Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.43

SELF-ESTEEM OF MANAGER IN THE LIGHT OF DECLARATIVE RESEARCH

Agata GIERCZAK, Piotr Olaf ŻYLICZ
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.43

Abstract

This article is an introduction to a wider research project aimed at analyzing managers’ self-esteem in context of their personality, cognitive and social competency determinants. Adequate self-esteem is critical for managers effective performance. There are significant differences between high and low self-esteem in terms of persistence and activity levels.  Self-esteem persons face openly challenges while the low self-esteem ones are primarily oriented towards avoiding failure. Self-esteem is also associated with susceptibility to risk and decision-making in management.  Although it has been the subject of research for more than one hundred years few reliable measurement tools are available.

In the present study an attempt was made to determine which personality and social competency variables are significant predictors of self-reported self-esteem. Ninety researched subjects were working either for corporations or SME sector as managers. Rosenberg Self-Esteem Scale, NEO-FFI (personality factors) by Costa, McCrae, and the Social Competency Profile by Matczak and Martowska were used. Curvilinear relationship between self-esteem and age was found. Contrary to expectations women did not score higher on self-esteem than males. Hierarchical stepwise regression analysis revealed neuroticism as major and social resourcefulness as a secondary significant variable explaining self-esteem in Polish managers.  

Full text (pdf)

References

 1. Aon Hewitt, Aon Global Risk Management Survey 2015.
 2. Asendorpf J.B., Banse R., Mücke D., Double Dissociation Between Implicit and Explicit Personality Self-Concept: The Case of Shy Behavior, ”Journal of Personality and Social Psychology”, 2002, Vol. 83, No. 2.
 3. Bandura A., Self-Efficacy: The Exercise of Control, Freeman, New York 1997.
 4. Baumeister R.F., Leary M.R., The nature and function of self-esteem: Sociometer theory, “Advances in experimental social psychology” 2000, Vol. 32.
 5. Baumeister R.F., Campbell, J.D., Krueger J.I., Vohs K.D., Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles?, “Psychological Science in the Public Interest” 2003, 4(1).
 6. Baumeister R.F., Smart L., Boden J.M., Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of self-esteem, “Psychological Review” 1996, 103.
 7. Baumeister R.F., Tice D.M., Hutton D.G., Self-presentational motivation and personality differences in self-esteem, “Journal of Personality” 1989, 57
 8. Bosson J.K., Assessing self-esteem via self-reports and nonreactive instruments: Issues and recommendations [w:] M. Kernis (Ed.), Self-esteem issues and answers: A sourcebook of current perspectives, Psychology Press, Londyn 2006.
 9. Bosson J.K., Swann W.B., Jr., Pennebaker J.W., Stalking the perfect measure of implicit self-esteem: The blind men and the elephant revisited?, “Journal of Personality and Social Psychology” 2000.
 10. Campbell J.D., Lavallee L.F., Who am I? The role of self-concept confusion in understanding the behavior of people with low self-esteem [w:] R.F. Baumeister, Self-esteem. The puzzle of low self-regard, New York: Plenum Press, New York 1993.
 11. Carr A., Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Zysk i S-ka, Poznań 2009.
 12. Conner T., Barrett L.F., Implicit Self-Attitudes Predict Spontaneous Affect in Daily Life, “Emotion” 2005, vol. 5 (4).
 13. Costa P.T., McCrae R.R. and Zawadzki B., Strleau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., NEO-FFI – Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.
 14. Di Paula A., Campbell J.D., Self-esteem and persistence in the face of failure, “Journal of Personality and Social Psychology” 2002, 83.
 15. Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2008.
 16. Egloff B., Schmukle S.C., Predictive validity of an Implicit Association Test for assessing anxiety, Journal of Personality and Social Psychology” 2002, 83.
 17. Fila-Jankowska A., Samoocena autentyczna. Co ukrywamy sami przed sobą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej “Akademica”, Warszawa 2009.
 18. Greenwald A.G., Banaji M.R., Utajone poznanie społeczne: postawy, wartościowanie siebie i stereotypy, „Przegląd Psychologiczny” 1995, 38 (1).
 19. Greenwald A.G., Banaji M.R., Rudman L.A., Farnham S.D., Nosek B.A., Mellott D.S., A unified theory of implicit attitudes , stereotypes, and self-concept, “Psychological Review” 2002, 109.
 20. Greenwald, A. G., Farnham, S. D. (2000). Using the Implicit Association Test to Measure Self-Esteem and Self-Concept. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 79, No 6
 21. Heimpel S.A., Elliot A.J., Wood J.V., Basic personality dispositions, self-esteem, and personal goals: An approach-avoidance analysis, “Journal of Personality” 2006, 74, 1293-1319.
 22. Higgins E.T., Self-discrepancy: A theory relating self and affect, “Psychological Review” 1987, Vol. 94(3).
 23. Higgins E.T., Roney C.J.R., Crowe E. & Hymes C., Ideal versus ought predilections for approach and avoidance distinct self regulatory systems, “Journal of Personality and Social Psychology” 1994, 66(2).
 24. Izdebski P., Żbikowska K., Kotyśko M., Przegląd teorii aprobaty społecznej. Acta Universitatis Lodziensis, „Folia Psychologica” 2013, 17.
 25. Karyłowski J., O dwóch typach altruizmu, Polska Akademia Nauk. Zakład Psychologii, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
 26. Lachowicz-Tabaczek K., Śniecińska J., Intrapsychiczne źródła samooceny: znaczenie emocji, temperamentu i poczucia zdolności do działania, „Czasopismo Psychologiczne” 2008, 2.
 27. Leary M.R., Sociometer theory and the pursuit of relational value: Getting to the root of self-esteem, “European Review of Social Psychology” 2005, 16.
 28. Leising D., Borkenau P., Zimmermann J., Roski C., Leonhardt A., Schütz A., Positive self-regard and claim to leadership: Two fundamental forms of self-evaluation, “European Journal of Personality” 2013, Eur. J. Pers. 27: 565-579, DOI: 10.1002/per.1924
 29. Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I., Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody, „Psychologia Społeczna” 2007, t. 2 02 (04).
 30. Łukaszewski W., Struktura ja a działanie w sytuacjach zadaniowych: empiryczne studium nad funkcjami osobowości. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 415, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1978.
 31. Matczak A., Martowska K., PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2013.
 32. Oleś P.K., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2008.

[33]Reece B., Brandt R., Howie K (2010), Effective Human Relations: Interpersonal and Organizational Applications

 1. Reykowski J., Kochańska G., Szkice z teorii osobowości, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 2. Reykowski, J., Owczynnikowa, O.W., Obuchowski, K. (red.), Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 3. Rosenberg M., Society and the adolescent self-image, Princeton University Press, Princeton 1965.
 4. Rudolph A., Schröder-Abé M., Riketta M., Schütz A., Easier when done than said! Implicit self-esteem predicts observed or spontaneous behavior, but not self-reported or controlled behavior, Journal of Psychology” 2010, 218.
 5. Spalding L.R., Hardin C.D., Unconscious unease and self-handicapping: Behavioral consequences of individual differences in implicit and explicit self-esteem, Psychological Science” 1999, 10
 6. Strelau J., (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. I, GWP, Gdańsk 2000.
 7. Strelau, J., Doliński D. (ed.), Psychologia akademicka. Podręcznik, Vol. I, GWP, Gdańsk 2015.
 8. Strelau J., Doliński D. (ed.), Psychologia akademicka. Podręcznik, Vol. II, GWP, Gdańsk 2015.
 9. Strus W., Cieciuch J., Rowiński T., Kołowy model struktury osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga, „Studia Psychologica” 2011, 11, 2.
 10. Szpitalak M., Polczyk R., Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 11. Tice D.M., The social motivations of people with low self-esteem [w:] R.F. Baumeister (ed.), Self-esteem. The puzzle of low self-esteem, Plenum Press, New York 1993.
 12. Wojciszke B.,  Struktura “ja”, wartości osobiste a zachowanie, Ossolineum, Wrocław 1986

About this Article

TITLE:
SELF-ESTEEM OF MANAGER IN THE LIGHT OF DECLARATIVE RESEARCH

AUTHORS:
Agata GIERCZAK (1)
Piotr Olaf ŻYLICZ (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Faculty of Management, Rzeszow University of Technology, Poland
(2) Associate Professor, Department of Management, Faculty of Arts and Social Sciences, SWPS University of Social Sciences and Humanities

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
24 (3/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
explicit and implicit self-esteem, managers, Poland

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/332

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.43

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.43

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności