Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.31

WPŁYW HAŁASU NA JAKOŚĆ PRACY

Artur WOŹNY, Magdalena DOBOSZ, Andrzej PACANA

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.31

Streszczenie

Ważnym zasobem każdej organizacji są pracownicy. Ich praca pozwala osiągać cele
stawiane organizacji. Aby umożliwić osiąganie tych celów należy zapewnić odpowiednie
warunki na stanowiskach pracy. Jednym z elementów wpływających na jakość pracy jest
hałas. Hałas może być szkodliwy dla zdrowia. Może być też przyczyną wypadku przy pracy
Stąd też celowym jest ukazywanie jego wpływu na jakościowe efekty pracy. Ogólnie
przyjętą w przemyśle granicą szkodliwości hałasu jest jego poziom wynoszący 8-100 dB.
W warsztatach, gdzie wykonywane są roboty precyzyjne, hałas nie może przekraczać 50 dB.
Hale fabryczne mają wyższy próg – 90 dB. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-
godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 85 dB, a odpowiadająca
mu ekspozycja dzienna nie może przekraczać wartości 3,64 × 103 Pa2 × s lub poziom
ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy nie może przekraczać wartości 85 dB, a
odpowiadająca mu ekspozycja tygodniowa nie może przekraczać 18,2 × 103 Pa2 × s.
Maksymalny poziom dźwięku a nie może przekraczać wartości 115 dB. Szczytowy poziom
dźwięku c nie może przekraczać wartości 135 dB. Pomiarów wielkości hałasu powinien
dokonywać pracodawca, który powinien również ocenić ryzyko zawodowe związane z
narażeniem pracowników na hałas. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wyeliminowanie
u źródła ryzyka zawodowego, które wiąże się z narażeniem na hałas albo ograniczenie go do
jak najniższego poziomu. Przystępując do obliczania jakości pracy na stanowisku pracy w
aspekcie występującego na nim hałasu, można – opierając się na ocenie eksperta lub
ekspertów – określić jakość elementów tego systemu, a następnie, wykorzystując metody
oceny jakości, wyliczyć wpływ hałasu na jakościowy wynik pracy.
Artykuł zawiera wstępną, teoretyczna analizę wpływu poziomu hałasu na jakość pracy oraz
wstępną koncepcję oceny jego wpływu na jakość pracy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Abramowski M., BHP, C.H. Beck, Warszawa 2011.
[2] Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 1, Warszawa 2009.
[3] Engel Z., Zawieska W. M., Hałas i drgania w procesach pracy – źródła,
ocena, zagrożenia, Warszawa 2010.
[4] Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z
narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (DzU nr 157, poz. 1318).
[5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002
roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 2002 nr 217, poz. 1833).
[6] Zarzeczna-Baran M., Terlecka K., Nowalińska M., Ocena stanu zdrowia
pracowników Stoczni Gdynia S.A. narażonych na pracę w hałasie, ,,Zdrowie
publiczne” 2004/114.
[7] Żurawski K., Vademecum BHP w praktyce, Warszawa 2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW HAŁASU NA JAKOŚĆ PRACY

AUTORZY:
Artur WOŹNY (1)
Magdalena DOBOSZ (2)
Andrzej PACANA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszówynny Inspektor Służb BHP i Ppoż.
(2) prof. PRz, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika
Rzeszowska, Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
hałas, jakość pracy, ergonomia.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/136

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.31

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.31

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności