Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.21

WSCHODNI SĄSIEDZI POLSKI A BEZPIECZEŃSTWO EUROPY W MYŚLI POLITYCZNEJ JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Andrzej JANOCIŃSKI

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.21

Streszczenie

Artykuł ten jest próbą ujęcia poglądów Juliusza Mieroszewskiego, jednego z najbardziej
wpływowych publicystów paryskiej „Kultury”, na rolę Ukrainy, Litwy, Białorusi i Rosji w
kwestii bezpieczeństwa Polski i Europy. Publicysta ten wielokrotnie odnosił się do tego
tematu na łamach paryskiej „Kultury” przedstawiając różne koncepcje działań, które jego
zdaniem przyniosłyby najlepsze rezultaty. Mieroszewski uwzględniał rolę narodów
ukraińskiego, litewskiego i białoruskiego w kształtowaniu przyszłości Polski, pomimo
znajdowania się zamieszkiwanych przez nie terenów w granicach Związku Radzieckiego.
Ważnym elementem publicystyki Mieroszewskiego było postulowanie konieczności
współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą, Litwą i Białorusią w budowaniu partnerskich relacji
z Rosją. Publicysta „Kultury” podkreślał konieczność wielostronnej współpracy, tak na
niwie realnej polityki, jak i kultury. Godne podkreślenia są przemyślenia dotyczące działań
umożliwiających pojednanie między narodem polskim, a litewskim, ukraińskim i
białoruskim. Autor artykułu próbuje uwypuklić innowacyjność i pragmatyzm w
publicystyce Juliusza Mieroszewskiego opartej na realistycznej wizji polityki i stosunków
międzypaństwowych przy uwzględnieniu zmienności w realiach środowiska
międzynarodowego. Innym celem autora było pokazanie ewolucji koncepcji, w
szczególności tych, które dotyczyły Związku Radzieckiego, gdyż zmienność układu sił i
wewnętrzne napięcia w bloku wschodnim wymuszało niejednokrotnie rewizję uprzednich
stwierdzeń. Autor próbował ukazać kompleksowość myśli politycznej paryskiej „Kultury”
w wyżej wymienionych kwestiach, oraz pokazać oparcie prognoz i twierdzeń na
kompleksowej znajomości realiów i społeczeństw, których predykcje te dotyczyły. Autor
chciał pokazać, że Mieroszewski potrafił także przyznać się do popełnionych błędów i
przewartościować koncepcje zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Ponadto uwypuklona
została ponadczasowość niektórych spostrzeżeń Juliusza Mieroszewskiego, znajdujących
zastosowanie nawet dzisiaj, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Korek J., Paradoksy paryskiej „Kultury”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
[2] Mieroszewski J., Wstęp, [w:] idem, Dialog polsko-niemiecki w świetle
dokumentów kościelnych, Paryż 1966.
[3] Paprocki S., Kwestia ukraińska, Londyn 1949.
[4] Pomian K., Aktualność Mieroszewskiego, [w:] J. Giedroyc, J. Mieroszewski,
Listy 1949–1956, , oprac. K. Pomian, J. Krawczyk, Czytelnik, Warszawa 1999.
[5] „Kultura” 1951–1967.
[6] „Wiadomości” 1950–1952.
[7] „Wiadomości Polskie” 1942.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WSCHODNI SĄSIEDZI POLSKI A BEZPIECZEŃSTWO EUROPY W MYŚLI POLITYCZNEJ JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

AUTORZY:
Andrzej JANOCIŃSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
UMCS w Lublinie

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
bezpieczeństwo, paryska „Kultura”, wschodni sąsiedzi Polski, Juliusz
Mieroszewski.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/100

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.21

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności