Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
28 (1/21), DOI: 10.7862/rz.2021.hss.05

THE NEET YOUTH PROGRAM IN THE SUBCARPATHIAN VOIVODESHIP IN THE LIGHT OF NEW RESEARCH

Damian LISZKA, Paweł WALAWENDER

DOI: 10.7862/rz.2021.hss.05

Abstract

This article focuses on unemployed persons who qualify as part of the so-called NEET
category (Not in Employment, Education, or Training). These are individuals who are
simultaneously not employed, are not receiving education in an education system, and not
partaking in additional training courses. NEET status may refer to a person of any age who
fulfills the above-noted conditions, but frequently, in research as well as labor market
analyses, it is associated with young people. The aim of this article is to present the results of
pilot studies conducted on young people who have been classified as being in the NEET
category. The article is an introduction to comparative studies that will be conducted in
Finland and Poland. As part of the pilot conducted in Poland, the attitudes of the unemployed
towards the labor market and education were examined. The material collected allowed for
statistical analysis using descriptive statistics. Dependency analyses were also performed.
Apart from the technical aspects (the pilot program confirmed the usefulness of the tool and
the procedures applied), the study provided an array of information on NEET. The article also
uses existing sources, including, above all, statistics kept by Statistics Poland, as well as
documents from labor market entities.

Full text (pdf)

References

 1. Balcerowicz-Szkutnik, M., Wąsowicz, J. (2016). NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training) – kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej. „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” nr 3.
 2. —— (2017). Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy. „Studia Ekonomiczne” nr 312.
 3. Boryń, M. (2014). Zjawisko NEETs a partycypacja obywatelska młodzieży [w:] Boryń, M.,Duraj, B., Mrozowska, S., red. nauk., Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 4. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej z siedzibą w Jachrance (2015). Rozszerzenie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – wybrane wskaźniki „Europa 2020” oraz wskaźnik NEET na poziomie województw (NTS 2); podstawowe agregacje z zakresu rynku pracy na podregiony (NTS 3), miasta wojewódzkie, grupy podregionów – etap II. Warszawa: GUS.
 5. Fic, M. (2015). Niedopasowanie kwalifikacji i bezrobocie ludzi młodych w Unii Europejskiej. „Problemy Profesjologii” nr 2.
 6. Grotowska-Leder, J. (2018). Podejście dynamiczne w badaniach ludzi młodych z perspektywy rynku pracy aspekty poznawcze i aplikacyjne. „Rocznik Lubuski” nr 44 (1).
 7. Liszka, D., Walawender, P. (2018). NEET young people – the concept’s presence in the European Union’s Youth employment policy and why it is so problematic. “Humanities and Social Sciences” nr 4 (23). DOI: 10.7862/rz.2018.hss.77.
 8. Marczak, K., Turek, D., Wojtczuk-Turek, A. (2015). Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 9. Mirończuk, J. (2014). NEET – zjawisko i problem społeczno-ekonomiczny w Unii Europejskiej. „Przegląd Zachodniopomorski” nr 3 (1).
 10. Nagel, K. (2013). Wpływ kryzysu na sytuację osób młodych na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów. „Humanities and Social Sciences” nr 4 (18).
 11. Oloffson J., Wadensjö E. (2012). Youth, Education and Labour Market in the Nordic Countries: Similar But Not the Same. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
 12. Pańkow, M. (2012). Młodzi na rynku pracy. Raport z badania. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 13. Saczyńska-Sokół, S., Łojko, M. (2016). Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie” nr 108.
 14. Szcześniak, M., Rondón, G. (2011). Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna” nr 3 (18).

About this Article

TITLE:
THE NEET YOUTH PROGRAM IN THE SUBCARPATHIAN VOIVODESHIP IN THE LIGHT OF NEW RESEARCH

AUTHORS:
Damian LISZKA (1)
Paweł WALAWENDER (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) PhD, Institute of Philosophy and Sociology, The Pedagogical University of
Krakow
...
(2) PhD, Institute of Philosophy and Sociology, The Pedagogical University of
Krakow

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
28 (1/21)

KEY WORDS AND PHRASES:
Unemployed youth, employment services, labor market, NEET

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/553

DOI:
10.7862/rz.2021.hss.05

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2021.hss.05

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności