Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (1/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.6

Wybrane instytucje Unii Europejskiej w publicystyce „Najwyższego Czasu!”

Michał Rybak
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.6

Streszczenie

Artykuł ten jest próbą przedstawienia poglądów autorów publikujących na łamach tygodnika „Najwyższy Czas!” na temat wybranych instytucji Unii Europejskiej, takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Bank Centralny czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Większość materiału badawczego pochodzi z czasopisma „NCz!”. Wykorzystane zostały również nie opublikowane w wydaniu papierowym materiały pochodzące ze strony internetowej tygodnika, felietony Stanisława Michalkiewicza zamieszczone na jego stronie internetowej oraz dokumenty uchwalone przez instytucje UE, czyli „Traktat Lizboński” i „Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.” Autorzy kręgu tygodnika byli zgodni w ocenie instytucji UE, jednak różnili się w ocenie szkodliwości działań poszczególnych organów UE. Wszystkie z wymienionych, poza ETS, ocieniane były jednoznacznie negatywnie. Wskazywane były przykłady nieprzejrzystości i niedemokratyczności procedur, takich jak wybór komisarzy unijnych, uzależnienia , w przypadku EBC, od poszczególnych państw członkowskich czy wreszcie marnotrawienia publicznych pieniędzy na bezsensowne czy wręcz szkodliwe cele. Równolegle podnoszone były obawy dotyczące wzrostu znaczenia KE, gdyż mogłoby to prowadzić do zredukowania roli władz wykonawczych poszczególnych państw członkowskich. ETS oceniany był niejednoznacznie, z jednej strony publicyści wskazywali na jego zbyt mocną pozycję w stosunku do sądownictwa państw członkowskich oraz długi czas oczekiwania na wyrok, z drugiej jednak strony podkreślali fakt, iż ETS działał w ramach stworzonych przez inne instytucje i w pełni wywiązywał się ze zleconych mu zadań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Cukiernik T., Zabawa Unii w pomoc, „Najwyższy Czas!”, nr 29-30/2010.
 2. Domino O., Hulaszczy żywot komisarzy, „Najwyższy Czas!”, nr 25/2011.
 3. Domino O., Znachor od homofobii, „Najwyższy Czas!”, nr 25/2011.
 4. Łangalis M.,  Upadek UE według Hayeka, „Najwyższy Czas!”, nr 51-52/2011.Mak A., Gazprom na celowniku, „Najwyższy Czas!”, nr 42/2011.
 5. Mieszalski M., Śladami Meyera Rothschilda..., „Najwyższy Czas!”, nr 1-2/2012.
 6. Mysłek T., Będzie euro – Ordnung!, „Najwyższy Czas!”, nr 14/2011.
 7. Mysłek T., Odwlekanie eurokrachu, „Najwyższy Czas!”, nr 41/2011.
 8. Pazio P., Pakiet klimatyczny spowolni gospodarkę, „Najwyższy Czas!”, nr 17-18/2011.
 9. Sommer T., Siła Polski w Unii – wywiad ze Stanisławem Michalkiewiczem, „Najwyższy Czas!”, nr 26-27/2011.
 10. „Najwyższy Czas!”, http://www.nczas.com, Niekorzystne dla Polski głosowanie w komisji PE (13 XII 2012)
 11. „Najwyższy Czas!”, http://www.nczas.com, B. Górski, Polska coraz częściej na unijnej wokandzie (14 XII 2012)
 12. „Najwyższy Czas!”, http://www.nczas.com, D. Kos, Polaku, lecz się za granicą (13 XII 2012)
 13. „Najwyższy Czas!”, http://www.nczas.com, D. Kos, Chęć zabójstwa promowana w sądach (13 XII 2012)
 14. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Lizbona 2007.
 15. Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, strona internetowa Europejskiego Banku Centralnego (12 XII 2012)
 16. Strona internetowa Ministerstwa Spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, http://polskawue.gov.pl, Instytucje Unii Europejskiej (12 XII 2012)
 17. Strona internetowa Stanisława Michalkiewicza, http://http://www.michalkiewicz.pl, S. Michalkiewicz, Klasa próżniacza podjudza, (12 XII 2012)

Podsumowanie

TYTUŁ:
Wybrane instytucje Unii Europejskiej w publicystyce „Najwyższego Czasu!”

AUTORZY:
Michał Rybak

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
„Najwyższy Czas!”, Unia Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/37

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.6

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-03-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności