Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (3/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.25

ASPIRACJE ZAWODOWE POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ MŁODZIEŻY – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Piotr DŁUGOSZ
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.25

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badań sondażowych zrealizowanych w 2013 r. wśród maturzystów z Polski i Ukrainy nad aspiracjami zawodowymi. Na podstawie zebranych obserwacji stwierdzono, że plany zawodowe respondentów są ambitne i bardzo podobne. Zamierzają kontynuować naukę w szkole wyższej i dążą do uzyskania zawodu profesjonalisty. Preferują zawody, które cieszą się społecznym uznaniem i dają wysokie zarobki. W analizach też wykazano, że młodzież wierzy, iż zdobywanie doświadczenia zawodowego będzie najlepszą drogą prowadzącą do zdobycia pracy. Dużą rolę w determinowaniu aspiracji zawodowych odgrywają status społeczny i kapitał kulturowy. Jednostki o wyższym statusie i kapitale kulturowym częściej inwestują w edukację i mają wyższe aspiracje zawodowe. Mechanizmy są podobne w obu grupach młodzieży. Pojawiają się też różnice. Młodzież polska częściej zamierza podjąć pracę po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej oraz łączyć edukację z pracą. Młodzież ukraińska jest bardziej zainteresowana samodzielną edukacją. Kolejne różnice pojawiły się w wyborze miejsca pracy. Młodzi Polacy chętniej wybierali pracę w prywatnym zakładzie. Z kolei młodzi Ukraińcy częściej byli zainteresowani pracą w korporacji, firmie zagranicznej. Różnice w aspiracjach zawodowych młodzieży ujawniły się też w analizie strategii poszukiwania pracy. Polscy maturzyści zdecydowanie częściej niż ich rówieśnicy z Ukrainy twierdzili, że w skutecznym znalezieniu pracy mogą być przydatne takie czynniki, jak: znajomości, dyplom wyższej uczelni, znajomość języków obcych, kursy zawodowe, dodatkowe kwalifikacje, certyfikaty, wolontariat.
 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa 2002.
[2] Domański H., Struktura społeczna, Scholar, Warszawa 2002.
[3] Doroszewski W., Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 1958.
[4] Drucker P., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
30 P. Długosz
[5] Gorzelak G., Regiony Polski wschodniej i zachodniej, ujęcie porównawcze, [w:] Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Scholar, Warszawa 2008.
[6] http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_Giniego (dostęp: 1.09.2013).
[7] Janowski A., Aspiracje młodzieży szkół średnich, PWN, Warszawa 1977.
[8] Kłosowska A., Wartości, potrzeby i aspiracje kulturalne małej społeczności miejskiej, „Studia Socjologiczne” 1970/3.
[9] Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
[10] Lewowicki T., Aspiracje dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1987.
[11] Mannheim K., Problem młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie, [w:] Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, red. K. Szafraniec, Adam Marszałek, Toruń 2011.
[12] Szewczuk W., Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
[13] Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1962.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ASPIRACJE ZAWODOWE POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ MŁODZIEŻY – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

AUTORZY:
Piotr DŁUGOSZ

AFILIACJE AUTORÓW:
... (afiliacja nr 1 dla Piotr DŁUGOSZ)
Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (3/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
aspiracje zawodowe, młodzież, maturzyści, pogranicze polsko-ukraińskie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/55

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.25

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.25

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-07-01

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2013-07-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności