Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.9

ZIELONE DACHY JAKO TECHNOLOGIA WZORCOWA DLA IDEI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Kornelia KWIECIŃSKA, Jerzy ZWOŹDZIAK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.9

Streszczenie

Idea rozwoju zrównoważonego wyznacza nowe priorytety, odpowiadające światowym koncepcjom ekonomicznym, ekologicznym i społecznym i stanowi szansę na rozkwit innowacyjności. Rozwój zrównoważony opiera się na świadomym działaniu całego społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapewnienia przyszłym pokoleniom odpowiednich warunków życia, w obliczu ciągle powiększającej się liczby ludności na Ziemi. Koncepcja rozwoju zrównoważonego jest podstawowym elementem strategii rozwoju, proponowanych przez największe organizacje światowe, takie jak ONZ czy Unia Europejska. Priorytetem tych strategii są innowacyjne rozwiązania technologiczne, mające na celu dostosowanie działalności człowieka do zmieniających się warunków środowiska. Technologia ekstensywnych dachów zielonych, stosowana na obszarach silnie zurbanizowanych, przynosi bardzo wiele korzyści, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i mieszkańców miast. Biorąc pod uwagę różnorodność pozytywnych aspektów tej technologii, jest to technologia wzorcowa dla idei rozwoju zrównoważonego. Poprzez zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie, wspieranie inicjatyw oddolnych i partycypacji społecznej w projektach środowiskowych, stwarza się szansę na upowszechnienie idei rozwoju zrównoważonego i zmianę wizerunku dzisiejszych terenów miejskich. Istotne jest również zwiększanie świadomości społecznej w zakresie konieczności dostosowywania miast do zmian klimatu, m.in. poprzez wprowadzanie zielonej infrastruktury na tereny miejskie – zielona infrastruktura zapewnia poprawę jakości powietrza, mikroklimatu miejskiego, przyczynia się do zwalczania zjawiska miejskiej wyspy ciepła, zapewnia retencję rozproszoną, wpływa na poprawę wydajności energetycznej budynków, jak również przyczynia się do wspierania bioróżnorodności.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Baumann N., Ground-nesting birds on green roofs in Switzerland: preliminary observations, Urban Habitats ISSN 1541-7115, Dec, 2006.
 2. brooklyngrangefarm.com (dostęp: kwiecień 2016 r.).
 3. Burszta-Adamiak E., Mechanizmy finansowe gospodarowania wodami opadowymi w miastach, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, Woda w Mieście, Fundacja Sendzimira, Kraków 2014, s. 59–73.
 4. Burszta-Adamiak E., Sylwester A., Zielone dachy – alternatywne rozwiązanie dla problemów urbanizacji, „Inżynier Budownictwa” 08.2010, s. 64–67.
 5. Czemiel Berndtsson J., Green roof performance towards management of runoff water quantity and quality: a review, “Ecological Engineering” 36 (2010), p. 351–360.
 6. Kożuchowski P., Kożuchowska E., Dach zielony – skuteczna metoda zabezpieczania pokryć hydroizolacyjnych, „Inżynier Budownictwa” nr 5/2009, 86–90.
 7. Kupryś-Lipińska I., Kuna P., I. Wagner, Woda w przestrzeni miejskiej a zdrowie mieszkańców, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, Woda w Mieście, Fundacja Sendzimira, Kraków 2014, s. 49–57.
 8. Łukaszkiewicz J., Zielone dachy ekstensywne jako adaptacja powierzchni straconej w osiedlach mieszkaniowych, „Dachy Płaskie” nr 4 (9) 2010.
 9. Renterghem T.V., Bottledooren D., Reducing the acoustical facade load from road traffic with green roofs, Building and Environment 44 (2009) 1081–1087.
 10. Schmidt M., Dachy zielone a energooszczędność, „Dachy Płaskie” nr 1 (6) 2011.
 11. Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian. Poradnik dla gmin, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Kraków 2013.
 12. earthtechling.com/2013/01/green-roofs-help-brighten-up-hospital-stays (dostęp: kwiecień 2016 r.).
 13. wroclaw.pl/za-zielony-ogrod-na-dachu-nizszy-podatek (dostęp: kwiecień 2016 r.).
 14. 14.ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm (dostęp: kwiecień 2016 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZIELONE DACHY JAKO TECHNOLOGIA WZORCOWA DLA IDEI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

AUTORZY:
Kornelia KWIECIŃSKA (1)
Jerzy ZWOŹDZIAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
(2) PIB IMGW Warszawa

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
rozwój zrównoważony, zielone dachy, innowacyjność, zielona infrastruktura, zmiany klimatu.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/298

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.9

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.9

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności