Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.4

CHARAKTERYSTYKA USŁUG KURIERSKICH W POLSCE

Aleksandra GULC
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.4

Streszczenie

Usługi kurierskie jako stosunkowo młoda branża w Polsce, rozwijają się niezwykle dynamicznie. Ze względu na ogromy i ciągle rosnący popyt na ten rodzaj usług, dogodne położenie geograficzne oraz rentowność rynku, w branży działają zarówno globalni gracze jaki rodzime lokalne podmioty. Szczególne charakterystyczne cechy usług kurierskich takie jak terminowość, szybkość dostawy oraz bezpieczeństwo przesyłki sprawiły, że usługi te stały się niezwykle atrakcyjnie nie tylko dla wielu firm handlowych, usługowych i produkcyjnych, jak również dla klienta indywidualnego. Wraz z rosnącą popularnością usług e-commerce przewiduje się dalszy rozwój branży kurierskiej a tym samym wzrost konkurencji wśród operatorów. Celem artykułu jest identyfikacja specyficznych cech usług kurierskich w Polsce, analiza dynamiki rozwoju rynku usług kurierskich w ostatnich latach oraz wskazanie tendencji oraz czynników determinujących rozwój tej branży w przyszłości. Przegląd dostępnych źródeł literaturowych pozwolił na potwierdzenie faktu, iż rynek usług kurierskich rozwija się niezwykle dynamicznie i ulega ciągłym przeobrażeniom. Obecnie dominującym trendem jest wzrost zainteresowania usługami pomiędzy podmiotami instytucjonalnymi a indywidualnymi (usługi „business-to-customer”), „specjalizacja” i „indywidualizacja” oferty, wzrost wolumenu przesyłek zagranicznych w tym w szczególności przesyłek standardowych. Wśród zidentyfikowanych czynników determinujących rozwój branży kurierskiej można wymienić  przede wszystkim wzrost popularności handlu internetowego, wielkość i rentowność rynku, dogodną lokalizację względem potencjalnych odbiorców zagranicznych oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Duszczyk M., 2016, Poczta Polska rozwija e-commerce, http://www.rp.pl/article/20160107/EKO/301079941/1135 (dostęp: 7.04.2016 r.).
 2. Europe’s CEP market: steady growth begins to shift, 2015, ATKearney, 1-9 https://www.atkearney.com/documents/10192/5544202/Europes+CEP+Market%E2%80%B9Steady+Growth+Begins+to+Shift.pdf/b63e4b9e-8979-4d54-a7bb-0ee9cf6008df [dostęp: 3.04.2016 r.).
 3. E-commerce w Polsce 2015, Gemius dla e-Commerce Polska, 2015, Wydawnictwo Gemius, Warszawa, s. 5–14, https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (dostęp: 15.04.2016 r.).
 4. Global Courier, Express and Parcel (CEP) Market 2015–2019, 2014, Technavio insights.
 5. Kawa A., 2015, Branża pośredników KEP – Istota, rodzaje podmiotów i znaczenie, „Logistyka” 1, s. 55–57.
 6. Marcysiak A., Pieniak-Lendzion K., Lendzion M., 2013, Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 96 Seria: Administracja i Zarządzanie, s. 29–38.
 7. Marczuk A., Caban J., Porębska E., Droździel P., Duda K., Mikulski M., 2015, Rynek i logistyka usług kurierskich w Polsce, „Logistyka” 3, s. 3075–3084.
 8. Mikołajczak J., 2015, Same Day Delivery, czyli przyszłość usług kurierskich, „Gazeta Finansowa” z 4-10 września.
 9. Pliszka M., 2008, Rynek usług kurierskich w Polsce, Słupskie Prace Geograficzne 5, s. 113–122.
 10. „Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014”, 2015, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa.
 11. Rutkowski K., Cichosz M., Nowicka K., Pluta-Zaremba A., 2011, Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych paczkowych. Wpływ na polską gospodarkę, Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych sp. z o.o., Warszawa.
 12. Urban G., Małkiewicz R., Malepszy A., Tomaszewska A., Orliński F., 2016, Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 roku, PwC Polska Transport i logistyka.
 13. Ustawa z 23 listopada 1990 r. o łączności (tekst jedn. Dz.U. z 1995 r., nr 117, poz. 564 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529, 1830).
 15. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.).
 16.  http://www.kuriero.pl „Spojrzenie na polski rynek usług kurierskich” (dostęp: 19.12.2012 r.).
 17. http://www.strefabiznesu.polskatimes.pl/artykul/eksport-i-e-handel-napedzaja-rynek-firm-kurierskich (dostęp: 10.05.2016 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
CHARAKTERYSTYKA USŁUG KURIERSKICH W POLSCE

AUTORZY:
Aleksandra GULC

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
usługa kurierska/ekspresowa, branża KEP, handel internetowy, specjalizacja, indywidualizacja, nowoczesne rozwiązania

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/293

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.4

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności