Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (4/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.44

THE NATIONAL MINORITIES IN THE POLISH POLITICS. THE PAST AND THE PRESENT

Arkadiusz ADAMCZYK, Katarzyna KAŹMIERCZAK
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.44

Abstract

Reborn in 1918, from the very outset, the Polish State was confronted with the necessity
of coping with an important internal issue – the one regarding the relations between ethnic
Poles and the representatives of other nations who after 1923 became new citizens of the
Polish Republic. Three basic factors seem to have determined the way in which the problem
under discussion was dealt with in the inter-war period: 1/ the ratio of Poles to non-Poles
and social differences between the two groups; 2/ interference of external forces; 3/ disputes
which arose between those who opted for the building of mono-ethnic nation State and those
who wished to see the restoring of a multinational Republic similar to that existing before
the partitions in the 18th century. During the Second World War the problem of how to
regain independence became again of crucial importance for all Poles. The problems
connected with the ethnic minorities had quite naturally moved to the margin of political
considerations. The Polish leaders stressed the need to grant national minorities the right to
develop their cultural activity and secure for them the freedom of religious practice. The
German minority, however, was excluded from this offer. It was demanded that the
Germans as bearing responsibility for the suffering of the Polish people, should be forced to
leave Poland. The effects of social-mechanisms that were decided in Yalta caused Poland to
become a mono-ethnic state. The factors that determined it were as follows: 1/ the Nazi
Holocaust which nearly occasioned the total physical annihilation of the Polish Jews
community; 2/ displacement of the Germans from the lands granted to Poland; 3/ the lack of
choice of a “new mother country” among Ukrainian, Byelorussians, and Lithuanian people,
and automatic ascription of Soviet nationality to the former citizens of the Republic of
Poland those of Slavic but non-Polish descent; 4/ settlement of the expelled Poles from
behind the eastern border into the so-called “Recovered Territories”. In turn, the imperative
of integration and willingness to implement the rules in force in the structure of United
Europe defined the status of national minorities in Poland after 1989.

Full text (pdf)

References

[1] Dziennik Praw Państwa Polskiego (Law Gazette for the Polish Republic)
1919
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Law Gazette for the Polish
Republic) 1921, 1935, 1997-2007
[3] Stenograficzne sprawozdanie 12 posiedzenia Sejmu RP (9 II 1931)
(Stenographic record of the twelve session of the Polish Parliament
(February, 9, 1931)
[4] Adamczyk A., Generał Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962) Zarys
biografii politycznej (General Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962).
Political Biography. The Outline), Toruń 2001;
[5] Bartosiewicz P., Polskie koncepcje geopolityczne w XX w., [in:] Świat wokół
Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w
pierwszej połowie XX w. (The Polish Geopolitical Conceptions In the 20th
Century w: The Word around The Polish Republic. The Problems of Foreign
Policy in the Polish Political Thought in the First Half of the 20th Century).
ed. by W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007;
[6] Bączkowski W., Prometeizm polski (the Polish Promethean Movement),
Warszawa brw;
[7] Bierzanek R., Simonides J., Prawo międzynarodowe publiczne (International
Public Law), Warszawa 2005, pp. 269-274, 278-280.
[8] Bojar H., Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III
Rzeczypospolitej Polskiej (Social Minorities in the Third Republic of Poland),
Wrocław 2000;
[9] Chojnowski A. , Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w
latach 1921-1939 (The Conceptions of National Minorities Policy of the
Polish Governments in the Years 1921-1939), Wrocław 1979;
[10]Choruży W., Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990 (The Byelorussian
Second Press-Circulation in Poland 1981-1990), Białystok 1994;
[11]Eisler J. , Polski rok 1968 (The Polish Year of 1968), Warszawa 2006;
[12]Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie (The
Outline of International Public Law), Warszawa 2000;
[13]Habielski R., Polski Londyn 1945 r (The Polish London 1945), „Dzieje
Najnowsze” 2005, No 4, p. 68.
[14]Kersten K., Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 (The Pogrom of the Jews
in Kielce July 4th 1946), Warszawa 1996;
[15]Kilias J., Symbole narodowe i problemy narodowościowe w polityce polskiej
(National Symbols and Nationality Problems in the Polish Politics) [in:] J.
Wiatr, J Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias,
Demokracja polska 1989-2003 (The Polish Democracy 1989-2003),
Warszawa 2003;
[16]Kowalik T., „Pogrom kielecki” w historiografii polskiej (The Kielce Pogrom
in the Polish Historiography), Kraków 2007;
[17]Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej
(The Road to Freedom. The Foreign Policy of The Third Republic of Poland),
Warszawa 2008;
[18]Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo. Instytucje, stosunki międzynarodowe
(Human Rights. Law, Institutions, International Relations), Warszawa 2000.
[19]Majchrowski J., Silni – zwarci gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia
Narodowego (The Strong and the Ready. The Political Thought of the Camp
for the National Unity), Warszawa 1985;
[20]Miedziński B., Uwagi o sprawie żydowskiej (Remarks on the Jewish
Question), Warszawa 1938;
[21]Mikulicz S., Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej (The Promethean
Movement in the policy of the Second Republic) Warszawa 1971;
[22]Mroczko M., Polska myśl zachodnia 1918-1939. Kształtowanie i
upowszechnianie (The Polish „Western Thought”. Its Crystallization and
Promulgation), Poznań 1986;
[23]Osęka P., Marzec’68 (March’68), Kraków 2008;
[24]Paruch W. , Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej.
Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego 1926-
1939 (From the State to National Consolidation. Natinal Minorities in the
Political Thought of the Piłsudski`s Camp 1926-1939), Lublin 1997;
[25]Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski (okres 1914-
1939) (Political History of Poland. The Period 1914-1939), t. 2, Gdańsk
1990;
[26]Polit I., Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934-1939 ( The
Isolation Place in Bereza Kartuska in the Years 1934-1939), Toruń 2003;
[27]Preece J. J., Prawa Mniejszości (Minority Rights), Warszawa 2007;
[28]Schaetzel T., Racja stanu Polski na Wschodzie (the Polish Reason of State in
the East), „Niepodległość” 1972, No VIII;
[29]Śleszyński W., Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej (The Isolation Camp
in Bereza Kartuska), Białystok 2003;
[30]Tomaszewski J, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1018-1939 (The
Outline of the History of the Jews in Poland 1018-1939), Warszawa 1990;
[31]Urban T., Utracone ojczyzny (The Lost Motherlands), Warszawa 2007;
[32]Wokół pogromu kieleckiego (On the Kielce Pogrom), ed. by L Bukowski, A.
Jankowski, Warszawa 2008.

About this Article

TITLE:
THE NATIONAL MINORITIES IN THE POLISH POLITICS. THE PAST AND THE PRESENT

AUTHORS:
Arkadiusz ADAMCZYK (1)
Katarzyna KAŹMIERCZAK (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie
Trybunalskim
(2) Urząd Gminy Moszczenica

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
22 (4/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
national minorities, internal politics, political concepts

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/198

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.44

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności