Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
19 (2/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.einh.15

Paliwa w transporcie samochodowym w Polsce alternatywne rozwiązania dziś i jutro

Konrad Zieliński, Zdzisław Jedynak

DOI: 10.7862/rz.2012.einh.15

Streszczenie

 

W artykule zaprezentowano wybrane aspekty polskiej gospodarki paliwami ropopochodnymi w transporcie. Przedstawiono obecny poziom i strukturę krajowego zużycia ropy naftowej i jej pro-duktów. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia społeczne, gospodarcze i ekologiczne będące skutkiem upowszechnienia paliw płynnych w transporcie. Wskazano wielkość i strukturę dostęp-nych w Polsce zasobów energii pierwotnej oraz zaproponowano kierunki rozwoju paliw alterna-tywnych w transporcie drogowym.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Badyka A.J., Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, „Kwartalnik Nauka” 2010/4, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, Warszawa 2010.

[2] Dakowski M., Wiąckowski S., O energetyce dla użytkowników oraz sceptyków, Fundacja Odysseum, Warszawa 2005.

[3] Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r., GUS, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.

[4] Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2009, 2010, pod kier. Berent-Kowalskiej G., Kacprowskiej J., GUS, Warszawa 2011.

[5] Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Biblioteka problemów eksploata-cji, Poznań-Radom 2004, s. 263. [6] Ochrona środowiska 2011, pod kier. D. Bochenek, GUS, Warszawa 2011.

[7] Odnawialne źródła energii 2011, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, http://www.pigeo.org.pl.

[8] Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 10 XI 2009.

[9] Radzikowski M., Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na koniec 2009 roku, GDDKiA, Warszawa 2010.

[10] Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 roku, Biblioteka Monito-ringu Środowiska, Rzeszów 2010.

[11] Statistical Review of World Energy, British Petroleum, June 2012.

[12] Surowce energetyczne 2011, Państwowy Instytut Geologiczny, http://www.pig.gov.pl.

[13] Szanse i bariery utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce, PKP PLK SA, 2011.

[14] Transport wyniki działalności w 2010 r., pod kier. Turek D., GUS, Warszawa 2011.

[15] Trześniowski Z., Jak odkryć ropę naftową: wykrywanie i monitorowanie węglowodorów meto-dami sejsmicznymi, Agencja Wydawnicza Profil, Kraków 2005.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Paliwa w transporcie samochodowym w Polsce alternatywne rozwiązania dziś i jutro

AUTORZY:
Konrad Zieliński (1)
Zdzisław Jedynak (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Rze-szowska
(2) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Rze-szowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
19 (2/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
paliwo, transport

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/30

DOI:
10.7862/rz.2012.einh.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.einh.15

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności