Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.255, DOI: 10.7862/rb.2017.255

MONITORING PRZEMIESZCZEŃ PIONOWYCH SŁUPÓW OBIEKTU POSADOWIONEGO NA PODŁOŻU EKSPANSYWNYM

Szymon TOPOLIŃSKI, Aleksandra GORĄCZKO, Jacek SZTUBECKI, Adam BUJARKIEWICZ
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.255

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodykę oraz wstępne wyniki pomiaru przemieszczeń pionowych obiektu budowlanego posadowionego na podłożu ekspansywnym. Wrażliwość podłoża ekspansywnego na środowiskowe zmiany wilgotności, aktywujące jego zmiany objętościowe, wymaga podjęcia starannego i kompleksowego monitoringu obiektów podatnych na odkształcenia. W trakcie pomiarów terenowych prowadzone są okresowe geodezyjne pomiary przemieszczeń obiektu, z wykorzystaniem klasycznej metody niwelacji precyzyjnej. Uzyskane dotychczas wyniki przemieszczeń pionowych pozwoliły na nie daje pełnego obrazu zmiany geometrii łącznika. Do kompleksowej oceny przemieszczeń łącznika przewiduje się zastabilizowanie dodatkowych punktów kontrolnych na posadzce wewnątrz łącznika oraz w budynkach z nim połączonych. Utworzona w ten sposób sieć punktów pozwoli na monitorowanie przestrzennej pracy konstrukcji. Do pomiaru tej sieci planuje się wykorzystać współrzędnościową stację laserową TDRA6000 firmy Leica. Równolegle wykonywane są badania geotechniczne podłoża określające stan gruntu, na którym posadowiony jest obiekt. Analiza uzyskanych wyników badań geotechnicznych pozwala na określenie istniejących warunków gruntowo-wodnych, na podstawie której ustalono dalszy program monitorowania obiektu. Wyniki okresowych badań posłużą do sformułowania wniosków dotyczących mechanizmu przemieszczeń obiektu posadowionego na gruntach ekspansywnych. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Bujarkiewicz A., Sztubecki J., Sztubecka M.: Badania przemieszczeń konstrukcji mostowych. Materiały Budowlane, vol. 503, nr. 7, 2014, s. 50-51.
  2. Bujarkiewicz A., Sztubecki J., Sztubecka M.: Współrzędnościowa stacja laserowa jako narzędzie wspomagające badanie przemieszczeń obiektów mostowych. Logistyka, nr 6, 2014, s. 10393-10399.
  3. Gorączko A.,: Badanie przemieszczeń pionowych podłoża ekspansywnego w Bydgoszczy na przykładzie wybranych obiektów (praca doktorska). Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy s.123, 2007.
  4. Gorączko A.: Fundamenty na gruntach ekspansywnych. Inżynier Budownictwa, nr 1, 2017.
  5. Instrukcja 296, Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1990.
  6. Kumor M.K.: Iły ekspansywne podłoża budowlanego Bydgoszczy. Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy. s. 235, 2016.
  7. Projekt budowlano-wykonawczy. Budynek audytoryjny kompleksu obiektów ATR w Fordonie. Ul. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt-Bydgoszcz. Bydgoszcz, grudzień 1999.
  8. Przystański J. [red.]: Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych. Rozprawy nr 244, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. 87, 1991.
  9. Zawalski A.: Ekspertyza ustalająca przyczyny uszkodzeń budynku Auditorium Novum (wraz z łącznikiem) i osiadań terenu przy al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.
  10. Zawalski A., Woziwodzki Z.: Geotechniczne warunki posadowienia budynku audytoryjnego ATR przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Bydgoszcz, październik 1999.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MONITORING PRZEMIESZCZEŃ PIONOWYCH SŁUPÓW OBIEKTU POSADOWIONEGO NA PODŁOŻU EKSPANSYWNYM

AUTORZY:
Szymon TOPOLIŃSKI (1)
Aleksandra GORĄCZKO (2)
Jacek SZTUBECKI (3)
Adam BUJARKIEWICZ (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
(2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
(3) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
(4) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.255

SŁOWA KLUCZOWE:
grunty ekspansywne, osiadanie obiektów, monitoring, niwelacja precyzyjna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/998

DOI:
10.7862/rb.2017.255

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.255

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności