Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (2/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.31

Postawy współczesnej młodzieży akademickiej względem sytuacji kryzysowej (z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego)

Hanna SOMMER, Hubert SOMMER, Grzegorz ZAKRZEWSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.31

Streszczenie

W artykule została podjęta próba przybliżenia zagrożeń występujących przy uprawianiu żeglugi na morzu. Jednakże ze względu na wielorakość i różnorodność zagadnień opisujących bezpieczeństwo ludzi i objętość artykułu autorzy świadomie zrezygnowali z opisu wielu zagadnień i problemów około towarzyszących.

Trudna sytuacja zazwyczaj pojawia się nieoczekiwanie i wymaga zmiany perspektywy w krótkim czasie. Zmiana ta wpływa na poczucie własnej wartości. Człowiek pozbywa się nadziei oraz złudzeń i wtedy pojawia się wyczerpanie psychiczne i fizyczne. W sytuacji kryzysowej występującej na morzu, gdy zagrożone jest życie i zdrowie człowieka podejmuje się działanie minimalizujące skutki zagrożeń. Na wszystkich statkach pasażerskich prowadzi się z pasażerami ćwiczebny trening z użyciem zbiorowych środków ratunkowych. Zgodnie z konwencją STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) marynarze przechodzą szkolenie z obsługi środków ratunkowych.

W pierwszej części zostały przedstawione podstawowe akty prawne regulujące badany problem ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia jednostek pływających w sprzęt ratowniczy.

Kolejna część artykułu nie rozpatruje sytuacji destrukcyjnej w wyniku, której rozbitkowie znaleźli się w tratwie ratunkowej. Nie jest tematem opracowania opis katastrofy morskiej, a jedynie zachowanie ludzi, w tym szukanie przywódcy wśród ocalałych, przy braku etatowego dowódcy.

Innowacyjnością artykułu jest zastosowanie „racji żywnościowych” będących na wyposażeniu tratwy ratunkowej w katastrofach humanitarnych wśród respondentów i ich ocena.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

Prawodawstwo

  1. Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie dnia 22 maja 2014 r. i dnia 21 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2029).
  2. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 r., sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmieniona Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 869).

Netografia

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Plutarch
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_Morse%E2%80%99a
  4. http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/861474,Juz-ponad-wiek-nadajemy-sygnal-SOS
  5. https://pl.wikipedia.org/wiki/CQD
  6. https://prawomorza.pl/ujednolicone-teksty-konwencji-solas-i-marpol-w-dzienniku-ustaw/
  7. http://ratownictwo.am.szczecin.pl/index.php/dla-studentow/ratownictwo-morskie/31-kodeks-lsa
  8. http://www.sealight.pl/

Podsumowanie

TYTUŁ:
Postawy współczesnej młodzieży akademickiej względem sytuacji kryzysowej (z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego)

AUTORZY:
Hanna SOMMER (1)
Hubert SOMMER (2)
Grzegorz ZAKRZEWSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Katedra Historii i Teorii Wychowania, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski
(3) Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
25 (2/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
katastrofa, rozbitek, środki ratownicze, tratwa ratunkowa, behawior

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/399

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.31

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.31

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności