Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.226, DOI: 10.7862/rb.2017.226

PRACE PROJEKTOWE PRZY ZAKŁADANIU SIECI KONTROLNEJ DLA CELÓW BADANIA STABILNOŚCI MOSTU KOLEJOWEGO Z WYKORZYSTANIEM IDEI SIECI MODULARNYCH

Tadeusz GARGULA, Pelagia GAWRONEK, Maria MAKUCH
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.226

Streszczenie

Sieć kontrolna służąca badaniu stabilności mostu kolejowego została zaprojektowana z uwzględnieniem podstawowych aspektów technicznych: stabilności podłoża, odpowiedniej lokalizacji punktów oraz warunków geometrycznych, jakie powinna spełniać osnowa do wyznaczania przemieszczeń. Liczbowe parametry projektowe zakładanej sieci to m.in. błąd położenia punktu oraz wskaźniki wyznaczalności oraz niezawodności globalnej. Pomiar sieci wykonany został klasycznymi technikami naziemnymi na bazie stanowisk centrowanych. W celu poprawy parametrów jakości technicznej sieci, zaproponowano wprowadzenie dodatkowych quasi-obserwacji kątowo-liniowych na bazie stanowisk swobodnych (bez centrowania). Kolejną propozycją było wykorzystanie idei sieci modularnych do wyznaczenia położenia punktów sieci kontrolnej. Prace obliczeniowe polegały m.in. na przeprowadzeniu wstępnej analizy dokładności oraz badaniu stabilności punktów osnowy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Bień J.: Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010.

[2]  Bryś H., Przewłocki S.: Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

[3]  Ćwiąkała P., Deska K., Kocierz R., Ortyl Ł., Owerko T., Puniach E., Skrzypczak I., Świętoń T.: Wybrane problemy geodezji inżynieryjnej, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2015.

[4]  Deska K.: Badania sieci odniesienia do wyznaczania przemieszczeń obudowy wykopu. Materiały Budowlane, Wyd. SIGMA-NOT, Warszawa, Nr 11, 2013, s. 55-58.

[5]  Gargula T.: Zastosowanie ciągów modularnych do pomiarów sytuacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Nr 44, 1995, s. 33-41.

[6]  Gargula T.: Zastosowania specjalne sieci modularnych, Acta Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum, Nr 2 (1-2), 2003, s. 109-118.

[7]  Gargula T.: Algorithm for rigorous adjustment of modular networks, Geodezja i Kartografia, Nr 52 (3), 2003, s. 143-152.

[8]  Gargula T.: Research on geometrical structure of modular networks, Geodezja i Kartografia, Nr 53 (3-4), 2004, s. 189-202.

[9]  Gargula T.: A kinematic model of a modular network as applied for the determination of displacements, Geodezja i Kartografia, Nr 58 (2), 2009, s. 51-67.

[10]  Gargula T.: The conception of integrated survey networks composed of modular networks and GPS vectors, Survey Review, Nr 41, 2009, s. 301-313.

[11]  Gargula T.: Zintegrowane sieci modularne w zastosowaniu do wyznaczania przemieszczeń, Zeszyty Naukowe UR w Krakowie, Nr 473, 2011, ser. Rozprawy, z. 350, 121 stron.

[12]  Gargula T.: Numeryczne opracowanie tachimetrycznej osnowy modularnej. Przegląd Geodezyjny, Warszawa, Nr 1, 2016, s. 5-9.

[13]  Gawronek P.: Metodyka badania stabilności obiektów mostowych z zastosowaniem naziemnego skaningu laserowego, Rozprawa doktorska (maszynopis), UR Kraków 2017.

[14]  GG-00.13.01: Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi, Ogólne Specyfikacje Techniczne, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998.

[15]  GK-1: Standard techniczny "O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej GK-1", Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2015.

[16] Gocał J.: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa - część 2, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.

[17]  GUGiK:. Wytyczne techniczne G-4.1 „Sieci modularne”, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1986.

[18]  Id-16: Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h, Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2014.

[19]  Kadaj R.: Sieci geodezyjne poziome o specjalnej strukturze obserwacyjnej, Geodezja i Kartografia, Nr 25 (4), 1976, s. 249-255.

[20] Kadaj R.: Problematyka obliczeniowa poziomych osnów szczegółowych III klasy oraz osnów pomiarowych w układzie „2000”, Publikacje internetowe. AlgoRes–Soft, Rzesów 2003.

[21]  Kadaj R.: System geodezyjny GeoNet (4.0-5.0) – opis funkcjonalny i instrukcja obsługi, AlgoRes-Soft, Rzeszów 2006.

[22]  Klasztorny M.: Dynamika mostów belkowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

[23]  Kryński J.: Krótki wykład: Systemy i układy współrzędnych nie tylko dla nas, On-line, 2004, www.geoforum.pl/geodeta (dostęp: 20.08.2017).

[24]  Lazzarini T.: Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i otoczenia, Wyd. PPKW, Warszawa 1977.

[25]  Mercik S.: Niektóre problemy geodezyjne w badaniu odkształceń mostów, Przegląd geodezyjny. Nr 4, 1979, s. 309-313.

[26]  PN-N-02211: Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - Terminologia podstawowa, 2000.

[27]  PN-S-10050: Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe - Wymagania i badania, 1989.

[28]  Prószyński W., Kwaśniak M.: Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.

[29]  Ruopp M.: Genauigkeitsbetrachtungen zur polaren Punktbestimmung mit elektronischen Tachymetern bei freier Standpunktswahl, Allgemeine Vermessung Nachrichten, Nr 8: 1971, s. 289-299.

[30]  Standardy techniczne: Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) - Tom I, Droga szynowa, PKP PLK SA., Warszawa 2009.

[31]  www.geoportal.gov.pl (dostęp: 20.08.2017).

Podsumowanie

TYTUŁ:
PRACE PROJEKTOWE PRZY ZAKŁADANIU SIECI KONTROLNEJ DLA CELÓW BADANIA STABILNOŚCI MOSTU KOLEJOWEGO Z WYKORZYSTANIEM IDEI SIECI MODULARNYCH

AUTORZY:
Tadeusz GARGULA (1)
Pelagia GAWRONEK (2)
Maria MAKUCH (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
(2) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
(3) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.226

SŁOWA KLUCZOWE:
przemieszczenia, stabilizacja osnowy, układ odniesienia, niezawodność

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/969

DOI:
10.7862/rb.2017.226

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.226

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności