Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.28

BUDŻETOWANIE KOSZTÓW KLIENTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCH

Grzegorz LEW
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.28

Streszczenie

Klient jest podstawowym „dostarczycielem” przychodów w każdym przedsiębiorstwie. Z tego powodu relacje z klientami są kluczowym obszarem optymalizacji przez zarządzających jednostkami gospodarczymi. Zadaniem pracowników jednostek gospodarczych jest nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych rentownych relacji z klientami. Rentowne relacje to takie, dzięki którym jednostka gospodarcza osiąga zyski. W procesie optymalizacji rentowności relacji z klientami dużą rolę odgrywają narzędzia rachunkowości zarządczej, a w szczególności rachunki kosztów. Jedną z metod rachunkowości zarządczej jest budżetowanie, którego zadaniem jest planowanie wykorzystania zasobów jednostki gospodarczej oraz ustalenie ewentualnych odchyleń w powstałych podczas realizacji zaplanowanych działań. Sporządzanie budżetów w przedsiębiorstwie handlowym wymaga integracji wszystkich założeń, które będą miały wpływ na przyszłe budżety. Na przebieg budżetowania ma wpływ wiele czynników wynikających ze specyfiki działania przedsiębiorstwa, jak również ze specyfiki samego przedsiębiorstwa, takich jak: cele działalności, złożoność przedmiotu działalności, styl zarządzania, gotowość pracowników na zmiany itp. Oznacza to, że nie ma jednego typowego schematu budżetowania, możliwego do zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie. W każdym przedsiębiorstwie do zagadnienia budżetowania należy podchodzić w sposób indywidualny. Koszty klientów budżetować należy w celu optymalizacji rentowności relacji z klientami. W literaturze oraz praktyce spotyka się wiele zastrzeżeń kierowanych pod adresem budżetowania. Jednak mimo oczywistych wad tej metody stosowanie jej jest relatywnie proste i skuteczne.

Celem opracowania jest wskazanie głównych założeń procesu budżetowania kosztów klientów na tle krytyki tego systemu w literaturze, szczególnie anglojęzycznej. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Beyond Budgeting,  CIMA, Topic Gateway Series No. 35, London 2007.

[2] Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 2002.

[3] Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004.

[4] Derkowski A, Budżetowanie a wartość przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Infor, Warszawa 2008, nr 4, dodatek: Rozwiązania. Porady ekspertów.

[4] Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.

[5] Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2007.

[6] Gierusz J., Ograniczenia systemu budżetowania, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Infor, Warszawa  2000, nr 11.

[7] Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting: Breaking through the Barrier to „the Third Wave”, Management Accounting, December 1997, Vol. 75, No. 11.

[8] Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School, Boston 2003.

[9] Kisielnicki J., Zarządzanie projektami, Ludzie – procedury – wyniki, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

[10] Komorowski J, Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

[11] Kotapski R., Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, Marina, Wrocław 2014.

[12] Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., Budżetowanie działalności przedsiębiorstwa, ART-TEKST, Kraków 2001.

[13] Krysik M., Potencjalne kierunki zmian w budżetowaniu przedsiębiorstw działających w Polsce, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.

[14] Lew G., Controlling przedsiębiorstw handlowych, Difin, Warszawa 2004.

[15] Libby T., Lindsay R.M., Budgeting – an unnecessary evil, CMA Management, vol. 77, Issue 1, March 2003.

[16] Libby T., Lindsay R.M., Budgeting – an unnecessary evil. How BBRT envvisions a wold without traditional budgeting, CMA Management, Vol. 77, Issue 2, April 2003.

[17]. Marecki K., Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

[18]. Naruć W., Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania. Teoria i praktyka, Marina, Wrocław 2013.

[19]. Nwagbara U., Beyond the Allure Of Budgeting: Assessing Thesuitability of Budget for Organisational Performance in the 21St Century , Polish Journal of Management Studies, Vol. 5, Częstochowa 2012.

[20] Proctor R., Managerial Accounting for Business Decisions, Prentice Hall, Third edition, London 2009.

[21] Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, red. E. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

[22] Rachunkowość zarządcza, red. E. Walińska, P. Urbanek, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź 2000.

[23] Świderska G.K., Olszewski K., Pielaszek M., Wpływ rachunku kosztów na proces budżetowania, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Infor, Warszawa 2001, nr 11.

[24] Wnuk-Pel T., Zarządzanie rentownością, Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing/Management, Difin, Warszawa 2006.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BUDŻETOWANIE KOSZTÓW KLIENTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCH

AUTORZY:
Grzegorz LEW

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
budżetowanie, klient, rentowność, rachunkowość

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/317

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.28

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności