Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (3/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.44

INTEGRACJA RACHUNKU KOSZTÓW KLIENTA Z WYBRANYMI METODAMI RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

Grzegorz LEW
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.44

Streszczenie

Globalizacja wpływa na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. Z jednej strony powoduje znaczący wzrost konkurencyjności rynków i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej strony ułatwia przepływ kapitału intelektualnego, technologii oraz zasad i metod prowadzenia tej działalności. Przedsiębiorstwa budują swoją przewagę konkurencyjną na różne sposoby. Jednym z elementów efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami jest umiejętne wdrożenie i prowadzenie rachunku kosztów dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Dla każdego przedsiębiorstwa najważniejszym źródłem przychodów są klienci. Z tego powodu utrzymywanie rentownych relacji z klientami jest kluczowe dla możliwości prowadzenia i rozwijania się tych przedsiębiorstw. Skutecznym narzędziem w optymalizacji rentowności tych relacji jest rachunek kosztów klienta. Dla przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność w większym rozmiarze, które stosują w swoich systemach zarzadzania różne metody rachunkowości zarządczej najlepszym rozwiązaniem będzie odpowiednia integracja tych metod z rachunkiem kosztów klienta. Integracja ma na celu zapewnić wzmocnienie pozytywnych walorów decyzyjnych łączonych systemów. Rachunek kosztów klienta można z powodzeniem dostosować nie tylko do rozmiarów prowadzonej działalności, ale także zintegrować go z wykorzystywanymi w danym przedsiębiorstwie metodami rachunkowości zarządczej. Wśród najchętniej wykorzystywanych metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach można wyróżnić: zarządzanie działaniami, budżetowanie, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, zrównoważoną kartę wyników. Celem artykułu jest analiza podstawowych zasad integracji rachunku kosztów klienta z wymienionymi metodami rachunkowości zarządczej. Artykuł ten może być istotnym przyczynkiem do podjęcia szerszych badań, których celem jest poddanie bardziej szczegółowej analizie zasad takiej integracji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Beyond Budgeting,  CIMA, Topic Gateway Series No. 35, London 2007.
 2. Chłodnicka H., ZimonG., Analiza kosztów w przedsiębiorstwach tworzących grupy zakupowe, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, z.765/61, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 3. HopeJ., FraserR., Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School, Boston 2003.
 4. JarugowaA., MalcW., SawickiK., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990.
 5. KaplanR.S., NortonD.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 6. KopalińskiW., Podręczny słownik wyrazów obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1999.
 7.  Lew G., Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
 8. MatuszewiczJ., Rachunek kosztów, Finans – Servis, Warszawa 1994.
 9. MillerJ.A., współpraca K. Pniewski, M. Polakowski, Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 10. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, WoltersKluwer business, Kraków 2008.
 11. NowakE., Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych. Podejście sprawozdawcze i zarządcze, Ekspert, Wrocław 2011.
 12. SierpińskaM., NiedbałaB., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 13.  Strategia. Opracuj i zastosuj najlepszą strategię dla swojej firmy, przełożył: M. Kowalczyk, Harvard Business Essentials, MT Biznes, Warszawa 2011.
 14. ZimonG., Zarządzanie kosztami w jednostkach tworzących branżowe grupy zakupowe, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, z.757/58, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
INTEGRACJA RACHUNKU KOSZTÓW KLIENTA Z WYBRANYMI METODAMI RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

AUTORZY:
Grzegorz LEW

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
23 (3/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
rachunek kosztów, klient, integracja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/254

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.44

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności