Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.6

PARADYGMAT ROZWOJU REGIONALNEGO W ASPEKCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Agata KIELESIŃSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.6

Streszczenie

Polityka regionalna, jest podstawą polityką europejskiej solidarności i obejmuje wszystkie regiony i miasta w Unii Europejskiej. Większość środków finansowania w ramach polityki spójności przeznaczona jest dla słabiej rozwiniętych krajów i regionów, tak aby wspierać niwelowanie dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Jednocześnie jest ona uzupełnieniem unijnej polityki spójności, w ramach realizacji strategii „Europa 2020” oraz ułatwia osiąganie podstawowych celów w odniesieniu do środowiska, jednolitego rynku, energii, inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, eliminowania wyłączenia społecznego oraz badań naukowych i innowacji. Artykuł przedstawia nową strategię rozwoju Polski do 2030 roku, w tym także ogólne koncepcje i cele strategii rozwoju regionalnego, w odniesieniu do aktualnej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR). W oparciu o przeprowadzone badania, omówiono zagadnienia struktury, zasad funkcjonowania i uwarunkowań. Przedstawiono również  opis stanu ilościowego podmiotów sektora ekonomii społecznej pod kątem szans ich rozwoju, źródeł finansowania działalności oraz współpracy z innymi podmiotami, dla realizacji działalności przedsiębiorczości społecznej - w odniesieniu do północnego regionu województwa śląskiego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. GUS, 2014, Warszawa, Raport Trzeci sektor w Polsce, stowarzyszenia,….w 2012:38
  2. MRR, 2013, Warszawa, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030 „Trzecia fala nowoczesności”:12,
  3. MRR, 2010, Warszawa, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, Miasta, Obszary wiejskie:6-7,
  4. MRR, 2012,Warszawa, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Projekt:13
  5. MRR 2013, Katowice, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
    i Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszech-nienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012–2020:18
  6. Ustawia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”.
  7. ROPS 2013, Katowice, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej woj. Śląskiego, Ekonomia społeczna, Broszura Informacyjna:4 i dalsze,
  8. ROPS, 2015, Katowice, Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. śląskim do roku 2020:13 i dalsze, Biuletyn JOWES w Częstochowie, 2010, numer 1:3-7.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PARADYGMAT ROZWOJU REGIONALNEGO W ASPEKCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

AUTORZY:
Agata KIELESIŃSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
strategia rozwoju regionalnego, przedsiębiorczość społeczna, CIS, zarządzanie.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/295

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.6

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności