Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.64

NOWOCZESNE SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

Magdalena BOCHENEK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.64

Streszczenie

Rachunek kosztów zawsze odgrywał istotną rolę w przedsiębiorstwie. Powszechnie używany jest do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. Jednak na przestrzeni lat zaczął pełnić również inne funkcje. Tradycyjne rachunki kosztów dostarczały za mało informacji potrzebnych w procesie zarządzania. Było to związane ze zmianami w preferencjach klientów, rozwojem technologii i globalizacją. Pojawiły się nowoczesne rachunki kosztów, które stały się niezbędnymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Kadra zarządzająca może wykorzystać takie nowoczesne rachunki kosztów jak: rachunek kosztów działań, rachunek kosztów cyklu życia produktu, rachunek kosztów docelowych,rachunek kosztów jakości, rachunek kosztów ciągłego doskonalenia i wiele innych. Każda
z tych metod musi być dostosowana do indywidualnych cech przedsiębiorstwa. Systemy te pozwalają kontrolować redukcję kosztów w jednostce i wspomagają dostosowanie produktu do potrzeb klienta. W nowoczesnych rachunkach kosztów bardzo ważne jest podejście do przedsiębiorstwa jako całości. W projekt muszą być zaangażowani wszyscy pracownicy. Zarządzający powinni wdrażać odpowiednie systemy motywacyjne dla pracowników niższego szczebla. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia rachunku kosztów w organizacji. Wyjaśniono w nim istotę zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Wymieniono również cechy nowoczesnych rachunków kosztów i dokładniej opisano trzy z nich: rachunek kosztów działań, rachunek kosztów docelowych oraz rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. W pracy dokonano ich charakterystyki, ukazano istotę,  a także wskazano ich zalety oraz wady.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2010.
 2. Dobija D., Kucharczyk M., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 3. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 4. Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2012.
 5. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 6. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 7. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
 9. Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 10. Szczypa P., Rachunkowość zarządcza – klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2014.
 11. Świderski J., Rachunek kosztów, Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie, Warszawa 2011.
 12. Zyznarska-Dworczak B., Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
NOWOCZESNE SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

AUTORZY:
Magdalena BOCHENEK

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
rachunek kosztów, przedsiębiorstwo, zarządzanie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/353

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.64

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.64

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności