Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.37

KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA ZAWODOWEGO ABSOLWENTÓW

dr inż. Agnieszka SMARZEWSKA , mgr inż. Ewelina MELANIUK , mgr Agnieszka DYMICKA , mgr Adam SZEPELUK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.37

Streszczenie

Szanse na znalezienie pracy wzrastają wraz z ukończeniem studiów wyższych. Zapewnienie bezpieczeństwa zawodowego absolwentom stanowi jedno z podstawowych działań kształtowanych przez bezpieczeństwo edukacyjne. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów jest pożądanych działaniem szkoły, przekładającym się na aktualizację realizowanej strategii. Celem artykułu jest dokonanie analizy sytuacji absolwentów uczelni po ukończeniu kształcenia na poziomie studiów wyższych I i II stopnia. Efektem badań jest stwierdzenie, że wykształcenie wyższe zwiększa szanse na zatrudnienie, a realizowany w trakcie studiów program kształcenia umożliwia właściwe przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Badania potwierdziły, iż stopień ukończonych studiów jest czynnikiem różnicującym szanse zawodowe absolwentów uczelni. Przedstawione wnioski kształtują pozytywną opinię absolwentów w zakresie wszystkich obszarów objętych badaniami, potwierdzając tym samym poprawność prowadzonej polityki uczelni i działań budujących bezpieczeństwo edukacyjne. Ponad 80% absolwentów jest przekonanych o właściwym przygotowaniu do pracy zawodowej. Główną zaletą zdobytego wykształcenia zdaniem absolwentów jest wzrost szans na rynku pracy. Absolwenci zastrzegają konieczność ulepszania oferty edukacyjnej, społecznej i kulturalnej uczelni, głównie poprzez organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, kursów językowych oraz wycieczek naukowych/studyjnych. Prezentowane wyniki badań są zatem częścią cyklu badawczego z zakresu bezpieczeństwa edukacyjnego, uwzględniającego szereg tworzących je elementów, m.in. badania studentów I roku w zakresie wyboru uczelni oraz kierunku studiów, badania opinii pracodawców pod kątem oceny studentów odbywających praktyki zawodowe czy monitoringu karier zawodowych absolwentów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bilans Kapitału Ludzkiego, Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport, Warszawa 2013.
 2. CBOS, Postawy prokreacyjne Polaków BS/4/2010, Warszawa 2010.
 3. CBOS, Studia wyższe – dla kogo, po co i z jakim skutkiem BS/92/2013, Warszawa 2013.
 4. Dymicka A., Smarzewska A., Melaniuk E., Szepeluk A., Praktyki zawodowe jako element bezpieczeństwa edukacyjnego, (w:) Kubiak M., Smarzewska A., Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska 2014, s. 141-153.
 5. Korzeniowski L. F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2012.
 6. Krzesiński, Dziś – przemyślany wybór kierunku studiów, w przyszłości – większa szansa na dobrą pracę, Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie „Lubelskie na rynku pracy”, Nr 3/12, Lublin 2014, s. 4-5.
 7. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2014 roku, Warszawa 2014.
 8. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2014 roku, Warszawa 2015.
 9. Piotrowska D., Ziółek M., Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych, Łódź 2012. Dostęp: http://ekspercibolonscy.org.pl,  [08.07.2015].
 10. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy, IBE, Warszawa 2014.
 11. Próchnicka M., Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2013.
 12. Rzecznik Praw Absolwenta, Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju, Warszawa 2014.
 13. Smarzewska A., Melaniuk E., Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012, Rozprawy Społeczne 2013, nr 2 (VII), s. 163–174.
 14. Smarzewska A., Melaniuk E., Wpływ oceny na dyplomie na możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Rozprawy Społeczne 2014, nr 4 (VIII), s. 43–49.
 15. Smarzewska A., Melaniuk E., Kompetencje studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe PSW w Białej Podlaskiej, Kwartalnik Bellona 2014, nr 4, s. 175–185.
 16. Smarzewska A., Melaniuk E., Dymicka A., Szepeluk A., Realizacja specjalności zarządzanie kryzysowe w perspektywie wejścia na rynek pracy jej absolwentów, (w:) Polak A., Smarzewska A., Borek P., Oblicza i wyzwania obronności w XXI wieku, Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska 2015, s. 133–142.
 17. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego. Raport z badań ilościowych wśród absolwentów szkół wyższych i jakościowych wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, Lublin 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA ZAWODOWEGO ABSOLWENTÓW

AUTORZY:
dr inż. Agnieszka SMARZEWSKA (1)
mgr inż. Ewelina MELANIUK (2)
mgr Agnieszka DYMICKA (3)
mgr Adam SZEPELUK (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawała II w Białej Podlaskiej
(2) PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
(3) PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
(4) PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
bezpieczeństwo, absolwent, rynek pracy, stopień studiów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/326

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.37

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.37

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności