Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
19 (1/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.einh.5

O wątpliwym uprawomocnieniu metod formalnych w filozofii analitycznej.

Jacek Gurczyński

DOI: 10.7862/rz.2012.einh.5

Streszczenie

Artykuł omawia problem uzasadnienia stosowania metod formalnych w filozofii analitycznej. Dyskutowana jest metoda parafraz K. Ajdukiewicza. Zaproponowany przez Ajdukiewicza sposób uprawomocnienia tej metody należy uznać za niezadawalający. Dyskutowany jest też konkretny przykład zastosowania metody parafraz – przedstawiony przez Ajdukiewicza – analiza systemu G. Berkeleya. Przy bliższej analizie okazuje się, że w tym przypadku metoda parafraz zawodzi. Ostatecznie stosowanie metod formalnych w filozofii pozostaje nieprawomocne i nieuzasadnione.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1975.
 2. Ajdukiewicz K., O stosowalności czystej logiki do zagadnień filozoficznych, [w:] idem, Język i poznanie, t. I, PWN, Warszawa;1985. 40 Ibidem. 41 Więcej ten temat zob. J. Gurczyński, Dwa typy racjonalności: Berkeley i Newton, (w druku). 70 J. Gurczyński
 3. Ajdukiewicz K., Epistemologia i semiotyka, [w:] idem, Język i poznanie, t. II, PWN, Warszawa 1985 [pierwodruk w: „Przegląd Filozoficzny” 44/4 (1948)], s. 336–347.
 4. Galewicz W., Sądy ontologiczne a istnienie.„Studia Filozoficzne” 1981/2, s. 45–57.
 5. Gurczyński J., Dwa typy racjonalności: Berkeley i Newton, (w druku).
 6. Łyczek R., O pojęciu parafrazy, „Kultura i Historia” 2009/15, s. 32–48. Mała Encyklopedia Logiki, red. W. Marciszewski, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1988.
 7. Nowakowski A., .Apologia Berkeleya.„Philosophon Agora” 1993/1, s. 14–29.
 8. Poręba M., Transcendentalna teoria świadomości, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
 9. Tarski A., Pojęcie prawdy a sformalizowane nauki dedukcyjne, [w:] idem, Pisma logiczno-filozoficzne, PWN, Warszawa 1995.
 10. Tarski A., Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1933. Uniwersalny słownik języka polskiego, 2012, http://www.pwn.pl.
 11. Whitehead A.N., Nauka i świat współczesny, Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
 12. Woleński J., Metafilozoficzne dylematy analityków, „Humanitas” 1981/6, s. 171–198.
 13. Woleński J., Kierunki i metody filozofii analitycznej, [w:] Jak filozofować. Studia z metodologii filozofii, red. J. Perzanowski, PWN, Warszawa 1989.
 14. Woleński J., Umiarkowana (poprawiona?) obrona scjentyzmu, [w:] Racjonalność Nauka Społeczeństwo, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M.J. Siemek, Warszawa 1989.
 15. Woleński J., Argumentacje filozoficzne, „Edukacja Filozoficzna” 1990/10, s. 43–59.
 16. Woleński J., Metamatematyka a epistemologia, PWN, Warszawa 1993.

Podsumowanie

TYTUŁ:
O wątpliwym uprawomocnieniu metod formalnych w filozofii analitycznej.

AUTORZY:
Jacek Gurczyński

AFILIACJE AUTORÓW:
Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
19 (1/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
K. Ajdukiewicz, G. Berkeley, J. Woleński, filozofia analityczna, parafrazy.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/5

DOI:
10.7862/rz.2012.einh.5

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.einh.5

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności