Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (2/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.23

MECHANIZM KONCENTRACJI KAPITAŁU – PODKARPACIE NA TLE INNYCH REGIONÓW

Jacek STROJNY, Maciej POMPA-ROBORZYŃSKI
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.23

Streszczenie

Mechanizm koncentracji kapitału to proces, który bardzo silnie oddziałuje na rozwój systemów gospodarczych. W artykule omówiono mechanizm przepływu kapitału mobilnego, który jest podstawą tego procesu. Zwrócono uwagę na powstanie wysoce konkurencyjnego rynku, na którym systemy gospodarcze (kraje, regiony) walczą o decyzje lokalizacyjne dysponentów kapitału mobilnego. Taka sytuacja zwiększa wymagania względem jakości zarządzania procesem rozwoju społeczno-gospodarczego. Szczególnie dotyczy to instytucji administracji publicznej, która musi przejść dość radykalną transformację od administrowania do zarządzania. Niezwykle istotne jest przejście na szeroko rozumiany klientocentryzm, który pozwoli poprawić jakość obsługi przedsiębiorstw czy obywateli, a więc podmiotów, których decyzje lokalizacyjne wpływają na koncentrację kapitału mobilnego. W artykule przedstawiono propozycję wybranych zmiennych, za pomocą których można ocenić natężenie omawianego zjawiska koncentracji kapitału na poziomie regionów. Wykorzystano je do przedstawienia sytuacji województwa podkarpackiego na tle innych województw. Zwrócono uwagę na sytuację innych regionów Polski Wschodniej, które podobnie jak Podkarpacie, mają duże problemy z wykreowaniem przyspieszonej ścieżki rozwoju. Aktywność dużych organizmów miejskich, takich jak Kraków i Warszawa, powoduje powstanie trwałego zagrożenia odpływu kapitału z regionu (ujemne saldo migracji oraz przenoszenie siedziby przedsiębiorstwa). To z kolei przekładać się będzie w średnim terminie na coraz większe trudności nie tylko w zwiększaniu, ale także utrzymaniu potencjału rozwojowego. W artykule wskazano wybrane skutki demograficzne i ekonomiczne wynikające z tego zjawiska.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Aktualizacja regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005–20013, Rzeszów 2011.
[2] Karpiński A., Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu, Komitet Prognoz „Polska 2000 plus”, Warszawa 2002.
[3] Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.
[4] Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii, PARP, Warszawa 2011.
[5] Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2020.
[6] Strojny J., Innowacyjne zarządzania regionem, powiatem i gminą, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2012.
[7] Strojny J., Model zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w gospodarce globalnej, [w:] Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
[8] Tkaczyński J.W., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, C.H. Beck, Warszawa 2013.
[9] www.stat.gov.pl.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MECHANIZM KONCENTRACJI KAPITAŁU – PODKARPACIE NA TLE INNYCH REGIONÓW

AUTORZY:
Jacek STROJNY (1)
Maciej POMPA-ROBORZYŃSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) ... (afiliacja nr 1 dla Jacek STROJNY)
Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) ... (afiliacja nr 1 dla Maciej POMPA-ROBORZYŃSKI)
Wydział Zarządzania, Katedra Prawa i Administracji, Politechnika Rzeszowska,.

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (2/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
kapitał mobilny, rozwój regionalny, Podkapracie, strategie rozwoju

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/53

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.23

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-04-01

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2013-04-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności