Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (2/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.16

MITY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A POSTAWY STUDENTÓW WOBEC WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Anna ARENT, Anna WALCZYNA
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.16

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badania pilotażowego, dotyczącego związków, jakie zachodzą pomiędzy postawami przedsiębiorczymi studentów a oceną prawdziwości mitów przedsiębiorczości. W założeniach badawczych przyjęto, że istnieje związek pomiędzy poziomem wiary w przedstawione mity a zamiarem podjęcia działalności gospodarczej, a także że rodzaj uzyskiwanych kompetencji przez studentów, posiadane przez nich doświadczenie zawodowe i tradycje rodzinne w przedsiębiorczości mają znaczący wpływ na ocenę prawdziwości mitów. Badanie przeprowadzono na grupie studentów ostatniego semestru stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia dwóch kierunków. Wyniki przeprowadzonego pilotażu pozwoliły na częściowo pozytywną weryfikację przyjętych założeń. Średnie oceny prawdziwości przedstawionych stwierdzeń kształtują się na poziomie niskim lub średnim (zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny), co oznacza, że respondenci jedynie częściowo wierzą w mity dotyczące przedsiębiorczości. W badanej grupie studentów nie wystąpiła istotna różnica w poziomie wiary w mity pomiędzy osobami o pozytywnej i negatywnej postawie wobec własnej działalności gospodarczej. Podobne wyniki uzyskano dla kryterium tradycji rodzinnych w zakresie przedsiębiorczości. Większa rozbieżność w ocenie prawdziwości wybranych stwierdzeń wystąpiła dla kryterium wieku, poziomu i kierunku studiów, a także formy studiów. Co więcej, spośród dwóch grup ocenianych mitów respondenci w większym stopniu są skłonni uznać prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do charakterystyki działań podejmowanych przez przedsiębiorcę niż do jego cech, co może mieć związek z oceną warunków gospodarowania w Polsce.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Brajer-Marczak R., Marciszewska A., Postawy przedsiębiorcze studentów wrocławskich uczelni wyższych – wyniki badań, „Problemy zarządzania” 10/1 (2012).
 2. Bratnicki M., Dyduch W., Gabryś B.J., Mity przedsiębiorczości w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy ożywiania potencjału przedsiębiorczości, 2007, http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IV/34.pdf (dostęp: 4.01.2013).
 3. Charantimath P.M., Entrepreneurship Development and Small Business Enterprise, Pearson Education, India 2006.
 4. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 5. Gasse Y., Tremblay M., Entrepreneurial Beliefs and Intentions: A Cross-Cultural Study of University Students in Seven Countries, „International Journal Of Business” 16/4 (2011).
 6. Godelier E., „Do You Have a Garage?” Discussion of Some Myths about Entrepreneurship, „Business and Economic History on-line”, No 2007/5, http://www.thebhc.org/publications/BEHonline/2007/godelier.pdf (dostęp: 4.04.2014).
 7. Harper S.C., Extraordinary Entrepreneurship: The Professional's Guide to Starting an Exceptional Enterprise, John Wiley & Sons, New York 2005.
 8. Henry C., Hill F., Leitch C., Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I, „Education + Training” 47/2 (2005).
 9. Henry C., Hill F., Leitch C., Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part II, „Education + Training” 47/3 (2005).
 10. Hunter M., On some of the misconceptions about entrepreneurship, „Economics, Management, and Financial Markets” 7/2 (2012).
 11. Krawczyk-Bryłka B., Gender differences in entrepreneurship myths, [w:] Development of the Enterprises' Competitiveness in the Context of Demographic Challenges, red. M. Grzesiak, A. Richter-Kaźmierska, M. Hogeforster, Baltic Sea Academy, BoD –Books on Demand, Norderstedt Germany 2013.
 12. Kuratko D.F., Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice, South-Western Cengage Learning, Cincinnati 2013.
 13. Kurczewska A., Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych, PWE, Warszawa 2013.
 14. Morris M.H., Entrepreneurial intensity: Sustainable advantages for individuals, organizations, and societies, Greenwood Publishing Group, Westport, Connecticut 1998.
 15. Morris M.H., Kuratko D.F., Covin J., Corporate Entrepreneurship & Innovation, South-Western Cengage Learning, Cincinnati 2010.
 16. Pyysiäinen J., Anderson A., McElwee G., Besala K., Developing the entrepreneurial skills of farmers: some myths Explorer, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 12/1 (2006).
 17. Robertson M., Collins A., Medeira N., Slater J., Barriers to start-up and their effect on aspirant entrepreneurs, „Education + Training” 45/6 (2003).
 18. Russo A.T., Five myths about entrepreneurs: understanding how businesses start and grow 2001, http://ssrn.com/abstract=1260350 (dostęp: 4.04.2014)
 19. Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-Jarz D.A., Breitenecker R.J., The effects of attitudes and perceived environment conditions on students’ entrepreneurial intent. An Austrian perspective, „Education + Training” 51/4 (2009).
 20. Shane S.A., The Illusions of Entrepreneurship: The Costly Myths That Entrepreneurs, Investors, and Policy Makers Live By, Yale University Press, New Haven 2008.
 21. Sightler K.W., Are the common myths of entrepreneurship all that common? A test of entrepreneurs and non-entrepreneurs, „The Entrepreneurial Executive” 2001/6.
 22. Sołoducho-Pelc L., Czy przedsiębiorczości można się nauczyć – wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 23. Verduijn J.K., Tales of Entrepreneurship. Contributions to understanding entrepreneurial life, Amsterdam 2007, http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/11386/7807.pdf?sequence=5 (dostęp: 4.04.2014).

Podsumowanie

TYTUŁ:
MITY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A POSTAWY STUDENTÓW WOBEC WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

AUTORZY:
Anna ARENT (1)
Anna WALCZYNA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) ... Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania, Politechnika Lubelska,
(2) ... Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania, Politechnika Lubelska,

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
22 (2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
przedsiębiorczość, postawy przedsiębiorcze, mity przedsiębiorczości

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/171

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.16

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.16

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności