Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.41

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANŻACH USŁUGOWYCH

Magdalena CYREK
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.41

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczące problematyki zróżnicowania poziomu wynagrodzeń uzyskiwanych w różnych branżach sektora usług pomiędzy polskimi województwami. Celem analiz jest określenie skali dysproporcji płacowej w poszczególnych rodzajach działalności usługowej i wskazanie tych dziedzin, które w największym stopniu kreują nierówności zarobków. Weryfikacji poddaje się hipotezę o występowaniu większych nierówności w odniesieniu do usług o tradycyjnym charakterze niż nowoczesnych usług opartych na wiedzy. Dysparytety regionalne w takim przypadku wynikałyby z trudności w przezwyciężeniu barier strukturalnych o kumulacyjnym charakterze, a nie z niedostatków w sferze wiedzochłonnych czynników rozwoju.
Realizacja zadania badawczego opiera się na wykorzystaniu danych statystycznych udostępnianych przez GUS, opisujących sytuację w sekcjach sektora usług (G-S PKD 2007) w Polsce w 2011 roku. Weryfikacja dysproporcji płacowych bazuje na takich miarach statystycznych, jak średnia, mediana, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii i współczynnik Giniego. Odnoszą się one do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto.
Uzyskane wyniki pozwalają na wyciągnięcie wniosków o biegunowym charakterze procesów rozwojowych związanych z wykształcaniem się gospodarki opartej na wiedzy. Największe dysproporcje płacowe między województwami występują bowiem w ramach nowoczesnych branży usługowych. Znaczne zróżnicowania mają jednak również miejsce w obszarze usług tradycyjnych, świadcząc o kumulacji problemów zapóźnień strukturalnych. Jedynie usługi publiczne łagodzą międzyregionalne dysproporcje płacowe. Procesy polaryzacji rozwoju dotyczą także wymiaru przestrzennego, z najwyższymi wynagrodzeniami w branżach usługowych notowanymi w województwie mazowieckim i najniższym ich poziomem w regionach najuboższych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Cyrek M., Międzynarodowe nierówności płacowe w branżach usługowych Unii Europejskiej, tekst zgłoszony do publikacji w Zeszytach Naukowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Modern Management Review.
[2] Dorożyński T., Regionalne nierówności gospodarcze a polityka spójności Unii Europejskiej, [w:] Miejsce Polski w gospodarce światowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 756, „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” 57, Szczecin 2013.
[3] Foster J., Seth S., Lokshin M., Sajaia Z., A Unified Approach to Measuring Poverty and Inequality. Theory and Practice, The World Bank, Washington, D.C. 2013.
[4] GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, bank danych lokalnych: Wynagrodzenia i świadczenia społeczne/Wynagrodzenia/Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wg PKD 2007 (dostęp: 23.10.2013).
[5] Heffner K., Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce, [w:] Jaka polityka spójności po roku 2013?, red. M. Klamut, E. Szostak, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 95, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Międzywojewódzkie nierówności… 19
[6] Jabkowski P., Miary nierówności społecznych – podstawy metodologiczne, [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Socjologia nr 65, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
[7] Krzyminiewska G., Nierówności a rozwój społeczny świata, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
[8] Nagaj R., Rola państwa w niwelowaniu nierówności dochodowych, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
[9] Raczyk A., Zróżnicowania wewnątrzregionalne w Polsce a polityka spójności – ujęcie dynamiczne, [w:] Jaka polityka spójności po roku 2013?, red. M. Klamut, E. Szostak, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 95, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANŻACH USŁUGOWYCH

AUTORZY:
Magdalena CYREK

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
branże usługowe, usługi oparte na wiedzy, zróżnicowanie wynagrodzeń, dysparytety regionalne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/71

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.41

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.41

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-11-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności