą artykułu jest założenie, że aktywność wybiegająca poza obowiązki szkolne zwiększa szanse na zatrudnienie; może się także istotnie przyczynić do wzrostu kreatywności osób ją podejmujących. Aktywność ta powinna się przejawiać w świadomym i celowym doskonaleniu swoich kompetencji (wiedzy, umiejętności, predyspozycji) oraz zdobywaniu doświadczenia w wybranej dziedzinie. Formą takiej aktywności może być uczestnictwo w szkoleniach, pracach organizacji studenckich (m.in. kołach naukowych), projektach uczelnianych, a także odbywanie praktyk, staży oraz podejmowanie zatrudnienia (pracy) – choćby na krótki czas. Chodzi zatem o odpowiednie planowanie kierunków i etapów swojej kariery oraz dbałość o to, jak uatrakcyjnić swoje dokumenty aplikacyjne, by wygrać z kontrkandydatami. Zakres i formy działań podejmowanych z myślą o wzroście przyszłej zatrudnialności rozpoznano – w wyniku badań ankietowych – w grupie studentów ostatniego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
[2] Haffer M., Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą, [w:] Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze, red. S. Sojak, Difin, Warszawa 2009.
[3] Jezior J., Analiza wartości rynkowej kwalifikacji zawodowych specjalistów, [w:] Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, red. D. Walczak-Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
[4] Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst&Young, Warszawa, maj 2012.
[5] Kreatywność i innowacje według Johna Adaira, red. N. Thomas, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
[6] Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 2008.
[7] Wołpiuk-Ochocińska A., Kompetencja społeczna jako wymiar funkcjonowania społecznego jednostki, [w:] Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii, red. A. E. Sękowski, W. Klinkosz, Prace Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nr 135, Lublin 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁEJ ZATRUDNIALNOŚCI NA ETAPIE EDUKACJI – OD AKTYWNOŚCI DO KREATYWNOŚCI

AUTORZY:
Agata PIETROŃ-PYSZCZEK

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
zdolność zatrudniania, zatrudnienie, kariera, kompetencje, inwencja twórcza, rynek pracy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/79

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.49

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.49

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-10-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności