Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (3/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.28

STRAŻ GRANICZNA I JEJ ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ – ZARYS PROBLEMATYKI

Dorota KAMUDA, Małgorzata TRYBUS
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.28

Streszczenie

Prezentowany artykuł poświęcony jest Straży Granicznej będącej jedną z wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się ochroną bezpieczeństwa narodowego. W pierwszej części przybliżono znaczenie pojęć: bezpieczeństwo (utożsamiane zazwyczaj ze stanem spokoju, brakiem zagrożeń) oraz bezpieczeństwo państwa (oznaczające zdolność władz i narodu do ochrony ich wartości). W dalszej kolejności przedstawiono genezę Straży Granicznej, jej organizację oraz zadania. Uwagi dotyczące genezy Straży Granicznej mają na celu zaprezentowanie działających w okresie II Rzeczypospolitej Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Straży Granicznej, a także powołanych w 1945 roku Wojsk Ochrony Pogranicza. Do głównych zadań tych formacji należało zapobieganie i zwalczanie przestępczości granicznej, a także zapewnienie w pasie granicznym bezpieczeństwa i porządku publicznego. W części opracowania dotyczącej organizacji Straży Granicznej przedstawiono jej strukturę organizacyjną z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z realizacji postanowień przyjętych w Założeniach wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009 – 2015. Rozważania poświęcone zadaniom koncentrują się na zadaniach wskazanych w ustawie o Straży Granicznej. Straż Graniczna jako jednolita umundurowana i uzbrojona formacja o charakterze policyjnym powołana została przede wszystkim do ochrony granicy państwowej na lądzie i morzu oraz do organizowania i dokonywania kontroli ruchu granicznego. Ochrona granicy państwowej polega na eliminowaniu przypadków bezprawnego jej przekraczania przez osoby i środki transportu oraz przemieszczania towarów. Z kolei kontrola ruchu granicznego związana jest z przeprowadzaniem czynności ustalania legalności przekraczania granicy państwowej. W katalogu obowiązków Straży Granicznej te zadania wysuwają się na pierwszy plan. Ich realizacja jest główną misją tej formacji, a jednocześnie wykonywanie tych kluczowych zadań odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl.
[2] http://www.strazgraniczna.pl.
[3] Banaszkiewicz A., Bochenek W., Przeszłość i teraźniejszość Straży Granicznej, Poznań 2011
[4] Franczyk T., Pojęcie bezpieczeństwa i jego rozumienie, Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej 2006, nr 4.
[5] Franczyk T. , Nielegalna migracja i przemyt ludzi, Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej 2006, nr 3.
[6] Ilnicki M., Służby graniczne w walce z terroryzmem. Polskie warunki ustrojowo-prawne, Toruń 2011.
[7] Korcz A., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP, www.adamkorcz.w.interia.pl/wewn.pdf, s. 12.
[8] Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012.
[9] Magierek D., Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990 – 2004), Toruń 2011,
[10] Majewski J., Straż Graniczna, [w:] Instytucje bezpieczeństwa narodowego, red. M. Paździor, B. Szmulik, Warszawa 2012.
[11] Maksimczuk A., Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji, T. I, Białystok 2013.
[12] Pyrkosz A., Tokarczyk D., Pierwsze formacje graniczne Polski niepodległej, Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej 2008, nr 2.
[13] Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007.
[14] Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, www.mon.gov.pl.
[15] Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., www.mon.gov.pl.
[16] Wawrzusiszyn A., Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warszawa 2012.
[17] Sudoł R., Usytuowanie Straży Granicznej w prawie polskim, [w:] Zadania administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, red. W. S. Kucharski, Lublin 2009.
[18] Zając J., Bezpieczeństwo państwa, [w:], Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.
[19] Zubek J., Doktryny bezpieczeństwa, Studium, Warszawa 1991.

Podsumowanie

TYTUŁ:
STRAŻ GRANICZNA I JEJ ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ – ZARYS PROBLEMATYKI

AUTORZY:
Dorota KAMUDA (1)
Małgorzata TRYBUS (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) ... (afiliacja nr 1 dla Dorota KAMUDA)
Katedra Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) ... (afiliacja nr 1 dla Małgorzata TRYBUS)
Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (3/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
Straż Graniczna, bezpieczeństwo narodowe, zadania Straży Granicznej

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/58

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.28

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-05-01

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2013-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności