Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (3/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.35

RYNEK UBEZPIECZENIOWY KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO

Ryszard PUKAŁA
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.35

Streszczenie

Występujące obecnie w gospodarce światowej spowolnienie gospodarcze wpływa destrukcyjnie na wszystkie segmenty rynku. Przyczynia się do osłabienia aktywności przedsiębiorstw, co skutkuje spadkiem zatrudnienia, zmniejszającymi się realnymi dochodami społeczeństwa i wzrostem bezrobocia. Wszystkie te czynniki mają odzwierciedlenie w stanie rozwoju sektora ubezpieczeniowego, który zależy od podaży ryzyk przez ubezpieczających się, popytu na te ryzyka ze strony ubezpieczycieli, względnie gotowości do ich przyjmowania oraz środków finansowych, jakimi dysponują jedni i drudzy, one bowiem ostatecznie warunkują obrót ryzykiem jako towarem na rynku. Podaż ryzyk jest zaś bezpośrednią pochodną rozwoju gospodarki narodowej kraju oraz kondycji, w jakiej aktualnie się ona znajduje. Sektor ubezpieczeniowy stanowi w gospodarce każdego kraju ważne ogniwo jego systemu finansowego. Jest bowiem uzupełnieniem systemu socjalnego państwa, a także, poprzez mechanizm akumulacji kapitału, może stanowić źródło finansowania nowych inwestycji. Ma także duże znaczenie w wymiarze międzynarodowych rynków finansowych, które tak, jak współczesna gospodarka światowa charakteryzują się ścisłymi powiązaniami pomiędzy poszczególnymi krajami. Oznacza to, iż występujące w jednym z nich wahania koniunkturalne,  wpływają na inne kraje.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie stanu rozwoju rynków ubezpieczeniowych krajów Grupy Wyszehradzkiej w warunkach spowolnienia gospodarczego. Dokonano analizy znaczenia sektora ubezpieczeniowego w gospodarce każdego z omawianych krajów, zaprezentowano stan jego rozwoju w latach 2008 – 2012, a także omówiono wpływ spowolnienia gospodarczego na jego rozwój.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Annual report 2012. Hungarian Financial Supervisory Authority, Budapest 2013.
 2. Czech Statistical Office, www.czso.cz.
 3. Duchackova E., Lejkova Z., Kafkova E., Majtanova A., Mehes M., Szkarlat A., Volosinova D., Vyvoj poistneho trhu krajin Vysehradskej Stvorky v obdobi 1995–2007, University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Economics with a seat in Kosice, Vydavatelstvo EKONOM, Kosice 2009.
 4. Hungarian Central Statistical Office, www.ksh.hu.
 5. Kafkova E., Development of insurance market in Slovak Republic the period 2004–2010, „Acta Oeconomica Cassoviensia”, 2011/4, s. 87–106.
 6. Kafkova E., Fazekasova A., Vyvoj poistneho trhu v Madarskej republice v obdobi 2004–2010, [w:] Vyvojove trendy v poistovnictvie 2011 [electronicky zdroj]: recenzovany vedecky zbornik vedeckych prac z grantoveho projektu VEGA. 1/0211/10. Dopady a dosledky financnej krizy na sector poistovnictva, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava 2011.
 7. Koziński P., Charakterystyka rynku kapitałowego, KNF, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa 2011.
 8. Polski rynek ubezpieczeniowy 2004–2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 9. ]Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, (www.knf.gov.pl).
 10. Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2011 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012 (www.knf.gov.pl).
 11. Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2012 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013 (www.knf.gov.pl).
 12. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2008.
 13. Report on financial market developments in 2012, Ministry of Finance of the Czech Republic, June 2013.
 14. Ročné správy Slovenskej asociácie poisťovní, SLASPO, Bratislava 2005–2011 (www.slaspo.sk).
 15. Yearbook 2008–2012, Magyar Biztosítók Szövetsége (www.mabisz.hu).

Podsumowanie

TYTUŁ:
RYNEK UBEZPIECZENIOWY KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO

AUTORZY:
Ryszard PUKAŁA

AFILIACJE AUTORÓW:
Instytut Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu,

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (3/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
spowolnienie gospodarcze, Grupa Wyszehradzka, sektor ubezpieczeniowy, zakłady ubezpieczeń, bezpieczeństwo finansowe.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/65

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.35

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.35

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-06-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności