Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.47

WPŁYW KRYZYSU NA SYTUACJĘ OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW

Katarzyna NAGEL
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.47

Streszczenie

Trudności ludzi młodych na rynku pracy, a także w zakresie edukacji i szkoleń przyczyniły się do wprowadzenia dodatkowego wskaźnika charakteryzującego ich aktywność w gospodarce. Naukowcy i praktycy opracowali wskaźnik NEET (not in employment, education or training), który określa populację młodych, którzy nie są zatrudnieni, nie uczestniczą w edukacji formalnej oraz w szkoleniach. W artykule podjęto próbę zdefiniowania tej kategorii w wąskim i szerokim ujęciu oraz pojawiające się w procesie jej konceptualizacji problemy badawcze. Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia NEETs wydaje się zadaniem trudnym, ponieważ zależnie zarówno od kraju, jak i od instytucji badającej problem reprezentowane są odmienne podejścia w tym zakresie (różne określenia tej grupy, granice wiekowe ją wyznaczające czy sposoby gromadzenia danych). Istotnym problemem jest również dokonanie segmentacji w ramach populacji, która tworzy NEET. Nie stanowi ona jednorodnej grupy, wobec której można zastosować takie same formy instytucjonalnej pomocy lub interwencji. Przy wykorzystaniu dostępnych danych Eurostatu kategorię NEET wykorzystano do zdiagnozowania sytuacji osób młodych w krajach UE, które reprezentują odmienne reżimy polityki społecznej i rynku pracy oraz do porównania z tradycyjnymi miarami wykorzystywanymi do analizy sytuacji tej grupy na rynku pracy. Uzasadniając podjęcie tej problematyki, należy zauważyć, że potencjalne skutki nieaktywności w początkowym okresie aktywności zawodowej wywołują wiele negatywnych konsekwencji w perspektywie długookresowej zarówno w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym, co potwierdzają liczne badania naukowe.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Assirelli G., The NEET phenomenon. A comparative analysis, http://www.unitn.it/files/download/20468.
[2] Bynner J., Education and family components of identity in the transition from school to work, „International Journal of Behavioral Development” 1998/22.
[3] Bridging The Gap: New Opportunities For 16–18 Year Olds Not In Education, Employment Or Training, Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty July 1999, Department for Education and Employment, London 1999, http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf.
[4] Europejski model społeczny – doświadczenia i przyszłość, red. D. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
[5] Esping-Andersen G., Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2002.
[6] Indicator Methodology Sheets, OECD 1998.
[7] Istance D., Rees G., Williamson H., Young people not in education, training or employment in South Glamorgan, South Glamorgan Training and Enterprise Council, Cardiff 1994.
[8] Jobs for Youth/Des emplois pour les jeunes: Japan 2009, OECD 2010.
[9] Jobs for Youth/Des emplois pour les jeunes: Korea 2007, OECD 2008.
[10] Maguire S., Thompson J., Young people not in education, employment or training (NEET) – Where is Government policy taking us now?, http://wrap.warwick.ac.uk/446/2/.
[11] Nagel K., Modele polityki rynku pracy w krajach europejskich, [w:] Współczesny rynek pracy wybrane problemy, red. D. Kotlorz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
[12] NEET Statistics – Quarterly Brief – Quarter 1/2013, SFR 16/2013, Department for Education, London 2013.
Wpływ kryzysu… 109
[13] NEETs Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Publications Office of the European Union, Eurofound, Luxembourg 2012.
[14] Nudzor H., Depicting young people by what they are not: conceptualization and usage of NEET as a deficit label, Educationalfutures 2/2 (2010).
[15] Polska w Europie – przyszłość demograficzna. Sesja inauguracyjna, red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
[16] Quintini G., Martin J.P., Martin S., The Changing Nature of the Schooltowork Transition Process in OECD Countries, „IZA DP” 2007/2582 .
[17] Storz A.F., NEETS – Understanding young people who are Not in Education, Employment or Training, LLP – Leonardo da Vinci Program, European Commission, http://www.movingproject.eu/pdf/Research_Report_-_Understanding_NEETS.pdf, s. 3.
[18] Szcześniak M., Rondon G., Pokolenie ani-ani: o młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna” 63/18 (2011).
[19] Twenty something in the 1990s: Getting on, getting by, getting nowhere, red. J. Bynner, E. Ferri, P. Shepherd, Ashgate Pub. Ltd, Basingstoke 1997.
[20] Yates S., Payne M., “Minding the Gap” between Policy Visions and Service implementation: Lessons from Connexions, „Youth & Policy” 2007/95.
[21] World Youth Report 2003, The global situation of young people, United Nations, 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW KRYZYSU NA SYTUACJĘ OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW

AUTORZY:
Katarzyna NAGEL

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
NEET, nieaktywność zawodowa, rynek pracy, młodzież, polityka rynku pracy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/77

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.47

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.47

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-09-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności