Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.27

WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W RELACJI DO WSKAŹNIKA MOTORYZACJI W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2008–2013

Mariola NYCZ, Mirosław ŚMIESZEK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.27

Streszczenie

Złożony i wielopłaszczyznowy system gospodarczy obecnego świata jest niezwykle sensytywnym układem kolektywnych powiązań funkcjonalnych i systemowych. W efekcie skutki kryzysu ekonomicznego są odczuwalne w różnych rejonach świata i sektorach gospodarczej działalności człowieka. Monitorowanie zmian zachodzących w gospodarce, szczególnie podczas kryzysu, jest istotne w zidentyfikowaniu przyczyn jego powstania, a w kolejnym etapie ‒odszukaniu rozwiązań umożliwiających efektywne złagodzenie konsekwencji jego wystąpienia. Współczesne społeczeństwa dążą do coraz większej mobilności, a celem polityki Unii Europejskiej jest kształtowanie i wspieranie efektywnych, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań mających ją zapewnić. Ogromne znaczenie dla transportu odgrywają przewozy pasażerskie, które wskazują na potrzeby transportowe, odzwierciedlając przy tym dobrobyt społeczeństwa i kondycję gospodarczą państwa. W pracy porównano wielkości wykonanej pracy przewozowej w pasażerskim transporcie drogowym
i kolejowym oraz liczbę przewiezionych pasażerów transportem lotniczym. Do analizy wybrano
także zmienną będącą liczbą zarejestrowanych samochodów osobowych przypadających na tysiąc mieszkańców w wybranych krajach Unii Europejskiej. Analiza ma na celu wskazanie: zróżnicowania między przewozami pasażerskimi różnymi środkami transportu oraz ocenę wpływu kryzysu ekonomicznego z 2008 r. na wielkość analizowanych przewozów w UE. Celem dodatkowym przeprowadzonych badań było przedstawienie pozycji Polski na tle innych krajów, a także wskazanie relacji wzrostu liczby zarejestrowanych samochodów osobowych do wielkości przewozów pasażerskich. Publikacja powstała na podstawie danych prezentowanych przez Eurostat i OECD.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Grad B., Krajewska R., Wpływ kryzysu na przewozy pasażerów transportem kolejowym w krajach Unii Europejskiej, „Logistyka” 2011/3, s. 765–766.
  2. Hajdul M., Stajniak M., Foltyński M., KolińskiA., Andrzejczyk P., Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Poznań 2015.
  3. Januła E., Podstawy transportu i spedycji. A. 28. Organizacja i nadzorowanie transportu. 1. Planowanie realizacji procesów transportowych, Warszawa 2014.
  4. Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie ‒ przemiany ‒ rozwój, red. D. Rucińska, Warszawa 2012.
  5. Rettinger R., Staszak P., Wpływ kryzysu na wielkość pasażerskiego ruchu lotniczego na świecie na podstawie wybranych przykładów, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa–Kraków 2011/18.
  6. Śmieszek M., Migała-Warchoł A., Mentel G., Perspektywy rozwoju transportu lotniczego typu cargo, „Logistyka” 2014/6, s.9685‒9686.
  7. http://www.siskom.waw.pl/lotnisko_polska.htm.
  8. http://wsb.edu.pl/container/Biblioteka%20WSb/ksi%C4%85%C5%BCki%20elektroniczne/ekonomiczne-i-organizacyjne-aspekty-transportu.pdf, s. 47‒51.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W RELACJI DO WSKAŹNIKA MOTORYZACJI W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2008–2013

AUTORZY:
Mariola NYCZ (1)
Mirosław ŚMIESZEK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
(2) Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
23 (2/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
kryzys gospodarczy, transport pasażerski, wskaźnik motoryzacji.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/238

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.27

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności