Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
19 (4/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.einh.27

Europejski model ekonomii społecznej – spojrzenie z perspektywy korzyści społecznych

Beata Petrecka, Urszula Pietrzyk

DOI: 10.7862/rz.2012.einh.27

Streszczenie

W artykule przedstawiono europejski model ekonomii społecznej na tle amerykańskiego  jej ujęcia. W amerykańskim ujęciu – przedsiębiorstwo społeczne jest osadzone w rynku, musi realizować zarówno cel ekonomiczny jak i społeczny, a inicjatorem przedsiębiorczości społecznej są zazwyczaj charyzmatyczni  prywatni przedsiębiorcy. W europejskim modelu natomiast, misja społeczna ma pierwszorzędne znaczenie, a nie maksymalizacja zysków. Przedsiębiorstwa takie zarządzane są przez grupę osób tworzących organizację opartą na zasadzie autonomii i partycypacji decyzyjnej. Bardzo często działalność społecznego przedsiębiorstwa jest subsydiowana przez państwo (nawet w 70%).  Ekonomia społeczna (w modelu europejskim) ma między innymi przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, kształtować aktywną postawę bezrobotnych, budować postawę obywatelską, reintegrować z rynkiem i społeczeństwem.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Foster W., Bradach J., Should Nonprofits seek profits?, „Harvard Business Review” 83/2 (2005).

[2] Grewiński M., Ekonomia społeczna – pojęcia, uwarunkowania, dorobek międzynarodowy, http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/chzjqwgsna66qbudf68z8e71wivgmf.pdf.

[3] Hausner J., Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, „Ekonomia społeczna. Kwartalnik” 1/1 (2007).

[4] Karwińska A., Sułkowska W., Kontrowersje wokół finansowania przedsiębiorczości społecznej, „Ekonomia społeczna. Kwartalnik” 3/2 (2008)

[5] Karwińska A., Wiktor D., Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna Teksty” 2008/6.

[6] Leś E., Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk. [w:] Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, red. Leś E., http://www.gospodarkaspoleczna.pl/pliki/badania/nowe/gospodarka-spoleczna-wprowadzenie.pdf.

[7] Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju, red. Frączak P., Wygnański J.J., Warszawa 2008.

[8] Sałusowicz P., Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, [w:] Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, red. Stręga-Piasek J., Warszawa 2007, http://irss.pl/wp-content/uploads/2011/06/ekonomia-spoleczna.pdf.

[9] Siennicka A., Nowi przedsiębiorcy?, „Ekonomia Społeczna Teksty” 2006/17.

[10] Social Enterprise. A Strategy for Success, Department of Trade and Industry, London 2002, www.dti.gov.uk/socialenterprise/strategy.htm.

[11] Spear R., Bidet E., The Role of Social Enterprise In European Labour Markets, „Working Papers Series” 10/3 (Liege 2003).

[12] Szopa B., Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej, „Ekonomia społeczna. Kwartalnik” 1/1 (2007).

Podsumowanie

TYTUŁ:
Europejski model ekonomii społecznej – spojrzenie z perspektywy korzyści społecznych

AUTORZY:
Beata Petrecka (1)
Urszula Pietrzyk (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) 1. Instytut Stosunków Międzynarodowych, Państwowa Wyższa  Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu
(2) 2. Instytut Stosunków Międzynarodowych, Państwowa Wyższa  Szkoła Techniczno -

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
19 (4/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
ekonomia społeczna, subsydiowanie, aktywna postawa, Unia Europejska

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/23

DOI:
10.7862/rz.2012.einh.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.einh.27

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności