Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (1/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.7

Możliwości wspomagania decyzji w procesie zarządzania zaopatrzeniem

Krystyna Skoczylas
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.7

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę zarządzania obszarem zaopatrzenia, które umożliwi utrzymywanie optymalnych zapasów. Zapasy zapewniają ciągłość produkcji oraz sprzedaży, ale również angażują i zamrażają kapitał finansowy, generują koszty związane z ich utrzymaniem, czy starzeniem się, stąd szczególnie istotne jest dla każdego przedsiębiorstwa, określenie optymalnej wielkości i czasu ich zakupu. W artykule zaproponowano synchronizację sprzedaży (bądź zużycia) z zaopatrzeniem w oparciu o dobrze opracowaną prognozę. Jako metodę prognostyczną zaproponowano wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych. W artykule wskazano dziedziny i obszary problemowe, w których z powodzeniem wykorzystuje się sztuczne sieci neuronowe. Zalicza się do nich między innymi predykcję. Jak wskazuje literatura przedmiotu sztuczne sieci neuronowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako narzędzie obliczeniowe w przypadku trudnych zadań, do których zalicza się niewątpliwie prognozę popytu. Ponadto w artykule przedstawiono ogólne informacje na temat sposobu opracowania, a w szczególności procesu uczenia sztucznych sieci neuronowych. W sposób bardziej dokładny omówiono sieci MLP, które posiadają duże możliwości prognostyczne. Następnie opracowano prognozę popytu z wykorzystaniem właśnie sztucznych sieci neuronowych typu MLP dla przykładowej pozycji zapasu w wybranym przedsiębiorstwie. Budowę prognozy oparto na szeregu czasowym reprezentującym historyczne zapotrzebowanie na wybraną pozycję zapasu. Wartości statystyk oceniających trafność prognozy uznano za zadawalające, w związku z czym wysunięto wniosek o dużej przydatności sztucznych sieci neuronowych w opracowywaniu prognoz popytu w praktyce.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
 2. Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000.
 3. Chrzan P., Timofiejczuk G., Uwagi o możliwościach zastosowania sieci neuronowych do prognozowania na rynkach finansowych, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Transformacje systemów, red. H. Sroka, S. Stanko, Materiały konferencyjne, Katowice 1997.
 4. Dudek M., Mazur Z., Waszkiewicz W., Zarządzanie informacją w procesach wytwarzania, [w:] Informacja w zarządzaniu procesem zmian, red. naukowa R. Borowiecki, M. Kwieciński, Materiały konferencyjne, Zakamycze 2003.
 5. Krystyańczuk W., Sieci neuronowe jako metoda prognozowania indeksów giełdowych, Materiały konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 6. Szczepankiewicz W., Organizacja źródeł zaopatrzenia i rola handlu detalicznego w kanałach rynku, [w:] Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 7. Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 8. Tadeusiewicz R., Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
 9. Tadeusiewicz R., Lula P., Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych, [w:] Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, red. M. Nałęcz, t. 6: Sieci neuronowe, red. tomu W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, PAN Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2000.
 10. Tadeusiewicz R., Problemy biocybernetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 11. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, C.H. BECK, Warszawa 2002.
 12. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
 13. Wprowadzenie do sieci neuronowych, opracowanie dla Statsoft: R. Tadeusiewicz, P. Lula, Statsoft, Kraków 2001.
 14. Żukowski P., Marjak H., Grabowiecka R., Metodyczne podstawy stosowania sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu, Materiały konferencyjne US, Szczecin 2000.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Możliwości wspomagania decyzji w procesie zarządzania zaopatrzeniem

AUTORZY:
Krystyna Skoczylas

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów i Bankowości, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
zaopatrzenie, prognoza, sztuczne sieci neuronowe, MLP

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/38

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.7

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.7

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-01-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności