Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.65

DETERMINANTY PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA WYDAJNOŚCI PRACY W WOJEWÓDZTWACH PODKARPACKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

Monika BOLIŃSKA, Anna KOWALCZYK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.65

Streszczenie

Celem artykułu jest określenie statystycznych determinant wydajności pracy oraz technicznego uzbrojenia pracy w dwóch województwach tj. podkarpackim oraz świętokrzyskim. Analizę przestrzennego zróżnicowania powyższych zmiennych w powiatach województw podkarpackiego oraz świętokrzyskiego przeprowadzono w oparciu o dane panelowe zaczerpnięte z Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2003-2014.

Za podstawę analiz determinant wydajności pracy posłużyła neoklasyczna funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa. Przeprowadzone analizy wykazały, że wydajność pracy determinowana była głównie przez techniczne uzbrojenie pracy, łączną produktywność czynników produkcji oraz stopę postępu technicznego. Analizy ekonometryczne pozwoliły wysnuć wniosek, iż oszacowania parametrów równań przyjętych w opracowaniu okazały się istotne statystycznie. Powiaty województwa podkarpackiego charakteryzowały się wyższą elastycznością wydajności pracy względem technicznego uzbrojenia pracy niż powiaty województwa świętokrzyskiego. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku oszacowanej stopy postępu technicznego. Powiaty województwa podkarpackiego charakteryzowały się ponad pięciokrotnie wyższą stopą postępu technicznego niż powiaty województwa świętokrzyskiego. Uprzemysłowione powiaty omawianych województw, tj. mielecki, dębicki, ostrowiecki, staszowski oraz stalowowolski charakteryzowały się najwyższym poziomem wydajności pracy jak również technicznego uzbrojenia pracy. Kielce oraz Rzeszów jako centra rozwoju zarówno lokalnego jak i regionalnego odznaczały się wysokim poziomem technicznego uzbrojenia pracy oraz wydajności pracy. Powiaty o charakterze  rolniczym wśród wszystkich powiatów województw podkarpackiego oraz świętokrzyskiego charakteryzowały się niskim poziomem zarówno wydajności pracy jak i technicznego uzbrojenia pracy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bolińska M., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego, Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2017, nr 25.

[2] Bolińska M., Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa podkarpackiego, Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2017, nr 25.

[3] Cobb C.W., Douglas P.H., A Theory of Production, „American Economic Review” 1928, No. 18.

[4] Dykas P., Misiak T., Zróżnicowanie wydajności pracy w Polsce na poziomie powiatów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 281/2013.

[5] Dykas P., Misiak T., Tokarski T., Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002-2010, „Humanities and Social Sciences” 2013, 20(1).

[6]  Dykas P., Misiak T., Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002-2011, „Gospodarka Narodowa” 2014, listopad-grudzień.

[7]  Dykas S., Szewczyk M., Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów Polski Wschodniej, Miscellanea Oeconomicae 2015, nr 4, t. 1,

[8] Dykas P., Tokarski T., Podażowe czynniki wzrostu gospodarczego-podstawowe modele teoretyczne [w:] W. Welfe, I. Świeczewska, Systemy modeli gospodarki narodowej opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

[9]  Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Economic Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York 1991.

[10]  Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, „Quarterly Journal of
   Economics” 1956, February.

[11]  Tokarski T., Oszacowanie regionalnych funkcji produkcji, „Wiadomości Statystyczne”
   2008, nr 10.

[12]  Tokarski T. (2009) Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne),
   Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

[13]  Tokarski T., Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo
   Ekonomiczne, Warszawa 2011.

[14]  Żółtowska E., Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wydawnictwo Uni-
   wersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

Podsumowanie

TYTUŁ:
DETERMINANTY PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA WYDAJNOŚCI PRACY W WOJEWÓDZTWACH PODKARPACKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

AUTORZY:
Monika BOLIŃSKA (1)
Anna KOWALCZYK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Ekonomii Matematycznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
(2) Katedra Ekonomii Matematycznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
techniczne uzbrojenie pracy, produkcja sprzedana przemysłu, środki trwałe brutto w przedsiębiorstwach, stopa postępu technicznego, produktywność czynników produkcji.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/354

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.65

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.65

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności