Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.69

TENDENCJE W ZAKRESIE UMACNIANIA ROLI PRZEDSTAWICIELA OBWE DO SPRAW WOLNOŚCI MEDIÓW W EUROPEJSKIM SYSTEMIE OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Adam KRUK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.69

Streszczenie

Główną funkcją Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów jest obserwowanie istotnych wydarzeń w mediach w państwach uczestniczących w OBWE. Ponadto bardzo ważną funkcją jest wspieranie państw uczestniczących poprzez propagowanie i promowanie pełnej zgodności z zasadami i zobowiązaniami OBWE dotyczącymi wolności słowa i wolnych mediów. Otrzymuje on informacje o sytuacji mediów z różnych źródeł jako uczestniczące państwa OBWE, organizacje medialne i organizacje pozarządowe. Przedstawiciel ściśle współpracuje ze Stałą Radą, uczestniczącymi państwami, Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Wysokim Komisarzem ds. Mniejszości Narodowych oraz, w stosownych przypadkach, innymi organami OBWE, a także z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami medialnymi. Przedstawiciel ds. Wolności Mediów podejmował i podejmuje różne działania i uczestniczy w projektach związanych z wolnością wypowiedzi i wolnymi mediami. Bierze udział w wykładach lub przemówieniach poruszających takie tematy, jak wolność prasy, radia, telewizji
i Internetu. Przedstawiciel zajmuje się tematami związanymi z bezpieczeństwem dziennikarzy, swobodą wypowiedzi i podstawowymi prawami człowieka. Zabiera również głos w rozwoju krajów prawa, w których sytuacja wymagała jego interwencji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Abrudan E., Eastern European Media. An Overview, “Journal for the Study of Religions and Ideologies” 2010, No. 26.
 2. Auger G.A., Fostering Democracy through Social Media: Evaluating Diametrically
  Opposed Nonprofit Advocacy Organizations’ Use of Facebook
  , “Public Relations Review” 2013, No. 4.
 3. Bondariu A., Review of an Interdisciplinary Approach to the Relationship between Mass-Media and Democracy in Post-Communist Romania, “Revista de Economie Social” 2011, No. 1.
 4. Brock D., The Republican Noise Machine: Right-Wing Media and how it Corrupts Democracy, New York 2004.
 5. [5]Coleman S., Can the New Media Invigorate Democracy?, The Political Quarterly 1999, No. 1.
 6. Crane D., Kawashima N., Global Culture: Media, Arts, Policy, and Globalization, New York 2002.
 7. Dexl J., Competition law in media markets and its contribution to democracy, “World Competition: Law and Economics Review” 2015, No. 3.
 8. Duve F., Introduction [w:] Freedom and Responsibility. Yearbook 1999/2000, OSCE/Representative on Freedom of the Media, Vienna 2000.
 9. Esipisu M., Khaguli I.E., Eyes of Democracy: the Media and Elections, London 2009.
 10. Fawn R., International Organizations and Internal Conditionality: Making Norms Matter, New York 2013.
 11. Fox E., Waisbord S.R., Latin Politics, Global Media, Austin 2002.
 12. From Traditional to Online Media: Best Practices and Perspectives, 14th Central Asia
  Media Conference Ashgabat, Turkmenistan 5–6 July 2012, The Representative on Freedom of the Media, Vienna 2013.
 13. Galbreath D.J., The Organization for Security and Co-operation in Europe, Abington 2007.
 14. Geradin D., Access to Content by New Media Platforms: a Review of the Competition Law, “European Law Review” 2005, No. 1.
 15. Geremek B., Preface [w:] Freedom and Responsibility. Yearbook 1998/99, OSCE/Representative on Freedom of the Media, Vienna 1999.
 16. Hammarberg T., Human Rights and a Changing Media Landscape, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2011.
 17. Hana G., Does Social Media Technology Promote Democracy?, “The New Presence” 2011, No. 2.
 18. Haraszti M., Mandate of the OSCE Representative on Freedom of the Media [w:] Freedom and Responsibility. Representative on Freedom of the Media, “Yearbook” 2004, OSCE, Vienna 2005.
 19. Herkes A.R., The OSCE Representative on Freedom of the Media, “Helsinki Monitor” 1998, Vol. 2.
 20. Hodler R., Media Freedom and Democracy in the Fight Against Corruption, European Journal of Political Economy, 2015, Vol. 39.
 21. Holina V., Słowackie media a wpływy władzy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1996, nr 1–2.
 22. Hopia H., Decline of the media? Decline of democracy?, “Europan View” 2013, No. 1.
 23. Howels R., Media, Education and Democracy, “European Review” 2001, No. 2.
 24. Jakubowicz K., Polityka i strategia medialna: wprowadzenie do problematyki [w:] Media masowe w praktyce społecznej, red. D. Waniek, J.W. Adamowski, Warszawa 2007.
 25. Jaskiernia A. Rada Europy a problem mediów masowych, Warszawa 2002.
 26. Jaskiernia A., Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych. Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji, Warszawa 2008.
 27. Jaskólska J., Treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, „Człowiek w Kulturze” 1998, t. 11.
 28. Jawad P., Conflict Resolution through Democracy Promotion? The Role of the OSCE in Georgia, “Democratization” 2008, Vol. 15.
 29. Keller P., European and International Media Law: Liberal Democracy and the New Media, Oxford 2011.
 30. Kocurek K., Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, „Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie” 2009, nr 806.
 31. Komorek E., Media Pluralism and European Law, Alphen aan der Rijn 2013.
 32. Kruk A., Aksjologia wolności Mediów w świetle prac Przedstawicela OBWE do spraw Wolności Mediów, „Humanities and Social Sciences” 2015, Vol. XX.
 33. Kyriakopoulou K., Authoritarian States and Internet Social Media: Instruments of Democratisation or Instruments of Control?, “Human Affairs” 2011, No. 1.
 34. Livinstone S., Lunt P., The Mass Media, Democracy and the Public Sphere, London 1993.
 35. Lunt P., Livingstone S., Media regulation: Governance and the Interests of Citizens and Consumers, London 2013.
 36. MacNair B., An Introduction to Political Communication, London 2011
 37. Mandate of the OSCE Representation on Freedom of the Media, Permanent Council Decision No. 193, Organization for Security and Co-operation in Europe, 5 November 1997, 137th Plenary Meeting, PC Journal No. 137, Agenda item 1.
 38. Media in Europe Today, red. J. Trappel, Bristol 2011.
 39. Media Policies Revisited: the Challenge for Media Freedom and Independence, red.
  E. Psychogiopoulou, Basingstoke 2014.
 40. Media power and plurality: from hyperlocal to high-level policy, red. S. Barnett,
  J. Townend, Basingstoke 2015.
 41. Michnik A., Rosen J., The Media and Democracy: A Dialogue, „Journal of Democracy” 1997, No. 4.
 42. Niţoiu C., The EU Foreign Policy Analysis: Democratic Legitimacy, Media, and Climate Change, Basingstoke 2015.
 43. Oleksiuk I., Wolności osobiste i polityczne w Internecie. Polityka prawna USA i Kanady, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 4.
 44. Peruško Z., Rediscovering the Mediterranean Characteristics of the Croatian Media System, “EEPS-East European Politics and Societies” 2013,  No. 4.
 45. [45]Petrjánošová M., The Role of Alternative and Activist New Media for Democracy, “Human Affairs” 2015, No. 1.
 46. Plattner M.F., Media and Democracy: The Long View, “Journal of Democracy” 2012,
  No. 4.
 47. Przedstawiciel ds. Wolności Mediów: Ataki na dziennikarzy w Hiszpanii są nie do przyjęcia, http://www.osce.org/fom/116993 (dostęp: 25.11.2016 r.).
 48. Różycka M., Społeczeństwo obywatelskie a media, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2013, nr 3.
 49. Saeed S., Negotiating Power: Community Media, Democracy, and the Public Sphere,
  “Development in Practice” 2009, No. 4–5.
 50. Scott M., Media and Development, London 2014.
 51. Street J., Mass Media, Politics and Democracy, 2nd ed., Basingstoke 2011.
 52. The Independence of the Media and its Regulatory Agencies: Shedding New Light on Formal and Actual Independence against the National Context, red. W. Schulz, P. Valcke,
  K. Irion, Bristol 2013.
 53. The OSCE Representative on Freedom of the Media, Why Free Media Matters, OSCE,
  3 April 2012.
 54. The Representative on Freedom of Media, Pluralism and Internet Governance, 13th Central Asia Media Conference Duszanbe, Tajikistan 29–30 November 2011, Organization for
  Security and Co-operation in Europe 2012.
 55. The Representative on Freedom of the Media, Ten Years for Media Freedom an OSCE Anniversary. Current and Forthcoming Challenges, Organization for Security and Co-operation in Europe 2008.
 56. Transparency in Politics and the Media: Accountability and Open Government, red.
  N. Bowles, J.T. Hamilton, D.A.L. Levy, I.B. Tauris, London 2015.
 57. Trappel J., Nieminen H., Nord L., The Media for Democracy Monitor: a Cross National Study of Leading News Media, Göteborg 2011.
 58. [58]Tudor V., Becker L.B., New Media and Democracy. Introductory Remarks, “Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice” 2013, No. 2.
 59. Understanding Media Policies: a European Perspective, red. E. Psychogiopoulou, Basingstoke 2012.
 60. Ward S.J.A., Ethics and the Media : An Introduction, Cambridge 2011.
 61. Winston B., Media Technology and Society. A History: From the Telegraph to the Internet, Routledge, London–New York 1998.

Podsumowanie

TYTUŁ:
TENDENCJE W ZAKRESIE UMACNIANIA ROLI PRZEDSTAWICIELA OBWE DO SPRAW WOLNOŚCI MEDIÓW W EUROPEJSKIM SYSTEMIE OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

AUTORZY:
Adam KRUK

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
mass media, prawa człowieka, wolność mediów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/358

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.69

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.69

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności