Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (3/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.24

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA PRODUKT A PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Robert DANKIEWICZ, Aleksandra KALANDYK
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.24

Streszczenie

W artykule podjęto tematykę odpowiedzialności cywilnej za produkt. Celem opracowania jest ukazanie roli ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem odpowiedzialności cywilnej za produkt w przedsiębiorstwach. Omówiono istotę i znaczenie zarządzania ryzykiem, przykładowe czynniki ryzyka, zdarzenia występujące w obszarze niepewności oraz możliwości przeciwdziałania tym zdarzeniom. Pozycjonowano w analizowanym procesie ubezpieczenia przy jednoczesnej prezentacji ich roli, stopnia wykorzystania i znaczenia. Zwrócono uwagę na fakt, że coraz częściej prezentowana tematyka staje się obiektem wnikliwych analiz osób zarządzających w przedsiębiorstwach bez względu na ich wielkość. Zjawisko to jest konsekwencją zmian zachodzących w obszarze działalności gospodarczej, których źródła wynikają z oczekiwań partnerów w obrocie gospodarczym oraz wzrostu świadomości ubezpieczeniowej po stronie beneficjentów usług ubezpieczeniowych oraz konsumentów produktów i usług. W efekcie powszechnych zmian zachodzących na rynku wszystkie obszary życia narażone są w coraz większym stopniu na roszczenia będące pochodną odpowiedzialności cywilnej. Zjawisko to przyczynia się do popularyzacji ubezpieczeń zabezpieczających poszczególne rodzaje ryzyka wynikające z tej odpowiedzialności. Szczególne miejsce w tym procesie przypisano odpowiedzialności cywilnej za produkt, w tym również konieczności jego wycofania. W trakcie rozważań zawartych w treści artykułu dokonano analizy czynników i przesłanek stanowiących źródła zagrożeń spotykanych w różnych obszarach działalności gospodarczej. Przedstawiono istotę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt, krajowe i międzynarodowe regulacje prawne tego typu ubezpieczeń wraz z opisem kluczowych elementów umowy ubezpieczenia wynikających z treści poszczególnych elementów składowych ogólnych warunków ubezpieczeń spotykanych w ofertach ubezpieczycieli na rynku krajowym. Podsumowanie rozważań stanowi omówienie wyników badań środowiska przedsiębiorców dotyczące prezentowanych zagadnień. Podstawową metodą badawczą w zbieraniu danych były pośrednie wywiady ankietowe. Narzędziem badawczym opracowanym do tego celu był kwestionariusz wywiadu, który pozwolił na zgromadzenie informacji charakteryzujących grono przedsiębiorców zrzeszonych w Podkarpackim Klubie Biznesu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Gajda D., Jurkiewicz T., Ubezpieczenia w sektorze MSP w latach 2007–2010 (wyniki badań ankietowych), „Wiadomości ubezpieczeniowe” 2010/2.

[2] Gawroński A., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.

[3] Hadyniak B., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, t. I: Podstawy, red. B. Hadyniak J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010.

[4] Kwiecień I., Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2010.

[5] Liwacz A. Zakład ubezpieczeń typu captive, [w:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, t. I: Podstawy, red. B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010.

[6] Mogilski W., Serwach M., Ochrona ubezpieczeniowa wzajemnych roszczeń ubezpieczeniowych w umowie ubezpieczenia OC, „Wiadomości ubezpieczeniowe”, 2011/4.

[7] Nowakowski L., Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Poltext, Warszawa 2004.

[8] Syroka K., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a bezpieczeństwo produktu, Europejskie Centrum Konsumenckie Polska, Warszawa 2009.

[9] Zakrzewska-Krzyś H., Polisy OC dla przedsiębiorców, http://twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/raporty/artykul-1104269.html (dostęp: 28.03.2013).

[10] Raport Deloitte, Global risk management survey, seventh edition, 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA PRODUKT A PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUTORZY:
Robert DANKIEWICZ (1)
Aleksandra KALANDYK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) ... (afiliacja nr 1 dla Robert DANKIEWICZ)
, Zakład Finansów i Bankowości, Politechnika Rzeszowska
(2) ... (afiliacja nr 1 dla Aleksandra KALANDYK)
studentka, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (3/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
odpowiedzialność cywilna, ryzyko, odpowiedzialność cywilna za produkt, zarządzanie ryzykiem

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/54

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.24

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-05-01

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2013-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności