Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
19 (3/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.einh.16

Starsze osoby we współczesnym społeczeństwie w kontekście funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej

Ewa Czubocha, Krzysztof Rejman

DOI: 10.7862/rz.2012.einh.16

Streszczenie

Osoby w podeszłym wieku są ciągle stereotypowo postrzegane jako bezproduktywni, dotknięci demencją, nieprzystosowani do współczesności lub ciężar dla społeczeństwa. Tymczasem odgrywają oni ważną rolę społeczną w wielu dziedzinach. Ich praca w domu umożliwia młodym uczestnictwo w rynku pracy, a zatem seniorzy przyczyniają się do tworzenia dochodu narodowego. Opieka nad dziećmi umożliwia transmisję kulturową, co jest szczególnie ważne w szybko zmieniającym się świecie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Błazucka A., Więź osobowa w rodzinie samotnego ojca, [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1991/1.
[2] Ciechanowska B., Potrzeby emocjonalne dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu” 1991/7.
[3] Czeredrecka B., Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1994.
[4] Czubocha E., Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne uczniów klas I–III, Rzeszów 1995, niepublikowana praca magisterska.
[5] Czubocha K., Age Discrimination in the Context of Globalization, Modernization and the Labor Market, „ZeszytyNaukowe PITWiN” 2012/1.
[6] Filipczuk H., Babcia w rodzinie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
[7] Giddens A., Sociology, Polity Press, Cambridge 2006.
[8] Kępski Cz., Głodne dzieci w Polsce, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001/1.
[9] Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1979.
[10] Kukołowicz T., Wartości wnoszone do rodziny przez dziadków, [w:] Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, TN KUL, Lublin 2001.
[11] Kupisiewicz Cz., Niepowodzenia dydaktyczne, PWN, Warszawa 1979.
[12] Lenart J., Przemiany cywilizacyjne a pamięć o starości, „Kwartalnik Edukacyjny” 2010/3.
[13] Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek stary i jego wspomaganie. W stronę pedagogiki starości, Wyd. UWM, Olsztyn 2007.
[14] Mac A., Obraz babci w oczach dorastającej młodzieży, [w:] Dorosłość wobec starości, red. Konieczna-Woźniak R., PWN, Poznań 2008.
[15] Oxford Dictionary of Sociology, red. Scott J., Marshall G., Oxford University Press, Oxford 2009.
[16] Piechowicz D., Wolontariusze 50+ – wzniosła idea czy realna rzeczywistość?, [w:] Społeczna empatia a ludzie starsi, red. S. Rogala, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009.
[17] Poznaniak W., Interakcyjny model społecznego funkcjonowania, [w:] Społeczna psychologia kliniczna, red. H. Sęk, PWN, Warszawa 1998.
[18] Rostowska T., Rozwojowe aspekty transmisji międzypokoleniowej w rodzinie, [w:] Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich, red. Tyszka Z., Centralny Program Badań Podstawowych, Poznań 1991.
[19] Smart C., Family, [w:] The Cambridge Dictionary of Sociology, red. B.S. Turner, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
[20] Straś-Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Psychologia rozwojowa człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. Harwas-Napierała B., Trempała J., t. II, PWN, Warszawa 2004.
[21] Szarota Z., Obszary aktywności poznawczej i edukacyjnej seniorów, [w:] Społeczna empatia a ludzie starsi, red. Rogala S., Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009.
[22] Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010.
22 E. Czubocha, K. Rejman
[23] Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM , Poznań 2002.
[24] Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1979.
[25] Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, PWN, Warszawa 1964.
[26] Williams P., Dziadkowie na medal, Helion, Gliwice 2008.
[27] Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Nasza Księgarnia, Warszawa 1980.
[28] Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009.
[29] Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Starsze osoby we współczesnym społeczeństwie w kontekście funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej

AUTORZY:
Ewa Czubocha (1)
Krzysztof Rejman (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu.
(2) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu.

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
19 (3/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
ludzie starsi, więzi rodzinne, struktura rodziny, potrzeby emocjonalne, transmisja kulturowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/18

DOI:
10.7862/rz.2012.einh.16

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.einh.16

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności