Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.64

SPÓR O PRAWO NATURALNE – KONCEPCJA PERSONALISTYCZNA I BIOLOGISTYCZNA

Beata PETRECKA, Urszula PIETRZYK, Justyna STECKO

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.64

Streszczenie

W artykule podejmuje się problematykę prawa naturalnego, na tle sporu, jaki wywołała
publikacja encykliki Humanae vitae Pawła VI. Zaprezentowano dwie koncepcje prawa
naturalnego: personalistyczną (neotomistyczną), na której opiera się encyklika, oraz jedną z
jej kontrpropozycji sformułowanej przez filozofującego biologa Wolfganga Wicklera.
Pierwsza odwołuje się do koncepcji człowieka jako bytu osobowego, w którym natura jest
„zintegrowana w osobie”, bytu istniejącego w ciągłym rozwoju, poprzez istotowe
ukierunkowanie na dobro osobowe jako ostateczny cel i motyw działania. Prawo naturalne
interpretuje jako odbicie w rozumnej naturze człowieka odwiecznego (niezmiennego)
porządku, rozumną inklinację ludzkiej natury do dobra współmiernego dla osobowego
bytowania. Druga – tworzona przez Wicklera z pozycji krytyki wobec koncepcji
„tradycyjnej” – uznaje fizyczno-duchową jedność ludzkiej natury, jednak fundamentalną dla
osobowego życia sferę moralności opiera w istotnej mierze na gruncie biologicznych
inklinacji, które stanowią jednocześnie swego rodzaju kryterium dobra moralnego.
Rezultatem takiego rozumienia człowieka jest koncepcja prawa naturalnego o zmiennej
treści (odpowiednio do ewoluującej natury biologicznej człowieka) oraz pewnego rodzaju
biologizm etyczny (ugruntowanie prawa moralnego w prawie natury rozumianej
biologicznie).
Problem prawa naturalnego, w sposób bardziej lub mniej uwyraźniony, jest wciąż obecny,
zwłaszcza w społecznych i politycznych debatach dotyczących stanowienia prawa, przy
czym stałym jednym z ich stałych punktów odniesienia jest jego „tradycyjna” koncepcja. W
tym kontekście zadaniem artykułu jest jej przypomnienie, a jednocześnie przedstawienie
jednej z kontrpropozycji, wpisującej się we współczesną argumentację za „nowoczesnym”
rozumieniem prawa naturalnego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Krąpiec M., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1975 oraz Lublin 2009.
[2] Krąpiec M., O tomistyczną koncepcję prawa naturalnego, [w:] W nurcie
zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 2, Warszawa 1995.
[3] Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974.
[4] Św. Tomasz, Summa theologica, I–II, q. 91.
[5] Wickler W., Czy jesteśmy grzesznikami? Prawa naturalne małżeństwa,
Warszawa 1974.
[6] Wickler W., Ethologie Und Ethik – Normenfindung oder Normenkritik?, [w:]
Naturgesetz und christliche Ethik. Zur wissenschaftlichen Disskusion nach
Humanae vitae, Munchen 1970.
[7] Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1999.
[8] Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985.
[9] Wojtyła K., Osoba ludzka a prawo naturalne, „Roczniki Filozoficzne” XVIII/2
(1970)
[10]Zięba M., Jestem z Wami: kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły –
Jana Pawła II, Kraków 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SPÓR O PRAWO NATURALNE – KONCEPCJA PERSONALISTYCZNA I BIOLOGISTYCZNA

AUTORZY:
Beata PETRECKA (1)
Urszula PIETRZYK (2)
Justyna STECKO (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zakład Współczesnych Procesów Społeczno – Ekonomicznych w Europie,
Instytut Stosunków Międzynarodowych, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu
(2) Zakład Gospodarki Turystycznej i Hotelarstwa, Instytut Stosunków
Międzynarodowych, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu
(3) Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
prawo naturalne, prawo naturalne, natura człowieka, personalizm
neotomistyczny, biologizm.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/151

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.64

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.64

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności