Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.32

PRZESTRZENNO-CZASOWA ANALIZA SKUPIEŃ W OCENIE WRAŻLIWOŚCI NA KRYZYS UNIJNYCH REGIONÓW SZCZEBLA NUTS 2 W OBSZARACH: GOSPODARKA, RYNEK PRACY I GOSPODARSTWA DOMOWE – ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW KLASYFIKACJI

Małgorzata MARKOWSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.32

Streszczenie

W artykule porównano wyniki przestrzenno-czasowej analizy skupień
przeprowadzonej osobno w poszczególnych obszarach wrażliwości na kryzys. Obszary
wrażliwości na kryzys proponowane w ocenianych klasyfikacjach to: gospodarka,
regionalny rynek pracy i gospodarstwa domowe.
Metoda klasyfikacji zastosowana w porównywanych podejściach to klasyfikacja
dynamiczna, w której obiekty badania w każdym roku traktowane są jako odrębne jednostki
taksonomiczne. Obiekty badania stanowiły regiony Unii Europejskiej szczebla NUTS 2.
Okres analizy obejmował lata 2005–2011, a po ustaleniu dla wielu zmiennych ich tempa
zmian klasyfikacje w poszczególnych obszarach wrażliwości przeprowadzano na podstawie
zmiennych z lat 2006–2011.
Do porównaniawyników uzyskanych klasyfikacji wykorzystano zaproponowaną przez
A. Sokołowskiego metodę porównywania wyników podziału zbioru skończonego, w której
współczynnik zgodności podziałów – unormowany w przedziale [0; 1] – przyjmuje tym
większe wartości, im podziały są bardziej podobne. Oceniono podobieństwo podziałów
zarówno w ujęciu każdego roku (dla wskaźników zgodności podziałów przedstawiono także
trendy), a także w ujęciu łącznym (zdynamizowanym).Otrzymane wyniki wskazują na
znaczące podobieństwa uzyskanych klasyfikacji. W ujęciu dynamicznym są to wskaźniki na
poziomie 0,52 w obszarach regionalny rynek pracy i gospodarstwa domowe, do 0,67 dla
obszarów gospodarka i regionalny rynek pracy.Również w porównaniach
przeprowadzonych dla każdego roku najniższy wskaźnik podobieństwa podziału był na
poziomie 0,52 (rynek pracy i gospodarka w roku 2009), a najwyższy – 0,72 (rynek pracy i
gospodarstwa domowe w 2006).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Arabie P., Hubert L., Comparing Partitions,„Journal of Classification”1985/2, s.
193–218.
[2] Briguglio L., Cordina G., Farrugia N., Vella S., Economic Vulnerability and
Resilience: Concepts and Measurements. Oxford Development Studies”2009/37,
3,s. 229–247.
[3] Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Konecka-
Szydłowska B., Perdał R., Rekomendacje dotyczące zasobów informacyjnych
oraz wskaźnikowania zjawisk społeczno-ekonomicznych w badaniach
regionalnych, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa2014.
[4] Lerman I.C., Comparing partitions (mathematical and statistical
aspects),[w:]red.H.H.Bock , Classification and Related Methods of Data
Analysis. Springer1988, s. 121–131.
[5] Markowska M., Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów,
WydawnictwoUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Monografie i
Opracowania 221, Wrocław2012.
[6] Markowska M., Ocena zależności między rozwojem inteligentnym a odpornością
na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym – przegląd badań,[w:]
Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, red.D. Strahl, A. Raszkowski i D.
Głuszczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 333,
Wrocław2014, s. 22–32.
[7] Markowska M., Ocena wrażliwości na kryzys gospodarstw domowych w
unijnych regionach – analiza przestrzenno-czasowa, [w:] Problemy rozwoju
regionalnego i lokalnego, red. M. Markowska, D. Głuszczuk, A. Sztando, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 393, Wrocław 2015,
s. 53-66.
[8] Markowska M., The vulnerability of regions to economic crisis - measurement
problems,[w:] Regional economy and policy. Territories and cities, red.P.
Hlavacek, P. Olsova, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem Usti
nad Labem 2014, 38-47.
[9] Markowska M., Strahl D., Sensitivity to economic crisis of the EU regions –
assessment of measurement
possibilities,“ZeszytyNaukoweUniwersytetuEkonomicznego w Krakowie”2015
(w druku).
[10]Markowska M., Strahl D., Wykorzystanie klasyfikacji dynamicznej do
identyfikacji wrażliwości na kryzys ekonomiczny unijnych regionów szczebla
NUTS 2, [w:] Taksonomia, red. M. Walesiak, K. Jajuga, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 385, Wrocław 2015, s. 166-177.
[11]Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., Klasyfikacja
dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość
na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce), [w:] Problemy rozwoju
regionalnego i lokalnego, red.M. Markowska, D. Głuszczuk, A. Sztando, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 393, Wrocław 2015,
s. 32-44.
[12]Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., Klasyfikacja
dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem
wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy,„Humanities and
SocialSciences, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”2015(w druku).
[13]Masik G., Uwarunkowania i instrumenty wspierające odporność gospodarczą
miast i regionów,referatna konferencji „Polityka miejska. Wyzwania,
doświadczenia, inspiracje”, Warszawa 25–26.06.2013, 2013,
http://www.euroreg.uw.edu.pl/media/prezentacje_konferencja_polityka_miejska/
_2_grzegorz_masik.pdf (dostęp: 25.09.2014).
[14]Meila M., Comparing Clusterings – an axiomatic view, ICML ’05: Proceedings
of the 22nd International Conference on Machine Learning 2007, s. 577–584.
[15]Regions in the European Union. Nomenclature of territorial unit for statistics
NUTS 2010/EU-27,Methodologies and Working Papers, European Commission,
Luxembourg 2011.
[16]Sokołowski A., Metoda porównywania wyników podziału zbioru skończonego,
XII Konferencja Naukowa Ekonometryków, Statystyków i Matematyków
Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Karpacz1976; streszczenie
w:„Przegląd Statystyczny” 1976/365.
[17]Sokołowski A., Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., Rozkłady miar
podobieństwa podziału zbioru skończonego, Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie, Kraków2010(maszynopis).
[18]Strahl D., Sokołowski A., Propozycja podejścia metodologicznego do oceny
zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny
w wymiarze regionalnym,[w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego,
red.E. Sobczak, B. Bal-Domańska,M.Obrębalski, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu nr 331, Wrocław2014, s. 181–190.
[19]Wagner S., Wagner D., Comparing Clusterings – An Overview,Technical Report
2006-04, Faculty of Informatics, Universität Karlsruhe2007.
[20]Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje
dla polityki rozwoju regionalnego, red. K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta,
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PRZESTRZENNO-CZASOWA ANALIZA SKUPIEŃ W OCENIE WRAŻLIWOŚCI NA KRYZYS UNIJNYCH REGIONÓW SZCZEBLA NUTS 2 W OBSZARACH: GOSPODARKA, RYNEK PRACY I GOSPODARSTWA DOMOWE – ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW KLASYFIKACJI

AUTORZY:
Małgorzata MARKOWSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet
Ekonomiczny
 

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
przestrzenno-czasowa analiza skupień, obszary wrażliwości, kryzys
ekonomiczny, regiony NUTS 2

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/187

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.32

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.32

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności