Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (3/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.44

STRUKTURA FINANSOWANIA INWESTYCJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REFUNDOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WIELKOPOLSCE

Paweł MIKOŁAJCZAK
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.44

Streszczenie

Fundusze Unii Europejskiej mają korzystny wpływ na dynamikę produktu krajowego brutto. Zwiększają konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki, wspomagają także rozwój przedsiębiorstw, szczególnie podmiotów należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Te ostatnie nie mają bowiem wystarczającej ilości kapitałów własnych, a obce źródła finansowania są dla nich najczęściej bardzo trudno dostępne, między innymi ze względu na brak zdolności kredytowej oraz wystarczających zabezpieczeń. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce od 1 maja 2004 roku mogą ubiegać się o wsparcie finansowe pochodzące z wielu źródeł wspólnotowych. Fundusze Unii Europejskiej w postaci bezzwrotnych dotacji są bowiem dostępne dla polskich przedsiębiorstw głównie w formie programów wspólnotowych oraz funduszy strukturalnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się programy, z których polskie firmy mogły uzyskać dotacje na inwestycje w formie bezpośredniego wsparcia na zasadzie refundowania kosztów inwestycji czy preferencyjnych pożyczek. W niniejszym artykule zbadano strukturę finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych dokonywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które uzyskały dotację z funduszy europejskich. Podjęto próbę zidentyfikowania przedmiotu oraz celów inwestycyjnych niewielkich firm na tle wykorzystywanych przez nie różnych form zasilania kapitałowego. Zbadano również zakres realizowania inwestycji przez małe i średnie podmioty w obliczu nieotrzymania refundacji z funduszy strukturalnych wskazując jednocześnie na źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w obliczu braku pomocy publicznej. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań dotyczą rezultatów bezpośredniej pomocy dla MŚP w formie refundacji z funduszy strukturalnych, pozyskanych w programowaniu 2004–2006 i rozliczonych w kolejnych dwóch latach. Analizę empiryczną oparto na wynikach badania ankietowego, obejmującego 110 firm należących do sektora MŚP funkcjonujących w województwie wielkopolskim, które otrzymały dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono wśród 52 podmiotów małych i 58 średnich.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Czternasty W., Mikołajczak P., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a źródła ich finansowania. Współczesne dylematy, [w:] Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, t. I: Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych, red. A. Grzelak, K. Pająk, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010.
  2. Ernst & Young, Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, C.H. BECK, Warszawa 2004.
  3.  Górka K., Zjawisko luki kapitałowej w finansowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2011, „Ekonomia, Economics” 4(21), Wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  4. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp: 28.12.2013).
  5. Mikołajczak P., Źródła finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw refundowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskie, [w:] Ryzyko w działalności gospodarczej. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia ryzykiem, red. A. Janc, K. Waliszewski, Wydawnictwo UEP, Poznań 2012.
  6. Proczek M., Wsparcie finansowe dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004–2006, [w:] Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red. E. Latoszek, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
  7. Skowron Ł., Istota i pomiar niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa, „Humanities and Social Sciences” XVIII/2 (2013).
  8. Mielcarz P., Paszczyk P., Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
STRUKTURA FINANSOWANIA INWESTYCJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REFUNDOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WIELKOPOLSCE

AUTORZY:
Paweł MIKOŁAJCZAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Dr Paweł Mikołajczak, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (3/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
firma, inwestycja, kredyt, fundusze strukturalne, konkurencyjność, innowacyjność.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/119

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.44

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-01-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności