Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.26

WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Monika KLEMKE-PITEK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.26

Streszczenie

Głównym celem pracy jest charakterystyka udzielonego wsparcia administracji samorządowej w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). We wprowadzeniu podkreślono rolę ustawicznego kształcenia w rozwoju pracowników z punktu widzenia diagnozy problemów kadrowych polskiej administracji samorządowej. Przedstawiono możliwości, jakie w tym zakresie stworzyły dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej programy operacyjne w perspektywie lat 2007–2013. Następnie, korzystając z wyników diagnozy społeczno-ekonomicznej polskiej administracji wyszczególniono problemy instytucjonalne i kadrowe występujące w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). W efekcie analizy dokumentów programowych POKL wskazano na możliwości uzyskania wsparcia przez samorządy ze środków UE. W dalszej części zaprezentowano przykłady zrealizowanych projektów samorządowych w jednym z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w trzech okresach badawczych oraz przedstawiono zakres wdrożeń i szkoleń skierowanych do 7 samorządów i ich 300 pracowników objętych dedykowanym procesem kształcenia. W szczególności omówiono specyfikę szkoleń, tj. zakres tematyczny, sposób organizacji oraz zastosowane metody, środki i narzędzia dydaktyczne. W ostatnim punkcie przedstawiono wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród 300 pracowników (uczestników szkoleń) z punktu widzenia podniesienia kompetencji kadr, rozwoju ich kariery zawodowej oraz przydatności na stanowiskach pracy. Szczegółowe pytania dotyczyły zebrania opinii o przydatności realizowanych zagadnień, liczby godzin, sposobu organizacji oraz oceny zastosowanych metod, środków i narzędzi dydaktycznych. W zakończeniu omówiono korzyści, jakie odniosły polskie samorządy dzięki realizacji wdrożeń oraz dedykowanych szkoleń w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE oraz zaprezentowano wnioski i rekomendacje dla potrzeb kontynuowania procesu kształcenia pracowników samorządowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  2. Grzeszczak T. Modelowanie ewaluacji projektów europejskich, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2011.
  3. Kaźmierska, I. Lachowicz, L. Piotrowska, Uczenie się dorosłych – CYKL KOLBA, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.
  4. Kornberger-Sokołowska E. (red), Cieślak R., Zdanukiewicz J., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012.
  5. Listwan T. (red), Zarządzanie kadrami. Studia ekonomiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
  6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015.
  7. Szczegółowy Opis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
  8. Tkacz – Krupa K., Praktyka doskonalenia kadr administracji samorządowej w województwie opolskim – wyniki badań, „Barometr Regionalny” 4/26 (2011)
  9. Wojtach A., Uwarunkowania zdolności absorpcyjnej funduszy unijnych w administracji publicznej, „Zarządzanie i Finanse” 3/1, 2012.
  10. Wsparcie administracji samorządowej w ramach Priorytetu V „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 2007–2013, Fundusze Europejskie w Polsce. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

AUTORZY:
Monika KLEMKE-PITEK

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Zarządzania, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
pracownik samorządowy, jednostka samorządu terytorialnego, szkolenia, Unia Europejska, ocena szkoleń, rozwój osobisty, kariera zawodowa, stanowisko pracy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/315

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.26

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.26

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności