Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.7

NAUCZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH W POLSKICH UCZELNIACH

Maciej KOPCZYŃSKI, Jolanta KOSZELEW, Bogusz WIŚNICKI, Piotr WOŁEJSZA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.7

Streszczenie

Artykuł jest efektem dwuletniej współpracy i badań, które dwie polskie uczelnie Akademia Morska w Szczecinie i Politechnika Białostocka wraz z partnerami zagranicznymi, prowadzą w ramach projektu MELES (More Entrepreneurial Life at European Schools) finansowanego z Programu Erasmus+. Głównym rezultatem projektu jest program nauczania przedsiębiorczości dla multidyscyplinarnej grupy studentów kierunków technicznych oraz jego implementacja na uczelniach wyższych. Autorzy artykułu przedstawili uwarunkowania nauczania akademickiego nauk o przedsiębiorczości oraz doświadczenia w tym zakresie przodujących ośrodków akademickich w Europie i USA. Omówione przykłady „dobrych praktyk” pochodzą z uczelni: Stanford University i University of California w USA oraz Delft University of Technology w Holandii, Technical University in Munich w Niemczech, Finnish Polytechnics Entrepreneur-Ship Network w Finlandii. Na przykładzie wybranych technicznych kierunków nauczania z realizowanych na trzech uczelniach (Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Białostocka i Politechnika Warszawska) zbadano zmiany dokonane w programach nauczania w latach 2009–2015. Scharakteryzowano formę realizacji i treści programowe przedmiotów nauczania przedsiębiorczości prowadzonych na studiach inżynierskich wybranych uczelni w roku akademickim 2015/2016. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski o charakterze szczegółowym i ogólnym oraz sformułowano rekomendacje dla rad programowych uczelni technicznych w zakresie opracowania oraz implementacji przedmiotów z obszaru przedsiębiorczości. Szczególną uwagę autorzy poświęcają aspektowi multidyscyplinarności i wynikającym z niej barierom implementacji przedmiotów. Analiza wykazała brak spójnej strategii wdrażania przedmiotów nauczania przedsiębiorczości. Taka strategia jest bardzo potrzebna, a przedmioty związane z przedsiębiorczością powinny być realizowane w synergii z całym ekosystem wspierania biznesu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Entrepreneurship Education: A Global Consideration From Practice to Policy Around the World, WISE – World Summit for Education, 2016, http://www.wise-qatar.org/ (dostęp: 21.04.2016 r.).
  2. Entrepreneurship in higher education, especially within non-business studies, Final Report of the Expert Group, European Commission, 2008, http://europa.eu.int (dostęp: 21.04.2016 r.).
  3. Entrepreneurship in American Higher Education, Report from the Kauffman Panel on  Entrepreneurship Curriculum in Higher Education, 2008, http://www.kauffman.org (dostęp: 21.04.2016 r.).
  4. Fabiańska K., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
  5. Majka F., Analiza przestrzenna zatrudnienia absolwentów Wydziału Nawigacyjnego kierunku Geodezja i Kartografia, praca inżynierska, Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2016.
  6. Kocór M., Strzebońska A., Zapotrzebowanie na pracowników, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
  7. Kortan J., Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997.
  8. Lilischkis S. et al., Supporting the Entrepreneurial Potential of Higher Education, Final Report, 2015, www.minedu.fi (dostęp: 21.04.2016 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
NAUCZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH W POLSKICH UCZELNIACH

AUTORZY:
Maciej KOPCZYŃSKI (1)
Jolanta KOSZELEW (2)
Bogusz WIŚNICKI (3)
Piotr WOŁEJSZA (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
(2) Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
(3) Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
(4) Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Szczecinie

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
przedsiębiorczość, proces nauczania, szkoły wyższe, multi-dyscyplinarność.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/296

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.7

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.7

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności