Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (2/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.21

WPŁYW KRYZYSU NA FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH GAŁĘZI TRANSPORTU W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2008–2013

Mariola NYCZ
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.21

Streszczenie

Transport jako czynnik determinujący i warunkujący rozwój gospodarczy państwa, będący jednym z działów gospodarki narodowej, odgrywa ogromną rolę zarówno w gospodarce każdego kraju, jak i w gospodarce światowej. Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest możliwe dzięki niemu, dlatego też wszelkie zmiany koniunktury w gospodarce znajdują odbicie właśnie w działaniu transportu. Konieczność monitorowania zmian, jakie zachodzą w gospodarce, zwłaszcza podczas trwania kryzysu, jest wywołana dążeniem do odszukania przyczyn jego powstania i znalezieniem odpowiednich rozwiązań mogących efektywnie załagodzić skutki jego wystąpienia.

W pracy przedstawiono analizę wybranych danych dotyczących transportu w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2013 ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu ekonomicznego z roku 2008. Do analizy zostały wybrane dwie zmienne: wielkość przewozów towarowych w krajowym transporcie drogowym (obrazująca funkcjonowanie gospodarki w poszczególnych krajach Unii Europejskiej) oraz przewozy pasażerskie transportem lotniczym jako wskaźnik poziomu życia (zamożności) mieszkańców państw europejskich. Publikacja została przygotowana na podstawie danych pochodzących z baz Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostatu).

Celem analizy było nie tylko wskazanie zróżnicowania przestrzennego, ale także poziomu wpływu kryzysu na wielkość krajowych przewozów towarowych transportem drogowym oraz stan przewozów pasażerskich transportem lotniczym w 2008 r. i w latach kolejnych w państwach europejskich. Dodatkowym celem prowadzonych badań było zobrazowanie pozycji Polski w relacji do innych krajów wobec analizowanych wielkości. Dążeniem autora było także przedstawienie korelacji pomiędzy poziomem zmian w krajowych przewozach towarowych i osób różnymi środkami transportu oraz ukazanie relacji zmian na rynku transportowym z innymi wskaźnikami sytuacji społeczno-gospodarczej (stopy bezrobocia).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Grad B., Krajewska R., Wpływ kryzysu na przewozy pasażerów transportem kolejowym w krajach Unii Europejskie, „Logistyka” 2011/3, s. 765–766.

[2] Leończuk D., Transport drogowy towarów w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie 3/4 (2011), s. 98.

[3] Rettinger R., Staszak P., Wpływ kryzysu na wielkość pasażerskiego ruchu lotniczego na świecie na podstawie wybranych przykładów, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa–Kraków 2011/18, s. 137.

[4] Stajniak M., Foltyński M., Hajdul M., Krupa A., Transport i spedycja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008, s.14–15.

[5] http://www.siskom.waw.pl/lotnisko_polska.htm.

[6] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2013-r-notatka-informacyjna,13,1.html.

[7] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW KRYZYSU NA FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH GAŁĘZI TRANSPORTU W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2008–2013

AUTORZY:
Mariola NYCZ

AFILIACJE AUTORÓW:
... Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
22 (2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
kryzys gospodarczy, lotniczy transport pasażerski, drogowy transport towarów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/176

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.21

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności