Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.37

UNEMPLOYMENT AMONG YOUNG PEOPLE AS A FACTOR DETERMINING UNREGISTERED LABOR MARKET

Monika PASTERNAK - MALICKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.37

Abstract

Changes which take place in the job market have a direct impact on the social and
economic development of society. Instability, growing competition and the lack of new jobs
force, especially young people to search for alternative ways of generating income and
informal employment.
In this article informal employment, the rate of unemployment in Poland and the
European Union as well as the structure of unemployment based on age groups in the years
2000-2014 have been analyzed. Based on statistic data an attempt was made to assess the
impact of unemployment among young people on the unregistered labor market on the basis
of the linear regression method. The results of a self conducted research were presented for
the years 2007-2014 regarding the gray economy.
In this article an attempt was made to evaluate the relationship between the
unemployment rate among young people in the age group between 15 to 34 and the share of
informal labor in the GDP over all. The second objective of this article was to show the
reasons why young people decide to search for unregistered labor.
The main reason for seeking employment on the black labor market is the lack of legal
employment, it is assumed that higher unemployment is often closely associated with
unregistered labor and the willingness to seek for such employment. Statistical data
collected for the years 2000-2013 proves this hypothesis. Based on the linear regression
method the number of unemployed in the two age groups under 25 and 25-34 has a
significant impact on the share of the unregistered labor in the Gross Domestic Product and
its statistical correlation is very high.

Full text (pdf)

References

[1] Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2014 r., Informacje i opracowania
statystyczne GUS, Warszawa 2015.
[2] Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2013 r., Informacje i opracowania
statystyczne GUS, Warszawa 2013.
[3] Buehn A., Schneider F., Size and Development of Tax Evasion In the 38 OECD
Countries: What do we (not) know?, CES info, Working Paper No. 4004,
November 2012.
[4] Communication of the Commission on Undeclared Work, European Commission,
COM (98)-219, Brussels 1998.
[5] Dla młodych własne mieszkanie to luksus, Sondaż Deutsche Bank PBC 2013,
www. deutschebank.pl/ biuro-prasowe/ raporty-i-analizy Eurostat, publikacja
159/2013.
[6] Global Employment Trends 2012. Report International Labor Organization,
2012, s.92-93; www. ilo.org/ global/publications/books/global-employmenttrends.
[7] Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, GUS, Warszawa luty
2015.Komunikat prasowy dotyczący pracy nierejestrowanej oraz konsultacji ze
związkami zawodowymi i przedstawicielami pracodawców, Komisja Europejska,
4 lipca 2013, Biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia,
spraw społecznych i włączenia społecznego, 2013.
[8] Kostrubiec S., Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 roku, „Gospodarka
Narodowa”, nr 5-6, 1999
[9] Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
[10]Państwowa Inspekcja Pracy, Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z
działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku, Warszawa 2010.
[11]Pasternak-Malicka M., Mentalność i moralność podatkowa a reakcje
gospodarstw domowych na obowiązek podatkowy, Modern Management Review,
Reserch Journal 20 (1/2013), Rzeszów 2013, s.87-99.
[12]Pasternak-Malicka M., Rola kodeksu karno-skarbowego i kontroli skarbowej w
walce z szara strefą, Opodatkowanie Przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 708, Szczecin 2012, s.73-94.
[13]Pasternak-Malicka M., Uchylanie się od opodatkowania jako reakcja podatników
na nieprzestrzeganie zasad podatkowych w polskim systemie podatkowym, red.
T. Famulska, A. Walasik, Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i
wyzwania, Finanse publiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice 2012, s.353-365.
[14]Pasternak-Malicka M., Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki
bezrobocia, [w:] Praca Polaków, pod red. B. Kłos, A. Grycuka, Biuro Analiz
Sejmowych [16] Kancelarii Sejmu, Studia BAS, 4(36) 2013, Warszawa 2013.
[15]Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
[16]Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
[17]Schneider F., Bueth A., Montenegro C.E., Shadow Economies All over the
Word. New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007, Working Paper
5356, lipiec 2010.
[18]Schneider F., Shadow Economies and Corruption All Over the World: New
Estimates for 145 Countries; Jahannes Kepler University of Linz, Austria, 24
lipiec 2007.
[19]Schneider F., Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and
5 other OECD Countries from 2003 to 2012, Some New Facts, CES info 2011,
www. shadow-economy-size-percentage-gpd.xls.
[20]Schneider F., Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and
5 other OECD Countries from 2003 to 2013, A Further Decline, http:// www.
econ.jku.at/ members/ Schneider/ files/
publications/2013/ShadEcEurope31_Jan2013.pdf
[21]Stecko J., Value categories and the choice of youths in contemporarytimes,
Humanities and Social Sciences, z.22(2/2015), s.155-161.
[22]Torgler B., Schneider F., Shadow Economy, Tax Morale, Governance and
Institutional Quality: A panel Analysis, IZA Discussion Paper Series 2007.
Unemployment statistics, Eurostat styczeń 2014.
[23] Ustawa z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm).

About this Article

TITLE:
UNEMPLOYMENT AMONG YOUNG PEOPLE AS A FACTOR DETERMINING UNREGISTERED LABOR MARKET

AUTHORS:
Monika PASTERNAK - MALICKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział
Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
22 (3/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
labor market, undeclared work, unemployment

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/192

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.37

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.37

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności