Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.58

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU FIRM LOGISTYCZNYCH

Adam LASKA, Renata PIĘTOWSKA-LASKA

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.58

Streszczenie

W artykule poddano analizie rolę i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR) dla współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie firm logistycznych. Rozważania
skoncentrowano na istocie i zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz metodach
realizacji w przedsiębiorstwach logistycznych zasad zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza
zasad zielonej logistyki i społecznej odpowiedzialności biznesu w sferze relacji z
otoczeniem społecznym.
CSR to koncepcja, w której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się wspierać
działania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska. Rozumiana jest także
jako ciągłe zobowiązanie biznesu do zachowywania się w sposób etyczny oraz wspierania
rozwoju ekonomicznego poprzez polepszanie jakości życia pracowników, ich rodzin, jak i
społeczności lokalnych oraz całych społeczeństw. Realizacja jej zasad przyczynia się do
osiągania zrównoważonego rozwoju globalnego. Praktycy i teoretycy biznesu poszukują
możliwości wykorzystania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w logistyce.
Zaangażowanie CSR w branży logistycznej może wynikać z trzech powodów. Po
pierwsze z szerokiego kontekstu gospodarczego. Współczesna gospodarka ma charakter
globalny, pod każdym względem, a przedsiębiorstwa, aby mogły się rozwijać muszą być
aktywne w prowadzeniu działalności gospodarczej wśród grup dostawców i klientów. Po
drugie logistyka zajmuje strategiczną pozycję pomiędzy innymi sektorami, co daje jej
ogromną różnorodność przedsiębiorstw i sektorów przemysłu. Po trzecie firmy logistyczne
znajdują się pod ciągłą presją klientów i społeczeństwa, aby odpowiedzialność społeczna
była trwałym składnikiem ich strategii, co wydaje się uzasadnione biorąc pod uwagę silną
konkurencję na rynku.
Praktyka pokazuje, że społecznie odpowiedzialna logistyka polega na wdrażaniu
narzędzi oceny dostawców pod kątem spełniania przez nich kryteriów społecznych i
środowiskowych, implementowaniu kodeksów etycznych i postępowania, procedur
działania oraz zintegrowanych programów opartych na ciągłym doskonaleniu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Accounting for Sustainability: Practical Insights, red. A.G. Hopwood, J.
Unerman, J. Fries, Earthscan, London 2010.
[2] Badyda A.J., Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, „Nauka” 2010/4.
[3] Carter C.R., Jennings M.M., Logistics Social Responsibility: An Integrative
Framework, „Journal of Business Logistics” 23/1 (2002).
[4] Coyle J.J., Bardi E.J., Langrey Jr. J.C., Zarządzanie logistyczne, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
[5] Karwacka G., Koncepcja społecznej odpowiedzialności w logistyce,
http://www.innowrota.pl/sites/default/files/images/G.Karwacka_2.pdf.
[6] Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze
kształtowania środowiska pracy, Placet, Warszawa 2006.
[7] Laska A., Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność
przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki
Rzeszowskiej” 260, „Zarządzanie i Marketing” 16/1 (2009).
[8] Logistics and transport companies. Expectations and opportunities at the leading
edge of corporate social responsibility,
http://www.commdev.org/files/1339_file_Logistics.pdf.
[9] Maloni M.J., Brown M.E., Corporate Social Responsibility in the Supply Chain:
An Application in the Food Industry, „Journal of Business Ethics” 2006/68.
[10]Murphy P., Poist R.F., Braunschweig C.D., Management of Environmental
Issues in Logistics: current status and future potential, „Transportation Journal”
34/1 (1994).
[11]Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa
2004.
[12]Rudnicka A., Odpowiedzialność społeczna w globalnych łańcuchach dostaw na
przykładzie certyfikacji FairTrade, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia
Oeconomica” 2011/258.
[13]The Future Supply Chain 2016. Serving Consumers in a Sustainable Way, report
by GCI and Capgemini.
[14]World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social
Responsibility: Making Good Business Sense, Geneva 2000.
[15]World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social
Responsibility: Meeting Changing Expectations, Geneva 1999.
[16]Złoch M., Największe wyzwanie to ochrona środowiska, Raport –
Odpowiedzialność logistycznego biznesu, „Logistyka a Jakość” marzec–kwiecień
2011.
[17]Złoch M., Kaliński J., Logistycy są odpowiedzialni. Raport – Społeczna
odpowiedzialność biznesu, „Logistyka a Jakość” marzec–kwiecień 2011.
[18]Zrównoważona logistyka kierunkiem rozwoju, http://www.logistyczny.com.pl.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU FIRM LOGISTYCZNYCH

AUTORZY:
Adam LASKA (1)
Renata PIĘTOWSKA-LASKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział
Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
społeczna odpowiedzialność biznesu, firmy logistyczne, społecznie
odpowiedzialna logistyka, zrównoważony rozwój, zielona logistyka

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/148

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.58

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.58

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności