Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.54

RACJONALNE GOSPODAROWANIE – SCENTRALIZOWANE PRZEWOZY WOJSKOWE

Tadeusz OLEJARZ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.54

Streszczenie

Optymalizacja przewozów służy do takiego rozplanowania przewozów, aby koszty transportu były jak najniższe (optymalizacja przewozów znana jest również pod pojęciem zagadnienia transportowe). Dotyczy to głównie jednostek wojskowych, których działalność wymaga dokonywania transportu dużej ilości produktów do zaopatrywania wojska. Planowanie procesów transportowych było i jest jednym z istotnych zadań w jednostce wojskowej jak również w firmie transportowej. Jego prawidłowa organizacja gwarantuje osiągnięcie oczekiwanych efektów racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Im lepiej będziemy organizować procesy przewozowe, tym bardziej będą zadowoleni nasi klienci (usługobiorcy), co z pewnością przełoży się na osiągnięcie lepszych efektów ekonomicznych. Procesy transportowe z jednej strony muszą być tak organizowane, aby zrealizować wszystkie zlecenie transportowe (czyli dostarczyć ładunek do miejsca odbioru). Jednak z drugiej strony, musimy równocześnie pamiętać, aby podczas planowania procesów transportowych minimalizować koszty ponoszone przez jednostki czy instytucje wojskowe (koszt transportu). W artykule na podstawie przeprowadzonej kwerendy w archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie przedstawiono pierwsze próby wprowadzenie scentralizowanych przewozów wojskowych na przykładzie Garnizonu[1] Rzeszów, w którym w 1979 r. wdrożono program pilotażowy, co oznacz, że pod koniec lat siedemdziesiątych XX. wieku w Wojsku Polskim usiłowano wprowadzić zasady racjonalnego gospodarowania (obniżenie kosztów funkcjonowania wojska). W celu właściwego funkcjonowania scentralizowanych przewozów dowódca garnizonu był zobowiązany do opracowania regulaminu organizacyjnego ich funkcjonowania, wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie.

 

[1] Garnizon, jedna lub kilka położonych obok siebie miejscowości, gdzie stale lub okresowo przebywają oddziały różnych rodzajów sił zbrojnych oraz mieszczą się instytucje lub zakłady wojskowe stanowiące załogą garnizonu. Granice garnizonu wyznacza dowódca okręgu wojskowego. Leksykon wiedzy wojskowej, red. M. Laprus, Warszawa 1979, s. 123.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, 2659/10/60, 2660/10/367.
  2. Blicharz M., Wykorzystanie transportu cywilnego do celów obronnych, Zeszyty Naukowe PWSZ w Legnicy 20 (3) / 2016.
  3. Jóźwiak A., Ziółkowski J., Minimalizacja pustych przebiegów w transporcie wojskowym, Biuletyn WAT, Vol. LXIII, nr 2, 2014.
  4. Kajetanowicz J., Wojska Obrony Terytorialnej Kraju w systemie bezpieczeństwa Polski w latach 1959–1989, „Poligon” 2013, nr 2.
  5. Leksykon wiedzy wojskowej, red. M. Laprus, Warszawa 1979.
  6. Protokół przekazania obowiązków kwatermistrza zastępcy dowódcy 9. Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej nr Pf/296 z dnia 5 stycznia 1980 r.
  7. Pyza D., Wybrane aspekty modelowania obsługi transportowej w podsystemach dystrybucji, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, z. 70/2009.
  8. Rozkaz Dowódcy WOW nr Pf/226 z dnia 13 grudnia 1978 r.
  9. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Warszawa 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
RACJONALNE GOSPODAROWANIE – SCENTRALIZOWANE PRZEWOZY WOJSKOWE

AUTORZY:
Tadeusz OLEJARZ

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Nauk Humanistycznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
przewozy wojskowe, Garnizon Rzeszów.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/342

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.54

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.54

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności