Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.24

ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗАЖИЗНИ КАК ДЕТЕРМИНАНТА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Леся ЛЮТА

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.24

Abstract

The work explores social work institutionalization process. It is hypothesized that
lifestyle change is the key factor in the emergence of the new forms of social work.
The work presents a number of characteristics that indicate the presence of changes in
the way of life: change of the value system, ideology; change of the expectations system,
life priorities, goals; change of life quality assessment; social needs change.
The work demonstrates that the formation of social work takes place when the
individual need turns into a group need and seeks satisfaction on the social level.
The social work proto-forms were analyzed: princely charity, church charity and public
assistance. The need for charity always belongs to the giver. The need is that of benefactor
and not of the one who receives such aid. The emergence of professional social work is
connected with the move of personal needs satisfaction in the process of charity towards the
direct analysis of the client needs content.
The work points out historical processes and events that triggered major changes in the
humankind's way of life: emergence of cities and independent contractors, formation of the
idea of civil liberties, the abolition of serfdom, development of liberal arts, shift towards the
consumer society, development of information technologies.
It was proved that lifestyle change provokes the emergence of new social needs that
require satisfaction in the new forms of organization of public aid. In different historical
periods these forms were as follows: social isolation, punishment cell system, state social
guardianship, social work technologies, social security, social assistance and social services.
It is emphasized that the emergence of subjectivity is a major achievement in the
development of modern social work as a sphere, which ensures sustainability of public life.

Full text (pdf)

References

[1] Бережной Н.М. Человек и его потребности. – М.: Форум, 2000. –
http://lib.vvsu.ru/books/servis/
[2] Кузьмин К. В. История социальной работы за рубежом и в России (с
древности до начала ХХ века) / К. В. Кузьмин, Б. А. Сутырин. – М.:
Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003.
[3] Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: навчально-
методичний посібник / Г. М. Попович. – Ужгород: Гражда, 2000.
[4] Энциклопедия социальной работы: В 3 т. Т. 1. – М.: Центр
общечеловеческих ценностей, 1993.

About this Article

TITLE:
ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗАЖИЗНИ КАК ДЕТЕРМИНАНТА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

AUTHORS:
Леся ЛЮТА

AUTHORS AFFILIATIONS:
Katedra Pracy Socjalnej. Wydział Psychologii, Kijowski Narodowy
Uniwersytet im. Tarasa Szewczenka,

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
21 (2/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
institutionalization, way of life, social work forms

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/129

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.24

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności