Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.44

WPŁYW ROZWOJU MIAST NA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Zbigniew GRZYWNA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.44

Streszczenie

W związku z tym, że cel podjętego tematu artykułu ma wykazać jak rozwój miasta wpływa na bezpieczeństwo, autor podjął się przeprowadzenia badań i porównanie ich ze statystykami oraz badaniami, które były prowadzone w minionej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku. Nie jest to łatwy temat, choć na pozór by się tak mogło wydawać. Miasto ze swoją infrastrukturą ewaluuje, jak i wszystko wokół niego, dzisiejsza rzeczywistość wyprzedza proces przewidywalności lat ubiegłych. Zmieniają się zagrożenia, zmienia się szeroko rozumiane bezpieczeństwo, które wraz z miastami systematycznie i permanentnie ulega zmianom. Artykuł bazuje na opracowaniach i badaniach własnych, a przedstawione dane liczbowe czy schematy dotyczą kilku wybranych losowo miast – przywołane są dla celów porównawczych i weryfikacji wiedzy dostępnej w literaturze przedmiotu. W artykule znajdą się wybrane cytowane opracowania zwarte, akty prawne, źródła internetowe, dane statystyczne oraz artykuły zamieszczone w specjalistycznych periodykach oraz, co istotne, własna wiedza i doświadczenie zawodowe. Posiadanie informacji o obszarze oddziaływań na rozwój miast i ich bezpieczeństwo pozwala zaproponować działania w tym zakresie i umiejętne wykorzystać pozyskaną wiedzę. Zdobyte doświadczenia oraz wiedza praktyczna z wymienionych obszarów pozwalają wnioskować, że wiedza i literatura fachowa musi podlegać stałej modyfikacji i weryfikacji. W sposób ciągły zwiększa się zapotrzebowanie na sam proces bezpieczeństwa, który z reguły łączy się z innymi dziedzinami nauk.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Grzywna Z., Different approach the safety a the social aspect of public. Grzywna Z. (red.), wyd. EDEA, Słowacja 2015.
  2. Grzywna Z., Wpływ urbanizacji i gettyzacji na bezpieczeństwo publiczne w mieście Katowice, wyd. WSZMiJO, Katowice, 2014.
  3. http://tvn24.pl/katowice,51/zapadlisko-na-slaskim-osiedlu,584040.html
  4.  http://katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/idn:5405.html.
  5. Tyrała P., Sekuritologia- bezpieczeństwo kompleksowe, Max-Druk, Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2010.
  6. Urbanek A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa dziedziny bezpieczeństwa, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2013.
  7. Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2005.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW ROZWOJU MIAST NA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

AUTORZY:
Zbigniew GRZYWNA

AFILIACJE AUTORÓW:
prof. AJD, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Afiliacja AJD Częstochowa

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
Rozwój miast, rodzaje zagrożeń, bezpieczeństwo mieszkańców

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/333

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.44

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności