Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (3/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.31

IMPLICATIONS OF DISCOUNTING METHODS AND RELATIONS BETWEEN NPV, IRR AND MIRR FOR EFFICIENCY EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS

Paweł MERŁO
Submitted by: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.31

Abstract

Efficiency evaluation of investment projects in market economy ought to be based mainly on the use of indices based on discount method. These indices, in spite of being known for many years, in many cases are used incorrectly. The discount technique used in the indices requires the selection of a uniform moment of time for which cash flows are discounted as well as the inclusion of the total value of planned/realized investment along with its residual value. The use of the aforementioned indices without proper knowledge regarding not only economics but mathematics as well can result in an inappropriate efficiency evaluation of analyzed investment projects and, as a consequence, lead to undertaking wrong decisions that may put the company at the risk of making considerable losses. This article outlines the consequences of choosing discounting for various moments of time for discounted indices of efficiency evaluation of investments – NPV, IRR and MIRR. It also presents mathematical relations between these methods and the consequences of such relations for the evaluation of investment profitability. The article concludes that as for IRR method, it is of no significance for what period we discount as IRR values, irrespectively of the selected moment of time, will be always equal. Nonetheless, this does not apply to the use of a modified version of IRR method, i.e. MIRR. Here the choice of the moment for which cash surplus will be discounted is of no significance in only one case, i.e. when MIRR equals IRR. The applied conception of calculating MIRR ought to result from the accepted conception of calculating NPV; nonetheless, it does not function this way in practice.

Full text (pdf)

References

[1] Akalu M.M. (2001): Re-examining project appraisal and control: developing a focus on wealth creation. International Journal of Project Management, no 19;
[2] Allen D. E. (1983): Finance, a theoretical introduction. Oxford: Robertson;
[3] Anderson G.A., Barber J.R. (1994): Project holding-period rate of return and the MIRR. Journal of Business Finance & Accounting, June 1994, no. 21 (4);
[4] Archer S. H., D'Ambrosio C. A. (1972): Business finance: theory and management. 2d ed. N.Y.: Macmillan;
[5] Brigham E. F., Gapenski L. C. (1994): Financial management: theory and practice. 7th ed. Fort Worth; London: Dryden Press;
[6] Chang C. E., Swales Jr.,G.S. (1999): A pedagogical note on modified internal rate of return. Financial Practice & Education. Fall/Winter 1999, vol.9;
[7] Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K. (2001): Podstawy rachunku efektywności inwestycji. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok;
[8] Epps R. W., Mitchem, C. E. (1994): A Comparison of Capital Budgeting Techniques Used in the United States with Those Used in Japan and Korea. Advances in International Accounting, Volume 7;
[9] Felis P. (2005): Metody I procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Warszawa;
[10] Gitman L.J. Mercurio V.A. (1982): Cost of Capital Techniques Used by Major U.S. Firms: Survey and Analysis of Fortune's 1000. Financial Management Vol. 11, No. 4;
[11] Gostkowska-Drzewicka T. (1999): Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańsk;
[12] Jean W. H. (1970): The analytical theory of finance : a study of the investment decision process of the individual and the firm. New York. Holt, Rinehart and Winston;
[13] Lerner E. M. (1971): Managerial finance : a systems approach. New York: Harcourt Brace Jovanovich;
[14] Leszczyński K. (1993): Metody oceny projektów inwestycyjnych. SGH. Warszawa;
[15] Luenberger D.G. (1997): Investment science. Oxford University Press, New York;
Implications of… 115
[16] Marcinek K. (1998): Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice;
[17] Marshall J.F., Bansal K. (1992): Financial engineering. A Complete Guide to Financial Innovation. Allyn & Baccon, Inc., New York;
[18] McIntyre A.D., Coulthurst N.J. (1985): Theory and practice in capital budgeting. British Accounting Review, Autumn;
[19] Merło P. (2005): Metody oceny efektywności inwestycji w praktyce gospodarczej [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. J.Ostaszewski. Monografie i opracowania SGH, Warszawa;
[20] Nahotko S. (1996): Efektywność i ryzyko w procesach inwestycyjnych. TNOiK. Bydgoszcz;
[21] Nowak. E., Pielichaty E., Poszwa M. (1999): Rachunek opłacalności inwestowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;
[22] Pastusiak R. (2003): Ocena efektywności inwestycji. CeDeWu. Warszawa;
[23] Pike R.H. (1988): An empirical study of the adoption of sophisticated capital budgeting practices and decision – making effectiveness. Accounting and Business Research, 18(72);
[24] Pike, R.H. (1996): A longitudinal survey of capital budgeting practices', Journal of Business Finance and Accounting, 23(1), January;
[25] Rogowski W. (2008): Rachunek efektywności inwestycji. Oficyna a Wolters Kluwer business. Kraków;
[26] Różański J., Czerwiński M. (1999): Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent. Łódź;
[27] Sangster A. (1993): Capital Investment Appraisal Techniques: a Survey of Current Usage. Business Finance & Accounting., 20(3) April;
[28] Shao A.T. (1996): Risk Analysis and capital budgeting Techniques of U.S. Multinational Enterprises, Managerial Finance Vol.22 No.1;
[29] Sierpińska M., Jachna T. (2011): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN. Warszawa;
[30] Spiro H. T. (1977): Finance for the nonfinancial manager. New York: Wiley;
[31] Szałański M. (1997): Metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Dom Wydawniczy ELIPSA. Warszawa;
[32] Turner J.R. (1995): The commercial project manager. McGraw-Hill. London;
[33] Wert J. E., Henderson G. V. (1979): Financing business firms. 6th ed. Homewood, Ill.: R. D. Irwin;
[34] Weston J. F., Brigham E. F. (1985): Essentials of managerial finance. 7th ed. Chicago: Dryden Press;
[35] Бочаров В. В. (2003): Инвестиции. Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии. ПИТЕР. Москва;
[36] Бузова И.А., Маховикова Г.А., Терехова В.В. (2003): Коммерческая оценка инвестиций. Питер. Москва;
[37] Ковалев В. В. (2001): Методы оценки инвестиционных проектов. Финансы и статистика. Москва;
[38] Мелкумов Я. С. (2002): Финансовые вычисления. Теория и практика. ИНФРА-М. Москва;

About this Article

TITLE:
IMPLICATIONS OF DISCOUNTING METHODS AND RELATIONS BETWEEN NPV, IRR AND MIRR FOR EFFICIENCY EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS

AUTHORS:
Paweł MERŁO

AUTHORS AFFILIATIONS:
Assistant Professor, Faculty of Economics, Department of Macroeconomics, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

SUBMITTED BY:
Justyna Stecko

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
20 (3/2013)

KEY WORDS AND PHRASES:
investments, investment efficiency, investment project evaluation methods

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/61

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.31

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.31

RECEIVED:
2013-07-01

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności