Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (3/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.45

RÓŻNICE W SPOSOBIE PREZENTOWANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ

Jadwiga NYCZ-WRÓBEL
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.45

Streszczenie

Jednym z wymogów Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jest publikowanie deklaracji środowiskowej. Deklaracja jest formą sprawozdawczości środowiskowej,
w której organizacje zamieszczają między innymi informacje dotyczące: systemu zarządzania środowiskowego, aspektów środowiskowych, celów i zadań środowiskowych,
a także efektów prowadzonej działalności środowiskowej (w tym wskaźników efektywności środowiskowej). Rozporządzenie EMAS określa jaka powinna być minimalna zawartość deklaracji środowiskowej, ale to organizacje decydują na ile szczegółowe informacje zostaną zawarte w deklaracji oraz jaka będzie jej struktura i układ.

Rozporządzenie EMAS (Załącznik IV) wymienia sześć głównych wskaźników efektywności środowiskowej, które powinny zostać ujęte w deklaracji środowiskowej. Dotyczą one: efektywności energetycznej, efektywnego wykorzystania materiałów, wody, odpadów, różnorodności biologicznej oraz emisji. Organizacje mogą także ujmować
w deklaracji dodatkowe wskaźniki, jeżeli uznają je za znaczące dla zidentyfikowanych, znaczących aspektów środowiskowych.

Deklaracje środowiskowe dostarczają wielu danych jakościowych oraz ilościowych, dotyczących działalności środowiskowej danej organizacji. Ich analiza jednak
i porównywanie danych, zawartych w poszczególnych deklaracjach nie jest zadaniem łatwym. Powodem są różnice w sposobie prezentowania informacji przez poszczególne organizacje.

W artykule opisano różnice w sposobie prezentowania informacji (dotyczących wskaźników efektywności środowiskowej) w deklaracjach środowiskowych organizacji, zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce. Dokonano analizy źródeł wtórnych,
w postaci deklaracji środowiskowych, dostępnych na stronie internetowej systemu EMAS. Badaniem objęto całą populację – wszystkie organizacje, zarejestrowane w systemie EMAS w Polsce na dzień 24 02 2014r.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Deklaracje środowiskowe organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, dostępne na stronie www.gdos.gov.pl.
  2. Erkko S., Melanen M., Mickwitz P., Eco-efficiency in the Finnish EMAS reports – a buzz world? „Journal of Cleaner Production 13”,2005.
  3. EVER: Evaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision. Report 2: Research Findings, 26 December 2005.
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.

Podsumowanie

TYTUŁ:
RÓŻNICE W SPOSOBIE PREZENTOWANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ

AUTORZY:
Jadwiga NYCZ-WRÓBEL

AFILIACJE AUTORÓW:
Mgr Jadwiga Nycz – Wróbel, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (3/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
EMAS, wskaźniki efektywności środowiskowej, deklaracja środowiskowa.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/120

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.45

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.45

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-02-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności